Devrimci Sözleri

Devrimci Sözleriİçeriğimiz devrimci sözler, Solcu sözleri, devrim sözleri ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

Açıklamada zaten söylenmek istenen ne varsa anlatıyoruz. Fazla bir cümle kurmaya gerek yok ama yinede bu sözleri söyleyen kişilerin sıradan insanlar olmadığını arkasında onları destekleyen büyük halk sınıflarının olduğunu belirtelim.

Ölüm toplasa da çiçekleri, çiçekte tohum biter mi?

Ölüme sayılan günler, özgürlüğe sayılsın diye düştü yola Mahir, bastı tetiğe…

Biz dostu da, düşmanı da biliriz. Gelir günler silah da çeker ölürüz Zulmün, zorbalığın hesabıdır bu. Ekmeğin, toprağın hesabıdır bu. Hasretin, sevdanın hesabıdır bu.

Özgürlük, onu savunma cesaretini taşıyanların hakkıdır. (Pericles)

Köleler özgür olmak isteyenlerden nefret ederler. (Ulrike Meindorf)

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz. (Che Guevara)

Değişimler her zaman bunalım anlarında gerçekleşirler… (Paulo Coelho)

Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. (Mahir Çayan)

Ceza talep ediyorum. Bugün tok olanlara, sefa sürenlere, milyonların ekmeğini hangi acılarla kazandığını bilmeyenlere, hissetmeyenlere! (Rosa Luxemburg)

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar. (Lenin)

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşrutiyeti ispatlanmalıdır. Meşrutiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir. (Noam Chomsky)

Güç bir araç değildir, amaçtır. Bir insan, bir devrimi korumak için diktatörlük kurmaz; diktatörlüğü kurmak için devrim yapar. Eziyetin amacı eziyettir. İşkencenin amacı işkencedir.Gücün amacı güçtür. (George Orwell)

Başkalarının sadece düşünmesini bildikleri şeyleri söylemesini bilmek, insanı şair, ya da cesaret edebildikleri şeyleri söylemeye cesaret etmek de, insanı kahraman, ya da devrimci (ya da ikisini birden) yapar. (Elizabeth Charles)

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. (Yılmaz Güney)

Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz. Ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir. (Yılmaz Güney)

Devrimin kanunu, mevcut kanunların üzerindedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki cereyanı boğmadıkça, başladığımız devrim bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır. (Atatürk)

Küba Devrimi ve Viet Kong bize gösterdiler: bunu yapmak olanaklıdır; kapitalist yayılmanın dev boyutlardaki teknik ve ekonomik gücüne karşı direnebilecek ve bu gücü caydırabilecek bir ahlak, bir irade ve bir inanç vardır. (Herbert Marcuse)

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! (Mahir Çayan)

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. (Che Guevara)

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir. (Max Stirner)

Onurlu, namuslu olmanın tek yolu zulme karşı savaşmaktır. (Ahmet Kaya)

İnsan hayatının bu kadar ucuz olması iktidarın ucuzluğu ile doğru orantılıdır.

Kağıttan bir gemidir devrim; kim bilir kaç yunus görmüş, kaç. (Deniz Gezmiş)

İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. (Karl Marx)

Dünya’nın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir (Goethe)

Derinin rengi insanları farklı kılmaz. İyi iyidir, kötü kötüdür. (Comanche Kabile)

En büyük Cihad, zalimin karşısına çıkıp ‘sen haksızsın’ demektir. (İmam Hüseyin)

Değişmeyen kuralları, insanlarını kural dışına taşıyarak değiştirin. (Ozan Deniz Sarıtop)

Yaşamak; teslim olmadan, boyun eğmeden, el etek öpmeden yaşamaktır… (Nazim Hikmet)

“Ülkemdeki bütün çocuklar et yediğinde bende oturup rahatça yiyeceğim. (Hugo Chavez)

Biz ki caniyiz! Herkes için ekmek, iş ve her türlü bağımsızlık ve adaleti istiyoruz. (Kropotkin)

Irkçı, dinci, cinsiyetçi olması fark etmez, faşizm, nefretin örgütlenmiş halidir. (Ahmet Ümit)

Dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim. (Che Guevara)

Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir; barış ‘tır. (Yaşar Kemal)

Kendi vicdanını sorgulamayan bir toplum, çürümüşlüğün son halkasıdır. (Ozan Deniz Sarıtop)

Uzayın bilinmezlerine ulaşmak, “bilgi çağında devrim yapmak için, sadece uygar olmak yeter.

Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun. (Lenin)

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? (Nazım Hikmet)

Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kandır. (Honore de Balzac)

Bir delinin akıllıya boyun eğdiği görülmemiştir. Ancak tarih, delilere baş eğmiş akıllılarla doludur. (Cemil Sena)

Eğer adaletsizlik karşısında tarafsız kalıyorsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir. (Desmond Mpilo Tutu)

Yanlışı savunup kalabalıkları arkama katmaktansa, doğrumu savunup yalnız kalmayı tercih ederim. (Gandhi)

Umut sonsuzdur! Ne zaman kendimi yalnız hissetsem, dünyanın bütün güçleri bağrımda toplanır! ( Fidel Castro)

Halk unvanları değil, cesareti izler… Eğer karar verip onları özgürlüğe götürürsen seni izleyeceklerdir. (Braveheart)

Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan. (Shakespeare)

Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. (Martin Luther King)

İnsanların haksız yere çektikleri acılara şahitlik edenler, şahit oldukları acıların utançlarını da taşırlar. (J.M.Coetzee)

Hadi gidelim, öcünü almak için haksızlıkların, asi yıldızlar parlasın alnımızda yenemezsek ölürüz ne çıkar. (Che Guevara)

Eğer yüreğinizde sadece sevgiye dair bir bayrak açmışsanız, tüm dünya karşınızda saygıyla eğilecektir. (Ozan Deniz Sarıtop)

Faşizm; paramparça edilip yere serilmeden, aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir. (Clara Zetkin)

Devrimin zamanını ve gelişimini öngörmek imkansızdır. O kendine has bayağı gizemli kurallarıyla yönetilir. (Vladimir Lenin)

Bir eylemin bir gerçeği olabilirsiniz ama asla bir eylemi bir devrime dönüştürebilecek bilgiye sahip değilsiniz. (Ozan Deniz Sarıtop)

Bir yerde bir zulüm varsa ve tek tükürük hakkım olsaydı, zulmü yapana değil zulme sessiz kalanın yüzüne tükürürdüm. (Orhan Doğan)

Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. (Karl Marx)

Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun. (Pir Seyit Rıza)

Yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, faşistleri sevmedim, ezilenleri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci ölürüm. (Che Guevara)

Dünyanın iklimi değişmedikçe, hiçbir kanun aklın adalet değirmeninde öğütülecek kadar; temiz, vicdani ve ahlaki değildir. (Ozan Deniz Sarıtop)

Biz,sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı, evine beş peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanlarda olur. (Maradona)

“Bu yüzyılda ya biz kapitalizmi yok edeceğiz ya da kapitalizm tüm insanlığı ve gezegenimizi yok edecek. O yüzden ya sosyalizm ya ölüm diyorum. (Hugo Chavez)

Yola birlikte çıktık yol bitmedikçe ayrılık olmaz! (Anonim)

Ancak kendinde devrim yapabilen devrimci olabilir.

Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz… (Hz. Ali)

Hasta La Victoria Siempre! Daima zafere kadar! (Che Guevara)

Acısını hissetmediğimiz yaraları iyileştiremeyiz. (S.R.Smalley)

İsyan, sesi duyulmayanların dilidir. (Martin Lüther King)

Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. (Karl Marx)

Çok az olmamız felaket değil, milyonlar bizimle olacak… (Lenin)

Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır… (Che Guevara)

Gerçekçi ol imkansızı iste! (Che Guevara)

Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. (Engels)

Devrim için savaşmayana komünist denmez.

Gücünüz yetiyorsa siz teslim alın! (Yusuf Ekinci)

Devrimden başka bir hayat yoktur. (Che Guevara)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir