Ülkücü Sözleri

Ülkücü sözleriÜlkücü Sözleri Kısa, Bozkurt Sözleri, Yeni Ülkücü Mesajları

Ne kadar ayrılmışız kutuplaşmışız değil mi farkında olmadan. Ülkemizde şu günlerde ölen insanlarımıza bile üzüntümüzün seviyesini şucu bucu diyerek üzülmüş gibi yada çok üzülüyor gibi gösterebiliyoruz.

Gelin kimden olduğu fark etmez her ölen insanımıza üzülelim birlik olmaya bakalım. Çünkü başka ülkemiz yok bizlerin. Çeşitli ünlü ve amatör kişilerin Türklük ile ilgili söylediği sözleri bulabilirsiniz.

Sizlere kolay bir başarı, vaad ediyorum. Kısa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola çıkmasınlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacaktır. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsınlar.

Ben Türk Milletini,
Sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye,
Rüşvet ve hile çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine,
Ahlâhtan mahrum bir hürriyete, tefecilige, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapıya çağırmıyorum.
Türklük şuur ve gururuna, İslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, ALLAH YOLU’na çağırıyorum. Modern medeniyetin en ön safına ğeçmek üzere sıçramaya çağırıyorum.

Türk Milletine Bizans‘dan geçme bir Hastalık vardır. Gevşeklik, lâubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini beğenmemek, sır saklayamamak, rastgele lâf söylemek…
Bu hastalık sizde de var. Bu hastalığı tedavi etmeniz lâzımdır. Bu hastalığı tedavi edmezseniz, kendinize yol seçiniz. Milliyetçi Hareket’te bir saniye daha fazla kalmayınız. Benimle dava arkadaşlığı edecekseniz, her şeyden önce vasıflı Türk olmaya mecbursunuz.
Türk Milletini batıran, Bizans’ı batıran, Osmanlı İmparatorluğunu batıran hastalık budur.

“Türk milliyetçılıği meşru savunma, yüksek insanlık duyğuları ve Türk Milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duyğusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.”

“Biz aziz milletimize müreffah, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.”

“Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.”

İlgili Makaleler

“Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.”

Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.”

Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.”

“Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.”

“Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.”

“Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.”

“Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.”

“Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.”
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!
Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe,
Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..
Bilge Kağan

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..
A.Hikmet Müftüoğlu

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek.
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?..
Üstad Necip Fazıl

İdealler yıldızlar gibidir.
Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır…
S.Ahmet Arvasi

Düşmanın ülkesi viran olacak,
Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.
Ziya Gökalp

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN…
Ziya Gökâlp

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.
H.Nihal Atsız

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün,
Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın,
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!..
Mehmet Akif Ersoy

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez…
Üstad Necip Fazıl

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir.
Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir…
Ziya Gökâlp

Yâ Râb bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?
Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felâhı?
Nur istiyoruz… Sen bize yangın gönderiyorsun!
“Yandık” diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun!
Mehmet Akif Ersoy

Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür.
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür.
Ziya Gökâlp

Ülkü uğrunda gönüller delidir,
Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…
Ziyâ Gökalp

Ne hasta bekler sabahı, Ne genç ölüyü mezar.
Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar…
Üstad Necip Fazıl

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz,
Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı dağına.
Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin,
Topu da değişilir bir sokak kaltağına.
H.Nihal Atsız

Haydi artık dinsin ızdırapların,
Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın,
Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla…
Kumandasız hazır olup onu selamla!
Gönlündeki yaraların kanını dindir!
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir…
H.Nihal Atsız

Durma düşman durma, gücünü artır,
Türklüğün başına hakaret yağdır.
Uyuyan bir kavme bu felaket azdır,
Vur eski kölesi utandır onu,
Bırakma uyusun, uyandır onu!..
Ziyâ Gökalp

Uluna da bozkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Başın üzre sefil baykuş öttü bil!
Öz yurdunu iki pula sattı bil!..
N. Yıldırım Gençosmanoğlu

Sen bendini yıkan asi su,
Sen engel tanımayan rüzgar,
Sen Ergenekon dağından doğan güneş,
Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul…
Senin adın TÜRK!..
Yıkıldın, yakıldın devrim dediler,
Soysuzlaştırıldın evrim dediler,
Bozkurt’a it, ite yavrum dediler,
Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne!
UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!..

Yüksel Türk!
Senin için yükselmenin hududu yoktur…
Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister,
Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz.
Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz…

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz .

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık’çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir…

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır…

Ne hasta bekler sabahı, Ne genç ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar…

Durma düşman durma, gücünü artır, Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır, Vur eski kölesi utandır onu, Bırakma uyusun, uyandır onu!..

Sen bendini yıkan asi su, Sen engel tanımayan rüzgar, Sen Ergenekon dağından doğan güneş, Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul… Senin adın TÜRK!..

Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur…

Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir…

Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…

Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, Başın üzre sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil!

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!.

Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel!

Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz…

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…

Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz

Evet sıra sizde: Sizde buradakilerden farklı ve yeni ülkücü bozkurt sözünüzü lafınızı yazmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Nazlim.Net

İlgili Makaleler

87 Yorum

 1. İşin çok Türkoğlu yaşa ve yaşat,
  Vatansız yaşamak sana zillettir.
  Vatana ölüm yok ölsen de yaşat,
  Türk milleti “ebed müddet devlettir.

 2. VİZYONUMUZ TÜRK MİSYONUMUZ MÜSLÜMAN ELHAMDÜLİLLAH TÜRK VE MÜSLÜMAN YARATMIŞ BİZİ YARADAN BİZ EHLİ İMAN BİZ EHLİ KUR,AN BİZ EHLİ MÜSLÜMAN BİZ TÜRK OĞLU TÜRK,ÜZ ……..NE MUTLU TÜRK,ÜM DİYENE ……..

 3. Ey TÜRK genci.!
  “vatanı benmi kurtaracam sanki ” düşüncesine kapılıyorsan !
  Damarlarindaki kanı ‘ Asil ‘ sanma…

 4. YARABBİ, BU BAYRAM SABAHI BU OKUNAN EZAN SESİ HÜRMETİNE

  Türk Milleti her yerde, her zaman mutlu olsun,
  Türk İslam aleminin bayramı kutlu olsun.

 5. Türk Milleti her yerde her zaman mutlu olsun,
  Türk İslam aleminin bayramı kutlu olsun. C.T.

 6. Tek devlet,tek bayrak,tek vatanın üstünde
  Yetmiş yıldır Ülkümle birlikte yaşıyorum,
  Türklüğün sevgisini kalbimin derininde
  Bayrağını başımın üstünde taşıyorum.

 7. ÜLKÜMÜZ GÖKLERDE DALGALANAN SANCAK BİZ ALLAH HUZURUNDA EĞİLİRİZ ANCAK

 8. DÖKÜLEN KAN ALINAN CAN BİZİM YIKILSIN LİBERAL KAPİTALİZM
  BAYRAK ŞEREFTİR ŞEREFSİZLER NE BİLİR——————C*——————-

 9. HeR üLkÜcÜ MhP’Lİ oLuR AmA HeR MhP’li üKlÜCü oLmAz

 10. Söz meclisten içeri… Anda!!

  Her ihanet tırpanı Türk’ü biçer bu Yurt’ta
  Veled-…i zinâları kimler seçer bu Yurt’ta?
  Sanmayın ki korktular ve sanmayın yıldılar
  Gün gelir Bozkurtların hükmü geçer bu Yurt’ta!

  -Siz sanmayın öksüzdür ve sanmayın hiçtiler,
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler!

  İntikam buyruk verir hem kirişe hem yaya
  Gündüzler hebâ oldu geceyi saya saya
  Her dönence bir umut yok olacak melânet
  And olsun yere göğe ve baskın Dolunaya

  -Siz sanmayın andları boş boşuna içtiler
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler!

  Kaç düğüm attı sabrım boğazımda infilâk
  Buz kesilen sabahlar ayazımda infilâk
  El açtım gök katına esrik ibadetimdir
  Ettiğim beddualar niyazımda infilâk

  -Siz sanmayın ilâhi adaletten kaçtılar
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler

  Sözünden dönen namert, sözündedir Türkçüler
  Baş bildiği Başbuğun izindedir Türkçüler
  Korku mudur panik mi bu ne geniş midedir
  Nerde komün takımı nerde Atatürkçü(!)ler

  -Siz sanmayın kaypaktır Atasından geçtiler
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler

  Yeter! konuşturup ta ağzımı bozdurmayın
  Bozkurdu dizginleyip itleri azdırmayın
  Dünyalar sizin olsa aç gözünüz doyar mı?
  Bize bir çukur yeter binleri kazdırmayın

  -Siz sanmayın mal mülkü tamah edip seçtiler
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler!

  Kutlu’nun sözü senet dönmez gayri saftadır
  Irkıma mermi atan demokratik aftadır
  Haktan hukuktan yoksun Allahsız kitapsızlar!
  Devletini sevene bu ne iğrenç yaftadır

  -Siz sanmayın Kürşad’lar bu dünyadan göçtüler
  -Sizin gibi sanmayın ezel ebed piçtiler!

  Büyük İnsan Alparslan Türkeş BABA SAYGIYLA ANIYORUZ SENİ ŞİMDİ BAŞIMIZDA SEN OLSAN PKK KALIRMIYDI BÜYÜK İNSAN RUHUN ŞAD MEKANIN CENNET OLSUN
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ( BAGCILAR ÜLKÜ OCAKLARI)

 11. Türk! senin icin yükselmenin huudu yoktur…
  Ülkü denen nazli gelin erde ؛an ister,büyük devlet kurmak icin büyük kan ister.
  Türk devletinin yenilmez,zinde hayat gücü ve milletinin teminati ve istikbaligencliktir.
  ـlkücüler ipege sarilmis celiktir.
  Geldi ِlümlü yalan,gitti ِlümsüz gercek. siz hayat süren le؛ler,sizi kim diriltecek?..
  Türklügün vicdani bir,vatani bir. fakat hepsi ayrilir, olmazsa lisani bir.
  ـlkü ugrunda gِnüller delidir, ki؛iler ülkü ugrunda ِlmelidir.
  Dalindan kopan yapragin akibetini rüzgar tayin eder.

 12. NE ÇAKALLAR GÖRDÜK NE İTLER HEPSİ ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKTÜ ((( VATAN MİLLET SAKARYA )))

 13. Allah (C.C.)aşkına
  Peygamber (S.A.V.) aşkına
  Kur’an aşkına ülkü

 14. Ülkücü olmak; İstanbul üniversitesinin girişinde kominist devrimci uşaklarca yazılan “Muhammed”in şerefsizleri giremez” yazısının altından bazı din simsarı, tüccarı cemaatçiler gibi başını eğerek geçmek değil, o yazıyı Şehit olana kadar kanıyla silebilmektir!

 15. ÇakaL Gibi aRKaDaŞıM oLaCaĞıNa ASLAN giBi DüŞmaNıM oLsUn !

 16. Allah’a , Kur-an’a , Vatana , Bayrağa yemin olsun.
  Şehitlerim , Gazilerim emin olsun
  ülkücü Türk Gençliği olarak , Komunizme , Kapitalizme ,
  Faşizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir.
  Mücadelemiz son nefer , son nefes , son damla kana kadardır.
  Mücadelemiz milliyetçi Türkiye’ye turana kadardır.
  ülkücü Türk Gençliği olarak ,
  Yılmayacağız , Yıkılmayacağız , Başaracağız , Başaracağız ,
  Başaracağız .
  Allah Türk’ü Korusun ve Yüceltsin

 17. İçim Pırıl Pırıl İslam; Dışım Alev alev Türk; İçim dışıma Hakim, Dışım içime Tutsak.

 18. Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir

 19. bu ülkücüler olduktan sonra türk vatandaşının yüzü öne bakmaz

 20. CANIMIZA YETTİ ARTIK,İÇ SAVAŞA,İÇİMİZDEKİ PİSLİKLERİ TEMİZLEMEYE SONRADA TURANA YÜKSELMEYE HAZIRIZ!!!cCc

 21. ÜLKÜCÜLÜK MÜSLÜMAN TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELMENİN ŞÜKÜR NAMAZINI KILMAKTIR…TANRI TÜRK E YAR OLSUN TURAN ELLER VAR OLSUN…TÜM ÜLKÜDAŞLARIMA SELAM OLSUN

 22. ÜLKÜCÜLÜK BİR ŞEREFTİR ŞEREFTEN TAVİZ OLMAZ ŞEREFSİZDEN ÜLKÜCÜ OLMAZ

 23. DÜŞMÜŞ HAİNLER GAFİLLERİN PEŞİNE BENİM BOZKURT YURDUMDA İTLERİN İŞİ NE..!ALLAH TÜRKÜ KORUSUN..!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir