İbretlik Sözler

Sayfamızda, ibretlik sözler kısa, hayata dair ibretlik sözler, düşündüren ibretlik sözler ve manalı ibretlik sözler eklenmiştir.

İbretlik sözler kısa sayfamızda, evliyalardan günümüze kadar gelen ibret verici sözlerden hayata dair, düşündüren, dini ibretlik laflar eklenmiştir.

Büyüklerimizin bizlere tavsiye ve ders olması açısından eskiden söyledikleri birçok söz vardır. Zamanında yaşanarak tecrübe edilmiş ve dostlara yapmamasını tavsiye ettikleri bu cümlelere ibretlik sözler adı verilmiştir. Güzel sözler kategorimiz içerisinde bunları burada derleyerek sizlerin kullanımına sunduk.

Burada yazacaklarımız içerisinde Mevlana’dan ve evliyalardan ibretlik sözler geniş yer tutacaktır. Geri kalan bölümde ise herkesin merakla okuyacağı ve seveceği dini ibretlik sözler büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Eklediğimiz yazılar içerisinde istediğinizi alabilir ve nerede isterseniz yayınlayabilirsiniz.

İbretlik sözler

İbretlik sözler resimli

Büyüklerden günümüze gelen 13 kısa ibretlik söz:

 1. Sözü altın olanların susuşu intihardır. S. Ertürk
 2. Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez. Konfüçyüs
 3. Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana
 4. Yaşamak, sanat; birlikte yaşamak, büyük sanattır. Muhammed Said Ramazan
 5. Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır. Paul Valery
 6. Büyük zekalar birlikte düşünürler. Fransız Atasözü
 7. Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. Hz. Esma
 8. Doğru yolda giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyüşlüyü geçer. Francis Bacon
 9. Fitne ateşini yakan, içinde yanar. Anonim
 10. Hayat, inanmak ve mücadele etmektir. Hz. Hüseyin (ra)
 11. Sevilmeyen yol kalabalıkta bile ıssızdır. Rabindranath Tagore
 12. Mütefekkirlerin aydınlatmadığı toplumu, şarlatanlar aldatır. Marquis de Condorcet
 13. Yaşanarak edinilen bilgiler taş üzerine yontulmuş yazılara benzerler. Anonim

Hayata dair ibretlik sözler

Hayata dair ibretlik sözler

1. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramamak demektir. Mevlana

2. İhtiyaçları yüzünden küçülmeyen insan büyüktür. Francis Bacon

3. Selam, konuşmaktan önce gelir. Tirmizi

4. İyi geçirilmiş bir gün, nasıl mutlu bir uyku getirse, iyi yaşanmış bir hayat da, mutlu bir ölüm getirir. Leonarda da Vinci

5. Nefis üç köşeli dikendir. Ne türlü koysan batar. Mevlana

6. Allah’a (cc) dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz. Ebû İshak

7. Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile. Ali Rûdbârî

8. Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selam verir. Buhâri

İbretlik sözler Mevlana9. Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz. Mevlana

10. Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. Hz. Ömer (ra)

11. Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. Dilden çıkarsa kulağı aşamaz. Arap Atasözü

12. Ancak durgun su yıldızları yansıtır. Çin Atasözü

13. İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İmam Gazali

14. Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. Hz. Ali (ra)

15. Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir. İsmet Özel

16. Düşmanlarım bana ne yapabilir? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Sürgün edilmem hicret, hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şehadettir. Takıyyüddin ibn Teymiyye

17. Kelime haline gelmeye çalışmayan düşünce, kötü bir düşüncedir ve eylem haline dönüşmeye kalkışmayan kelime kötü bir kelimedir. Gilbert Keith Chesterton

18. Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir. İmam–i Azam

19. Birbirinizle el sıkışın ki, kalplerdeki düşmanlık silinsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kalksın. İbni Mâlik

Düşündüren ibretlik sözler

Düşündüren ibretlik sözler

1. Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç

2. Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Mevlana

3. Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. Sadi

4. Yalnız çocuk doğurmak bir kadını anne yapmaz. Sheed

5. Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. Henry Clausen

6. Üç kişinin gıybeti olmaz, bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar. Fıskını ilan edenler. Zalim hükümdarlar. Hasan–ı Basri

7. İmanın zirvesi, hükme sabır ve kadere rızadır. Ebu’d–Derda

8. Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır. İmam–ı Şafii

9. Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı. Dağıstanlı Abdulfettah Efendi

10. Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. Marcus Tullius Cicero

11. İnsan düşeceği yere çıkmamalıdır. Emile-Auguste Chartier

12. Tecrübe herkesin hatalarına verdiği isimdir. Oscar Wilde

13. Allah (cc), dolu ellere değil temiz ellere bakar. Publilius Syrus

14. Başkalarının kederini duymayan kimse, nasıl insan sayılabilir? Şeyh Sadi-i Şirazi

15. Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadakatle riayetkâr olmak. Ebu Ali Sakafî

16. İbretlik sözler Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar. İtalyan Atasözü

17. Hayatın kuralı bu. Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkarır yada yanlış insanla zamanını harcatır. Lucius Annaeus Seneca

18. İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar. Rus Atasözü

19. Haramı terk eden cehennemden kurtulur. Şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider. Helalin fazlasını terk eden Allah’a (cc) erer. Ebu Ali Dekkâk

20. Dünya bir derya, ahiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu. Ebu Yakup İshak

21. Eğer hemen değilse ne zaman? Saint Fransuva Dasis

22. Alimin kötüsü hükümdarları ziyaret eden, iyisi de hükümdarlar tarafından ziyaret edilendir. Ali Bin Hasan Sandalî

Manalı ibretlik sözler

Manalı ibretlik sözler

1. Asılan hırsız değil, yakalanandır. Çek Atasözü

2. Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. Balzac

3. Gençler grup halinde, yetişkinler ikişer ikişer, ihtiyarlar ise tek başlarına yürürler. İsveç Atasözü

4. Suyu hayal etmekle susuzluğunu gideremez, ateşi düşünmekle ısınamazsın. Ebubekir Nessac

5. Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz, eksik olanları ise daima. Arthur Schopenhauer

6. Halkı rencide eden alemde, kendi rencide olur son demde. Şeyhülislam Yahya

7. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Tirmizi

8. Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile. Ebu Ali Rudbarî

9. Yalnızlık, olgunlaşmamış kişi ile oturmaktan daha hayırlıdır. Hz. Ömer (ra)

10. Herkesin gözü önünde fenalık yapan alçaktır. Gizli yapan da kendisinden utanmayan ve Allah’tan (cc) korkmayandır. La Edri

11. Buluşup el sıkışan iki Müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah (cc) onları bağışlamasın. Ebu Davud

12. Allah’a (cc) dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz. Dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz. Ebu İshak

13. Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter. Şafii

14. Bir hatalı işte başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür. Abdullah b. Abbas

15. Evladım! Evine girince selam ver ki, selamın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun. Tirmizi

16. İçinizden hiçbir kimse yoktur ki, bana selâm gönderdiği zaman, Allah (cc) onu benim ruhuma ulaştırıp da ben onun selâmını almayayım. Ebu Davud

17. Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur. Mevlana

18. Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir. Tavus Bin Keysan

19. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir. Ebu Osman Hiri

20. İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah (cc) da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin. Tirmizi

21. Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir. Ebu Davud

22. Tarih gösteriyor ki, mahkeme salonları, savaş alanlarından sonra en korkunç zulüm sahneleridir. Savaş alanlarında nasıl ki birçok masum kanlar dökülüyorsa, mahkeme salonlarında da nice masum insanlar idama mahkûm ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyorlar. Ebu`l Kelâm Azad

Sözler
Kısa güzel sözlerAnlamlı sözlerAşk sözleri
Sevgiliye güzel sözlerÖzlü sözlerAğır sözler
Kapak sözlerLaf sokucu sözlerDamar sözler
Soğuk esprilerKomik sözlerEtkileyici sözler
Dini sözlerDoğum günü mesajlarıMevlana sözleri

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Benim değil sizin ne olacağınızı düşünün,,,,,!!!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir