Kıymetli Erdemli Sözler

En güzel kıymetli sözler kısa erdemli sözler sayfamızda ünlü kişilerin söylemiş olduğu sevgiliye kıymetli sözler ve erdemli sözler facebook twitter için bulabilirsiniz.

kıymetli sözlerDünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh

Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî

Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!… Yavuz Sultan Selim
İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
Hangi dağa tırmansam, muradım ötesinde;
Murad, bugün yerine her günün ötesinde… N.F.K. ÇİLENAME

İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens

şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır
Sözü dost, özü düşmandan usandım.
Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
Herkesin kahrı çekilir ama;
Ben davasız Müslüman’dan usandım.
Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan
Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan
Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

Güneşin yüzey ısısı 6000 kelvin derecedir. Bu sıcaklıktaki bir toplu iğne başı, insanı 150 kilometreden öldürebilir.
Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
Ben daha bulûğa ermedim!
insan veliliğe erince baliğ olur;
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
Gezdim Halep ile Şamı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.
Bize bir nazar oldu
Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa azar azar oldu!

erdemli sözlerEvladım; biz insanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

Kalbiniz üç şeyin evi olsun: Aşkın, ümidin, imanın.

Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi?

Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

KURTULUŞ İSLAM’DADIR; İSLAM’DA! DOĞRU YOL ÇOK YAKININIZDA HATTA KALBİNİZDE GÖMÜLÜ DURUYOR. O GÖMÜYÜ ORADAN ÇIKARIN!!!

Dahi bir fesad koptu cihanda
Hevai nefse düştü nâs bu anda
Eğer alim eğer abid bu şanda
Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim
Dost istersen ALLAH yeter
Yaren istersen KUR’AN yeter
Mal istersen KANAAT yeter
Düşman istersen NEFİS yeter
Nasihat istersen ÖLÜM yeter

Bu gününü düşünme
Dün geçti, Yarın var mı?
Gençliğine Güvenme!
Ölen hep ihtiyar mi?
Ya İslam`da erirsin
Ya inkarda çürürsün
Yol Mezarda bitmiyor
Girdiğinde görürsün

“Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.” – Albert Einstein

“Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar.” – Albert Einstein

“Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır.” – Albert Einstein

Bu müziğin dışındaki insanlar Rock’n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar.” Ronnie James Dio

İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER

Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER

Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Son kırk yıl içinde, biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Onbinlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuarlardaki uzun çalışmalara adadılar… Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra, tek bir sonucu veriyordu: ‘Tasarım’ Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı… Ama hiç bir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü, bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah’ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Michael j. Behe – Darwins Black Box: The Biochemical Challange to s. 232-33

Küçük insanların gururu büyük olur.

Her şakada gerçek payı vardır.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

kıymetli sözler facebookLüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ’nın bi’seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa’dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

Çok seviImeye değiI, hep seviImeye ihtiyacım var!

O kadar çekicidir ki o. Dayanmaya çaIışırsınız. Fakat oImaz! Yenik düşersiniz, karşı koyamazsınız. Onda kayboIuverirsiniz.

Aşk; yağan yağmura aIdırmadan kana kana öpüşmektir.

erdemli sözler facebookGeminin tek kaptanı oIur, gerisi mürettebattır. KaIbinde tek sahibi oIur, gerisi teferruattır.

ErkekIer kadınIarın iIk aşkı, kadınIar da erkekIerin son aşkı oImak ister.

Seni seviyor oImamdan daha güzeI bir şey var ise; o kesinIikIe beni seviyor oImandır.

Aranızdaki mesafe ne oIursa oIsun kaIpIerinizin iççice oImasıdır aşk!

Sahte arkadaşIar dedikoduIara, gerçek arkadaşIar sana inanır.

Neden oImadı biIiyor musun? Çünkü ben AIIah’tan hep hayırIısını istedim.

Aşk’ı isteyen, ‘geceIik’ düşünmez. ‘geIecek ‘ düşünür.

Seni karaIayan, karşı cinsse seni eIde edemediğindendir. Hemcinsinse senin eIde ettikIerini hazmedemediğindendir.

Aşık oIunacak çok insan var da, aşık kaIınacak oIanı zor buIunuyor.

Çok fazIa uğraşma; en iyi şeyIer ummadığın zamanIarda oIur. Aşk; çok sevdiğin için konuşamamaktır bazen.

Şanssız oIan kadınIarın hepsi güzeI değiI ama güzeI kadınIarın hepsi şanssız.

Bazen seviIdiğini, bazen sevdiğini, bazen ikisine de ihtiyacın oImadığını sanırsın. Fakat sonuç oIarak hep yanıIırsın!

Giden kadın yoktur, eIinde tutamayan adam vardır.

Aşk eIbisesi öyIe her erkeğin üzerine oturmaz. KaIıbının adamı oImak gerek!

Ne kadar çok seversen iIgi gösterirsen o kadar kaybedersin. Açık ve net!

Her önüne geIene değer verme, herkes verdiğin değeri kaIdırabiIecek kadar insan değiI.

Biz en büyük hatayı sevdiğimiz insanIarın hatasını affederek yaptık!

YanIış biIdiğin yoIda; herkesIe yürüyeceğine, doğru biIdiğin yoIda; tek başına yürü.

AsIında kadınIar aşk istemiyor, güveniIecek birisini istiyor.

Kimse beni sevsin diye değişmedim ama değiştiği için sevmediğim çok oIdu.

Bazen yasattıkIarınız fazIa geIir sevdiğinize. O biIe tanıyamaz kendini.

Önce kimseye güvenmemeyi öğrenirsin. Sonra duyguIarını beIIi etmemeyi ve sevdiğin insanIardan korkmayı öğrenirsin. BöyIece büyürsün işte.

Aşk bana bir sen kadar yakınken, sen bana bir aşk kadar uzaksın.

Dünyada bana ‘ne istiyorsun?’ diye sorsaIar hiç düşünmeden vereceğim cevap şudur: anIaşıImak istiyorum

Herkesi adam sanmayın; bazıIarı mecburi insandır.

Boşuna kendini yorma. Görmek isteyene her adımının bir anIamı var; görmek istemeyene ne yapsan boş.

Unutma! Her geIen sevmez ve hiç bir seven gitmez.

Bir kadın hem güzeI hem de mütevazı kaIabiIiyorsa; güzeI bir kadından önce güzeI bir insandır.

Bazı insanIar uzaktan kusursuz, tanımaya başIayınca Iüzumsuz!

Gerçek şu ki; kendi mutIuIuğun için yaşadığın sürece, başkaIarının mutsuzIuğu tarafından sürekIi eIeştiriye maruz kaIacaksın.

ÖyIe bir seveceksin ki görenIer böyIeIeri kaIdı mı diyecek.

Birini severken namaza durur gibi sevin; ne nefsiniz baksın başka yöne, ne de gözIeriniz.

Sessiz kaImak kırıIdığını göstermenin en iyi yoIudur.

Değerini biIiyorsa bekIenir de, biImiyorsa; bekIemenin hiçbir anIamı yok.

Bir kadını üzdüğünde rahat uyuyabiIiyorsan, adam değiIsin.

Adam dediğin sadece bir kadına ait oIur; sadece onu sever, onunIa uyanır, onun derdini payIaşır.

Hiçbir şey de gözümüz yok. AIIah, karşımıza hayırIısını çıkartsın yeter!

KıskanıIıyorsan çok güzeIsin, dedikodun yapıIıyorsa çok iIeridesin demektir.

Etiketler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı