Sosyalist Sözler

Sosyalist Sözlerİçeriğimiz sosyalist sözler, sosyalist cümleler ve bu konularla alakalı başka sosyalizm ile ilgili sözlerden oluşmaktadır.

Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran, kitleleri peşinden sürükleyen bu akımın tarihe damga vurmuş kişileri vardır ki burada onların söylediği yazıları sizlere aktaracağız. Dünyada hala sosyalizmle yönetilen ülkeler var ve halklarının da bir kısmı memnun diğerleri ise hiç memnun değiller. Devrim yapan adını hafızalara kazıyan bu sözlere bakalım şimdide:

Ey yağız yer! Bilesin ki yüreğimiz kabına sığmıyor, hıncımız derya gibi kabarıyor.

Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur dünyaya sataşırım ben. Ahmet KAYA

Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx

Dost ve düşman herkes bilsin ki; kazanacağız, mutlaka kazanacağız! Yılmaz GÜNEY

Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır. Ernesto Che Guevara

İyi bak bana feodal duvar, iyi tanı beni. Seni yerle bir edecek Adalılar’ı iyi tanı. Mahir ÇAYAN

Her türlü teoriyi ve her türlü genel söylem biçimini reddedin. Bu teori ihtiyacı, reddettiğimiz sistemin bir parçasıdır hala. Michel Foucault

Yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, ezilenleri dövmedim, Ben Devrimci doğdum, Devrimci öleceğim. Ernesto Che Guevara

Sana herkes bakar da Benim gibi sever mi? Yılmaz Güney

İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır! Karl Marx

İlgili Makaleler

En büyük üretici güç devrimci sınıfın kendisidir. Karl MARX

İşçi sınıfının bayrağı sadece devrimci Marksizm teorisi olabilir! LENİN

Her devletin en büyük riski kendi halkıdır. Noam Chomsky

Gelin önce birbirimizi anlayalım… Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim… Gelin önce birbirimizi yaşatalım. Hrant Dink

Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Tezer Özlü

Örgütü örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan programlar ya da yaldızlı laflar değil devrimci eylemlerdir. Mahir Çayan

Mümkünün son sınırlarına, imkânsızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak. Gerçekleşmiş imkânlar, zorlanmış imkansızlıkların sonucudur. Karl Liebknecht

Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkânları bizlere vız gelir. Onlar bir avuç biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır. Mahir Çayan

Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur. Mahir Çayan

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar. Lenin

Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır. Lenin

Parlamenter eylem bazı kişilere Marksist geçinen bazı kişilere uşaklık unvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır. Lenin

Hakikatin söylenmemiş halde kaldığı bir hayatın güvencesi altına kalmaktansa, hakikati söylemek uğruna ölümü göze almış olursun. M. Foucault

Bugün gerici parlamentarizme kanat gerenler, seçimlerden sonra bu yolla düzen değişikliğinin imkansız olduğunu görecektir. Mahir Çayan

Fethetmek zorunda olduğu sadece yeni bir dünya değildi, yenidünya ile boy ölçüşebilecek olan insanlara kendisini feda etmesi gerekmektedir. Fransa’da sınıf mücadeleleri. Karl Marx

Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur. Karl Marx

Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu. (Karl Marks, Felsefenin Sefaleti )

Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, . uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde ‘legalite uğruna’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir. Mahir Çayan

Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar. Lenin

Biz hep gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Dağlarımız, ovalarımız, ırmaklarımız bizi bekliyor. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim. Yılmaz Güney

Yarısını yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalamayacağı gibi, çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olamaz. Engels

İnsanlar nerede vicdanını kaybettiyse orada ölsünler.

Bu ülkücülerin ırmağının akışına bile öldükleri Türkiye’nin ırmaklarına hes yapılır o ırmağa da solcular sahip çıkarlar ve direnirler.

İktidar, öncelikle boyun eğdirilmiş bedenler yaratmayı amaçlar. Michel Foucault

En iyiler artık kendilerini herhangi birşeye adamaktan aciz, En kötüler ise ırkçı, dinci, cinsiyetçi bir fanatizme adanmış durumda. S. Zizek

Halka açıklayamayacağın hiç bir eylemi yapmayacaksın. Mahir Çayan

Sömürgeciler giriştikleri katliamları, milliyetçilik ile örtbas ederek halk kesimlerin desteğini aldılar. Mazlum Doğan

Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır. Ernesto Che Guevara

Dünyadaki her şey hareket halindedir. Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker. Karl Marx

İnsan dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir. Karl Marx

İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Karl Marx

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir. (1971, Mahir Çayan)

Devlet derim ona, herkesin ağı içtiği yere, iyilerin ve kötülerin; devlet, herkesin kendini yitirdiği yer. Nietzsche. Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için savaş marşıdır. Ernesto Che Guevara

Her türlü teoriyi ve her türlü genel söylem biçimini reddedin. Bu teori ihtiyacı, reddettiğimiz sistemin bir parçasıdır hala. Michel Foucault

Ben ne şuralıyım ne buralı, Adalıyım Adalı, Adam ormanlıktır, Dostluk, yoldaşlık, mertlik ormanı Bütün Adamı kaplar, Erdemin güneşi yirmi dört saat aydınlatır Adamı Biz Ada sakinleri bilmeyiz karanlığı. Mahir Çayan

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir