Yoldaş Sözleri

Yoldaş Sözleriİçeriğimiz yoldaş sözleri, yoldaş mesajları, yoldaş ile ilgili sözler ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

Öncelikle bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Burada sözlerini yazacağımız bu kişiler bir kesim tarafından çok sevilen diğer kişiler tarafından ise nefret edilen insanlardır. Kısa bir şekilde söylemek gerekirse devrimcilerin söylediklerini burada yayınlayacağız.

Bir döneme damga vurmuş ve bazıları ölmüş bazıları ise hala hayatta olan bu insanlar söyledikleri ile belli bir kitleyi peşlerinden sürüklemişlerdir. Hala bu yoldaşların akımına sahip çıkan dünyada milyonlarca insan vardır ve ülkemizde de kitleleri bulunmaktadır. İşte başlıyoruz:

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır. Lenin

Parlamenter eylem bazı kişilere -Marksist geçinen bazı kişilere- uşaklık ünvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır. Lenin

Ne mutlu o yoksullara ki öteki dünya onlarındır, er ya da geç bu dünya da onların olacaktır. Frederick Engels

Siyaset ve çözüm üretemeyen dеvlеt savaş üretir .

Cinayеtе tanıklık edince tаrаfsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun. Lenin

Çok аz olmamız felaket değil, milyonlar bizimle оlacak. Lenin

İnsan gerçek dostlаrını felаket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

Zor olan başarılır, imkânsız olan vakit alır. Lenin

İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Karl Marx

Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx

ABD emperyalizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katliamcı, en ahlaksız imparatorluktur. Hugo Chavez

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet

Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri “Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur. Karl Marx

Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşiniz! Karl Marx

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle,savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. Ernesto Che Guevera

Bu uzun süreli bir savaş demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim, acımasız bir savaştır. Savaş gelip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye kendini aldatmasın ve kimse, halkı uğruna katlanabileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu, hemen hemen tek zafer umududur. Ernesto Che Guevera

Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir. Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. Karl Max

Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! Mahir Çayan

İlgili Makaleler

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur. Mahir Çayan

Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar. Lenin

Bütün ideolojik ayrılıkların temeli devrim isteyip istememeye değil, devrim yapmak için yola çıkmaya, savaşmaya cesaret edip edememeye dayanır. İşte bu yüzden, “devrim için savaşmayana sosyalist denemez. Mahir Çayan

Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney

Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir. Mahir Çayan

Dünyadaki her şey hareket halindedir. Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker. Karl Marx

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar. Lenin

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz.

Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi. İşçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır, aklını kaybederler, sağa sola atılır. Lenin

Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin

Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels

Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

”Hasta La Victoria Siempre! Daima zafere kadar!” (Che Guevara)

”Acısını hissetmediğimiz yaraları iyileştiremeyiz.” (S.R.Smalley)

”İsyan, sesi duyulmayanların dilidir.” (Martin Lüther King)

”Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.”

”Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.” (Karl Marx)

”Çok az olmamız felaket değil, milyonlar bizimle olacak…” (Lenin)

”Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır…” (Che Guevara)

”Özgürlük, onu savunma cesaretini taşıyanların hakkıdır.” (Pericles)

”Köleler özgür olmak isteyenlerden nefret ederler.” (Ulrike Meindorf)

”Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.” (Che Guevara)

”Değişimler her zaman bunalım anlarında gerçekleşirler…” (Paulo Coelho)

”Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar.” (Mahir Çayan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir