Ülkücü Sözleri

Ülkücü sözleriÜlkücü Sözleri Kısa, Bozkurt Sözleri, Yeni Ülkücü Mesajları

Ne kadar ayrılmışız kutuplaşmışız değil mi farkında olmadan. Ülkemizde şu günlerde ölen insanlarımıza bile üzüntümüzün seviyesini şucu bucu diyerek üzülmüş gibi yada çok üzülüyor gibi gösterebiliyoruz.

Gelin kimden olduğu fark etmez her ölen insanımıza üzülelim birlik olmaya bakalım. Çünkü başka ülkemiz yok bizlerin. Çeşitli ünlü ve amatör kişilerin Türklük ile ilgili söylediği sözleri bulabilirsiniz.

Sizlere kolay bir başarı, vaad ediyorum. Kısa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola çıkmasınlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacaktır. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsınlar.

Ben Türk Milletini,
Sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye,
Rüşvet ve hile çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine,
Ahlâhtan mahrum bir hürriyete, tefecilige, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapıya çağırmıyorum.
Türklük şuur ve gururuna, İslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, ALLAH YOLU’na çağırıyorum. Modern medeniyetin en ön safına ğeçmek üzere sıçramaya çağırıyorum.

Türk Milletine Bizans‘dan geçme bir Hastalık vardır. Gevşeklik, lâubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini beğenmemek, sır saklayamamak, rastgele lâf söylemek…
Bu hastalık sizde de var. Bu hastalığı tedavi etmeniz lâzımdır. Bu hastalığı tedavi edmezseniz, kendinize yol seçiniz. Milliyetçi Hareket’te bir saniye daha fazla kalmayınız. Benimle dava arkadaşlığı edecekseniz, her şeyden önce vasıflı Türk olmaya mecbursunuz.
Türk Milletini batıran, Bizans’ı batıran, Osmanlı İmparatorluğunu batıran hastalık budur.

“Türk milliyetçılıği meşru savunma, yüksek insanlık duyğuları ve Türk Milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duyğusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.”

“Biz aziz milletimize müreffah, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.”

“Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.”

“Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.”

Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.”

Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.”

“Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.”

“Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.”

“Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.”

“Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.”

“Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.”
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!
Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe,
Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..
Bilge Kağan

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..
A.Hikmet Müftüoğlu

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek.
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?..
Üstad Necip Fazıl

İdealler yıldızlar gibidir.
Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır…
S.Ahmet Arvasi

Düşmanın ülkesi viran olacak,
Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.
Ziya Gökalp

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN…
Ziya Gökâlp

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.
H.Nihal Atsız

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün,
Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın,
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!..
Mehmet Akif Ersoy

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez…
Üstad Necip Fazıl

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir.
Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir…
Ziya Gökâlp

Yâ Râb bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?
Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felâhı?
Nur istiyoruz… Sen bize yangın gönderiyorsun!
“Yandık” diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun!
Mehmet Akif Ersoy

Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür.
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür.
Ziya Gökâlp

Ülkü uğrunda gönüller delidir,
Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…
Ziyâ Gökalp

Ne hasta bekler sabahı, Ne genç ölüyü mezar.
Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar…
Üstad Necip Fazıl

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz,
Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı dağına.
Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin,
Topu da değişilir bir sokak kaltağına.
H.Nihal Atsız

Haydi artık dinsin ızdırapların,
Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın,
Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla…
Kumandasız hazır olup onu selamla!
Gönlündeki yaraların kanını dindir!
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir…
H.Nihal Atsız

Durma düşman durma, gücünü artır,
Türklüğün başına hakaret yağdır.
Uyuyan bir kavme bu felaket azdır,
Vur eski kölesi utandır onu,
Bırakma uyusun, uyandır onu!..
Ziyâ Gökalp

Uluna da bozkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Başın üzre sefil baykuş öttü bil!
Öz yurdunu iki pula sattı bil!..
N. Yıldırım Gençosmanoğlu

Sen bendini yıkan asi su,
Sen engel tanımayan rüzgar,
Sen Ergenekon dağından doğan güneş,
Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul…
Senin adın TÜRK!..
Yıkıldın, yakıldın devrim dediler,
Soysuzlaştırıldın evrim dediler,
Bozkurt’a it, ite yavrum dediler,
Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne!
UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!..

Yüksel Türk!
Senin için yükselmenin hududu yoktur…
Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister,
Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz.
Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz…

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz .

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık’çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir…

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır…

Ne hasta bekler sabahı, Ne genç ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar…

Durma düşman durma, gücünü artır, Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır, Vur eski kölesi utandır onu, Bırakma uyusun, uyandır onu!..

Sen bendini yıkan asi su, Sen engel tanımayan rüzgar, Sen Ergenekon dağından doğan güneş, Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul… Senin adın TÜRK!..

Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur…

Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir…

Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…

Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, Başın üzre sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil!

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!.

Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel!

Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…

Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz

Evet sıra sizde: Sizde buradakilerden farklı ve yeni ülkücü bozkurt sözünüzü lafınızı yazmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Nazlim.Net

"Ülkücü Sözleri" için toplam 87 yorum yapmış

 1. Aliorhan   30 Ekim 2018 at 22:16

  Önce Türk Sonra İnsanlık Sonra Başkaları…!! C* Atsız

  Cevapla
 2. Sibel   27 Mayıs 2017 at 12:45

  boynunda tasma izi tasiyan kurt kahrolsun

  Cevapla
 3. Yasin avaner   26 Mart 2017 at 19:07

  Ülkücü gençler sevgisi geçmez.!!!
  Sonuna kadar “CcC”

  Cevapla
 4. Cemal   01 Nisan 2016 at 18:16

  Çakal yazar ön sözü, BOZKURT söyler son sözü !

  Cevapla
 5. Emre   27 Ocak 2016 at 00:10

  Ellerinizi saglik ALLAH Razı Olsun

  Cevapla
 6. Tür Kızı   14 Kasım 2015 at 12:54

  Ya devlet ülküleşecek , ya ülkücüler devletleşecek …

  Cevapla
  • Kerem   30 Temmuz 2016 at 00:28

   Çok güzel olmuş

   Cevapla
 7. murad   16 Ekim 2015 at 14:09

  Kerkukten selam olsun tum gonuldaslarima

  Cevapla
 8. ali   14 Ekim 2015 at 23:55

  Rehber kuran hedef tuğran cCc

  Cevapla
 9. rojdanaz   25 Ağustos 2015 at 00:46

  Yırtıcılar az yasar
  Uzun sürmez doganlık
  Her ışıgın ardinda
  Gizlidir bir karanlik
  Atsiz sansiz olsa da
  En buyuk kahramanlik
  Goz kirpmadan saldirip
  Bir daha donmemektir
  H.N.Atsız

  Cevapla
 10. rojdanaz   25 Ağustos 2015 at 00:43

  Yaşıyorsak sevmeliyiz sadece
  Sev ki yaptığın taabbud takdis edilsin
  Sev ki ecdadlarımıza riyakat yakisir
  İtizal kaldırmaz bizim sevdamız bilirim
  Sev etraffimizi heccavlar sarana dek
  Tek müdafisi sen kalana dek
  Ülkümüzün bekaası icin,
  Bekcisi sen ol vatanı tek…

  Cevapla
 11. eda   09 Ağustos 2015 at 00:44

  Türk’ün Türk’ten başka dostunun olmadığı. Bu ülkede Türküm diyemeyen cumhurbaşkanına yer yok !!!

  Cevapla
 12. Burak BOZKURT   26 Temmuz 2015 at 01:23

  Bu memleket kurt ulursa kurtulur

  Cevapla
 13. ibrahim   06 Temmuz 2015 at 11:07

  Elin ekmeği ile yaşayan kurt kahrolsun kaboynunda tasma izi taşıyan kurt kahrolsun
  Kar yağmış dağlarına üşüyen kurt kahrolsun

  Cevapla
 14. Hhayrettin yazgan   06 Haziran 2015 at 15:18

  Yücedir sevdalarımız bizim bir o kadarda temiz.

  Cevapla
 15. zehra   29 Mayıs 2015 at 18:52

  Bir ampul yalnizca odayı aydınlatır Bir hilal ise Dünyayı c.C.c

  Cevapla
  • Ali Ergün   06 Mart 2017 at 01:49

   Hilal Tüm Dünyayı Aynı Anda Aydınlatamaz %48, %49 unu Aydınlatır İkincisi Ampülün Yeri Ayrı Hilalin Yeri Ayrı Ampül Olmasa Odada Karanlıkta Kalırsın Hilal Olmasa Sokakta.

   Cevapla
   • Asena   02 Haziran 2017 at 10:31

    biz hilal dışında birşeyle aydınlanmaktansa karanlıkta kalmayı kucaklarız hilal ışığında Turan’a giderken açık havada kendi ateşimizi yakıp kopuz sesiyle türküler söylemeyide biliriz evelallah bizim hiç ihtiyacımız yok ampüle ama sizin Hilal’e olan düşkünlüğünüzü çözebilmiş değiliz

    Cevapla
 16. emre bozkurt   26 Mayıs 2015 at 16:31

  kahpe düzenin yigit çocukları yaşasın ülkü ocakları

  Cevapla
 17. Ömer Şeker   22 Nisan 2015 at 18:27

  Üç hilal sancaklıyım,ben ülkü ocaklıyım.

  Cevapla
 18. ALİ NAĞAÇ   20 Nisan 2015 at 15:34

  ADALETİN ŞEREFİ, ŞEREFSİZLERİN ELİNE GEÇMİŞ, KİMİNİN NAMUSU YOK, KİMİNİN ŞEREFİ YOK, KİMİNİN ADAMLIĞI YOK,
  AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM…
  BENİM BU DÜZENE ” EY VALLAH’IM” YOK….!

  Cevapla
 19. malik polat   28 Mart 2015 at 12:38

  yakarım su dünyayıda bir TÜRKÜ ezdirmem ölmeden öldü dediniz hiç birinizi kul diye sevmem sizin TÜRKİYE diye kücük gördügünüz cennet zaman geldiginde size cehennemi yasatacak aslanlarla doludur.

  Cevapla
 20. Hanıfı   06 Ocak 2015 at 00:02

  Bu Daglar Bizimdir Ferman İstemez
  Bozkurtların Olduğu Yere Çakallar Giremez !!!

  Cevapla
 21. SEDAT   12 Aralık 2014 at 22:53

  GECE CAKAL GÜNB DÜZ KURT CIKAR

  Cevapla
 22. SEDAT   12 Aralık 2014 at 22:53

  TÜRKÜZZZZZZ

  Cevapla
 23. Betül   26 Eylül 2014 at 23:23

  Kahpe düzene baş egmeyen TÜRK’ e Selam olsun!

  Cevapla
 24. Betül   26 Eylül 2014 at 23:22

  Bizim Recep Tayyip Erdoğan isminde bir kardeşimiz yoktur. Türküm demekten rahatsız olan birinin ülkücü kardeşi olamaz..!!!MHP Genel BaşkanıDr. Devlet BAHÇELİ

  Cevapla

Leave a Reply

Your email address will not be published.