Vatan Sözleri

İçeriğimiz vatan sözleri, vatan sevgisi ile ilgili kısa sözler ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı ve duygusal yönden sevgi ile bağlı olduğu toprak parçasına vatan denir. Vatan, bir milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü için oldukça önemlidir. Ayrıca geçmişi, bugünü ve geleceğidir. Bir milletin en değerli varlığı olan vatanı korumak herkesin görevleri arasındadır.

Vatan sözleri, insanın ülkesine olan bağlılığını pekiştirmek ve düşmanlara karşı birlik içinde olmanın önemini anlatan sözlerdir. Aşağıda vatan ile ilgili sözlerin yanında en güzel vatan sözlerini de okuyacaksınız.

İşte en anlamlı vatan sözleri:

 • “Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Vatan ağlıyorken gülmek yasaktır.” – Abdülhak Hamit Tarhan
 • “Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.” – Namık Kemal
 • “Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.” – Ahmed Arif
 • “Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.” – Mehmet Akif Ersoy
 • “Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.” – II. AbdülhamidII. Abdülhamid'in vatan sözleri
 • “Vatan bir milletin evidir.” – Ahmet Mithat Efendi
 • “Vatanım bütün yeryüzü, milletim insanlıktır.” – Tevfik Fikret
 • “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” – Mithat Cemal Kuntay
 • “Neler yapmadık şu vatan için! Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.” – Orhan Veli Kanık
 • “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.” – Muhsin Yazıcıoğlu

Kısa Vatan Sözleri

 • “Yaşasın vatan, yaşasın Türk Milleti.” – Osman Pamukoğlu
 • “Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir.” – Atasözü
 • Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez.” – Mete Han
 • “Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.” – Süleyman Nazif
 • “Vatanınız için öldürünüz şehit olunuz.” – Şeyh Şamil
 • “Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.” – Mustafa Kemal AtatürkMustafa Kemal Atatürk'ün vatan sözleri
 • “Savaşın amacı vatan için ölmek değil.” – George S. Patton
 • “Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.” – Alp Arslan
 • “Vatansever kadar değerli bir insan göremem.” – Ernst Toller
 • “Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar.” – Azerbaycan Atasözü
 • “Halk gerçeği bilirse, vatan daha çok emniyette olur.” – Abraham Lincoln
 • “Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?” – Horatius
 • “Dünya vatanım; bilime teşvik etmek ise dinimdir.” – Christiaan Huygens
 • “Vatanın kurtuluşu ve istiklal yolunda, cehd ve cenk gereklidir.” – Şeyh Şamil
 • “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.” – Mustafa Kemal AtatürkMustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisi ile ilgili sözleri
 • “Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir.” – Georges Jacques Danton
 • “Vatan yada ölüm! Sosyalizm yada ölüm! Üstesinden geleceğiz.” – Fidel Castro
 • “Yurt sevgisinden boş gönül, vatan derdinden müstesna insan mı olur?” – Ebubekir Hâzım Tepeyran
 • “Çalışmak kendimize, ailemize, milletimize vatan, namus borcudur.” – Aziz Sancar
 • “Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.” – MevlanaMevlana'nın vatan ile ilgili sözleri
 • “Çoğunlukla kral için, daima vatan için!” – Jean Baptiste Colbert
 • “Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir.” – Orhan Şaik Gökyay
 • “Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” – Tevfik Fikret
 • “Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir.” – Thomas Paine
 • “Vatan için öldüğünü sanırsın, sanayiciler için ölürsün.” – Anatole France
 • “Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır.” – J. Fletcher
 • “Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır.” – Publius Vergilius MaroPublius Vergilius Maro vatan sözleri
 • “Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor.” – Mehmet Akif Ersoy
 • “Eğer vatan savunması için şart değilse her savaş bir cinayettir.” – Atatürk
 • “Vatan için gerekirse parçalarımızı yerlerden kazırlar da, bırakacağımız izi tarihten kazıyamazlar.” – Kurtlar Vadisi (Aslan Akbey)
 • Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkumdur.” – Gustave Le Bon
 • “Vatanın başına gelen felâketler, vatan evlatlarının ahlaki noksanları sebebiyledir.” – Said Halim Paşa
 • “Ne çare ki vatanın kaderi vatanseverlerin değil, kendilerinden başkasını sevmeyen politikacıların elinde.” – Falih Rıfkı Atay
 • “Viran yurdun dolaştım, bir şehrinden bir şehrine. Saç ve sakal ağarttım ben de, vatan vatan diye.” – Mehmet Emin Yurdakul
 • “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini?” – Namık Kemal
 • “Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.” – Thomas Jefferson
 • “Ezansız ve camisiz bir vatan olmayacağı gibi, camiyi bilmeyen, onu hissetmeyen bir çocuk da hep eksik, hep köksüz kalır.” – Gökçe Fırat
 • “Vatan, kutsal bir ocaktır. Ocakları tüttürebildiğimiz nice zamanlarda, hürriyetin de, bayrağın da sahibi oluruz.” – Oyhan Hasan Bıldırki
 • “Vatan için yaşamak ve vatanın ilerleyip yükselmesi uğrunda çalışmak da, vatan için ölmek kadar şereflidir.” – Grigoriy PetrovGrigoriy Petrov vatan sözleri
 • “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” – Mithat Cemal Kuntay
 • “Ey Allah’ın (cc) makbul kulları! Ey vatan dağlarının emsalsiz ziyneti şerefli muhafızlar! Bu vatan sizindir, sizin olacaktır.” – Şeyh Şamil
 • “Vatan hainlerini kahraman, kahramanları da vatan haini diye tanımladıkları zaman karanlık günler başlamış demektir.” – Stephen King
 • “Bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.” – Orhan Şaik GökyayOrhan Şaik Gökyay'ın vatan sözleri
 • “Amerika iki sebeple güçlüdür. Birincisi ülkesindeki vatan hainlerini bulur, öldürür. İkincisi de diğer ülkelerdeki vatan hainlerini bulur ve kullanır.” – Henry Kissinger
 • Zaten sekiz yüz sene vatan uğruna kan akıtmak, vatanın göz yaşlarını dindirme çabası göstermek, Türk’ten başkasının talip olduğu bir vazife değildi.” – İsmet Özel

Vatan Sevgisi Sözleri

Türk Milleti için vatan kavramının ayrı bir önemi vardır. Türklerin vatan sevgisi sadece toprak parçasını değil manevi değerleri de kapsar. Vatani görev yada vatan borcu kavramları da bu sebeple vardır. Bir milletin en önemli özellikleri arasında gösterilen vatan sevgisi, bağımsızlığın ve özgürlüğün kapılarını açar.

Vatan sevgisi sözleri, insanın vatanına olan sevgisini anlatan özlü deyişlerden oluşan sözlerdir. Aşağıda vatan sevgisi ile ilgili kısa sözlerin yanında vatan aşkı sözlerini okuyacaksınız.

İşte, bazı vatan sevgisi sözleri:

 • “Biz siyaseti vatan aşkı olarak biliriz.” – Osman Pamukoğlu
 • “Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.” – Atatürk
 • “Vatan sevgisi imandan gelir.”
 • “Ben bu vatanı karşılıksız da severim.” – Kurtlar Vadisi (Polat Alemdar)
 • “Vatan için ölmek de var fakat borcun yaşamaktır.” – Tevfik Fikret
 • “Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.” – MontesquieuMontesquieu vatan sözleri
 • “Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir.” – Ernest Renan
 • “Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar doğaldır.” – Gаbriel Hаrvey
 • “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek daha iyidir.” – Hikmet Kıvılcımlı
 • “Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.” – Kаrl Imermаnn
 • “İnsan sevgisinden olmayan vatan sevgisi de sevgi değil, putperest ibadettir.” – Erich Fromm
 • “Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.” – Voltaire
 • “Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez.” – G. Hippel
 • “Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.” – HamiltonHamilton vatan sözleri
 • “Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Tıpkı şairin dediği gibi evlat: Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.” – Kurtlar Vadisi (Aslan Akbey)
 • “Milleti, vatanı, bayrağı, askeri sevmek… Bu sevmek, paylaştıkça büyüyen bir sevgidir.” – Orhan Şaik Gökyay
 • “Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir.” – Osman Pamukoğlu
 • “Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.” – Namık Kemal
 • “Vatan aşkını artırmak için en emin yol bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.” – William Shenstone
 • “Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Vatan sevgisi duygularının insanları ne kadar büyük fedakarlıklara razı ettiğine örnek aramak için her yerden önce köylere gitmelidir.” – Ebubekir Hâzım Tepeyran
 • “Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak. Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak.” – Süleyman NazifSüleyman Nazif'in vatan sevgisi ile ilgili sözleri
 • “Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.” – Adolf Hitler
 • “İnsan vatanını sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı ve menfaati vatan sayesinde kaimdir.” – Namık Kemal
 • “Bizim vatan sevgimiz; kulağımıza okunan ezanla başladı, arkamızdan okunan sela ile bitecek.”
 • “Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.” – Mehmet Akif Ersoy
 • “Vatan ve millet, vatan ve millet oldukları için sevilir. Bir din, din olarak münakaşa edilir, ret veya kabul edilir. Yoksa, hayatımıza getireceği kolaylıklar için değil.” – Ahmet Hamdi Tanpınar
 • “Yurdunu, milletini dünyada her şeyin üstünde tut. Bütün varlığını, bu toprakları şenlendirmek, bu topraklar üstünde yaşayan insanların yüzünü güldürmek yolunda harca.” – Sabahattin Ali
 • “Toprağın vatan oluşu üstünde yaşayanların niteliklerine, taşıdıkları hayat tarzına sıkı sıkıya bağlı. Yani toprak üstünde hayat sürenler, hem de iyi bir hayat sürenler o toprağı vatanlaştırdıkları ölçüde vatandır.” – İsmet Özel
 • “Din, kültür, vatan, farklı siyasi ve ya ekonomik sistemler adına yapılan tüm kavgalara son vermeyi insanlara öğretmenin zamanı geldi. Savaşmak nafiledir. İntihardır.” – Tenzin Gyatso
 • Vatan mutlak selâmet bulacak, millet mutlak mesut olacaktır. Çünkü kendi selâmetini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selâmeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur.” – Falih Rıfkı Atay
 • “Bugün vatanımız, milletimiz var diyebiliyorsak, bunları şehitlerimize borçluyuz. Onları gelecek nesillere tanıtmakla belki onlara karşı bir nebze görevimizi yapmış oluruz.” – Mehmed Niyazi Özdemir
 • “Propaganda kültürünü Goebbels’den almışa benzer çok insan var ülkemizde. Uyuşturucu bağımlılığıyla ateizm arasında pervasızca bağ kuruyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi vatan haini ilan ediyorlar.” – Cüneyt Cebenoyan
 • “Bir memleketi kılıç gücüyle fethedebilirsiniz ama eğer manevi güç olmazsa o memleketi elinizde tutamazsınız. Manevi güç, fethedilen yeri vatan yapar. İşte o manevi güç tasavvuftur ve gücünü İslâm’dan alır. Bu bakımdan önemlidir.” – Süleyman Uludağ

Ağır Vatan Sözleri

 • “Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar.”
 • “Biz bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatana el uzatanın elini kırarız.”
 • “Savaşı sevmeyiz. Ama konu vatansa kabusunuz oluruz.”
 • “Şahsi gayret yuvayı, toplu gayret vatanı ayakta tutar.”
 • “Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.”
 • “Senin adını bir ülkeye verecek olsalar, insan vatanından vazgeçer.”
 • “Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir.”
 • “Tarihle dalga geçilmez, intikamı acı olur.” – Mustafa Kutlu
 • “Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.”Ağır vatan sözleri
 • “Devlet bekler bekler, zamanı gelince haine bedelini, en ağır şekilde ödetir. Devlet budur titreyin. Önce vatan.”
 • “Aşk güzeldir karşılığı varsa. Ama karşılıksız da sevilir karşında ki vatansa.”
 • “Şehadet için vatan için bayrak için nefes alan erleriz. Ne mutlu bize bu kutlu milletin bir ferdiyiz.”
 • “Bu ülkenin sahipleri yalnızca bu ülkeyi karşılıksız sevebilenlerdir.”
 • “Kanına isyan etme küçüğüm, gün olur genlerin hesap sorar senden.”
 • “Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, Gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi.”
 • “Ülke bölünsün istiyorum. Yandaş, yalaka ve yavşaklar bir tarafa. Onurlu, şerefli, emekçi ve vatansever insanlar bir tarafa.” – Can Yücel
 • “Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.”
 • “Bize vatan dediler can verdik. Bayrak dediler kan verdik. Boyun eğ dediler, biz sadece Allah’ın (cc) huzurunda boyun eğdik.”
 • “O da gazi olmak istedi fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı.” – Arif Nihat Asya
 • “Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.” – Thomas Henry Huxley
 • “Benden eğerim isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.” – Mete Han
 • “Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.”
 • “Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir