Değerli Sözler

Son Güncelleme: 17.11.2019 01:03

Değerli SözlerGüzel değerli sözler uzun ve kısa 2020 sayfamızda ünlü kişilerin söylediği değerli sözlerini ayrıca sevgiliye değerli sözler anlamlı olanlarını da bulacaksınız.

Bu konu önemli olduğu için burada Hz. Mevlana bence en ön sıralarda gelir çünkü onun söylediği sözlerin hepsi değerlidir. O yüzden burada daha çok onunla ilgili sözleri de bulacaksınız.

Büyük beyinler fikirleri orta beyinler olayları küçük beyinler ise kişileri konuşur.
HYMAN RICKOVER

Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
M. Akif Ersoy

Değerli Sözler

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: `Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
Gandhi

Günah arıya benzer onun gibi ağzı ballı fakat kuyruğu zehirlidir. değerli sözler facebook
LA ROCHEFOUCAULD

Bilime yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler
aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır.
İBNİ HALDUN

İyi bir kadın bir erkeği etkiler
zeki bir kadın onda ilgi uyandırır
güzel bir kadın büyüler
anlayışlı bir kadın ise ona sahip olur.
HALEN ROWLAND

Haksızlığın önünde eğilmeyiniz zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
(Hz. ALİ r.a.)

Gerçek dost arkadaşının kusurunu görünce onu uyarır. Fakat bu kusurları baskalarına açıklamaz. (İmam Safiî)

Özü doğru olanın sözü de doğru olur.
(Hz. ALİ r.a.)

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz. (Fatih Sultan Mehmed)

Suretin Siretine Şahittir
Başka şahit aramak zaiddir.
Haklı olduğun mücadeleden korkma: Bilesin ki
Atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler.
Şeyh Edebali

Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır gerisi kalır.` (Mevlâna)

Başarısızlıklar, başarının temelidir.

Neyin pratiğini çok yaparsak, onda başarılı oluruz.

Dinlersem Öğrenirim, Görürsem Unutmam, Yaparsam Ustalaşırım.

Aklım Gözümdedir.

Olmayanı görmeye Vizyon, Görene Vizyoner denir.

Nerede olduğun değil nereye gitmek istediğin önemlidir.

Bilinç uyur, bilinçaltı uyumaz.

Başarılı kişiler, mutlaka bir zaman bulup başarılı olmuşlardır.

Başkalarına yardım eden kendisine de yardım eder. Ben ,başkalarının da başkalarına yardım etmesini istiyorum.

Şeffaf ilişkilerde her iki taraf da yakınlaşır.

Düşün sonra konuş.

İnsanlara ön yargılı yaklaşmayalım, önce bakıp anlayalım. Bir kitabı kapağına bakarak yargılamayalım.

Sabır Liderin önemli bir özelliğidir.

Profesyoneller, Prensibi Uygulamayı tekrar tekrar ederler.

Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmeye çalışalım, değiştiremeyeceğimiz şeyin üzerinde durup zaman kaybetmeyelim.

Eğer yardım almak istiyorsanız yardım ediniz. Öğrenmek istiyorsanız öğretiniz, Arkadaşlık etmek istiyorsanız arkadaş olunuz.

Hizmetkar Liderlik en zevkli Liderliktir.

Basit Mükemmeldir.

Uygulanmayan bilgi size ait değildir.

İnsanlar, rahatlık bölgesinden çıkmak istemezler.

İşi sevmek sizi işte tutar.

Kişisel gelişim, davranışları değiştirir.

Olumlu ortam yaratmak çok önemlidir.

Zorluklar yaşanmadan Üst sıralara gelinmez.

Motivasyon verirseniz daha fazlasını alırsınız. ./..

Başarılı insanlarla birlikte olun yükselirsiniz.

Yaşamak için öğrenmeliyiz.

İnsanlar İyi Alışkanlıkları sayesinde başarılı olurlar.

Başarılı insanlar Odaklı insanlardır.

Bilgi ve Hayal Gücü 21. Yüz Yılın asla tükenmeyecek iki ana ham maddesidir.

İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak önemlidir.

Enerjik olun enerji bulaşıcıdır. Neşeli olun Neşelendirin. Meraklı olun İsteklendirin. Kendinizi saygı ile koruyun. Sakin olun huzurlu olun. Kimseyi kötülemeyin. Olumsuzu benimsemeyin. Yürekli ve içten olun. Karşınızdaki ile ilgilenin.

Tüketici Kimliği insanı terk etmiyor.

Suya ihtiyacımız olmadan, su kuyusu kazalım.

İstikrar ve inanç bizi başarıya götürür.

Zaman istiyorsan önce zaman vereceksin. Soba ; sen beni ısıt sonra sana odun atarım, olmaz.

Ne yaparsan geriye iyisiyle kötüsüyle döner.

İyi Yüreklilik; iyi düşünce yapımızın % sini arttırmakla olur.

Sabır sessizliğin en büyük gücüdür.

Sabırlı olmak, akıllı olmak demektir.

Sabır büyük bir güç ve enerji demektir.

Büyük yaratıcı ruhlar sabırla eserlerini tamamlarlar.

Allah sabredenleri sever. Sabır en büyük ibadettir.

Sabırlı olmak insan olmakla eş değerdir.

“Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.”
(Ute Kabilesi)

“Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar.”
Conficius

“Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir.”
Richard Bach

“Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.
Nietsche

“Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik.”
J.Ernest Renan

“Tırtılın ‘dünyanın sonu’ dediğine, Usta ‘kelebek’ der.”
Richard Bach

“Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır.”
Einstein

“Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.”
Eflâtun

“Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler.”
Aldoux Huxley

“Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.”
Darwin

“Durumlar değişmez, biz değişiriz.”
Henry David Thoreau

“Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar.”
H. Dunant

“Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter.”
Conficius

“Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır..”
Laotsze

“Ne denli uçmayı bilirsek, uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz.”
Nietzsche

“Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz.”
Sadi

“Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil.”
A. Claudius

“Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.”
S.Smiles

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”
Hz. Muhammed (sav)

“Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır.”
Hz. Ali

“Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.”
Hz. Muhammed (sav)

“Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur.”
Mevlana

“Sabredin, her şeyin başı sabırdır. ”
Hz. Ebubekir

“Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.”
Hz. Osman

ALLAH’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın.
Abdülkadir Geylani (k.s.)

Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir.
Bin Ataullah İskenderi (r.h.)

Siz birbirinizi ALLAH (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, ALLAH da (c.c.) hepinizi sever.
İsmail Hakkı Toprak (k.s.)

Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar.
Süfyan-ı Sevri (r.h.)

Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!
Süfyan b. Uyeyne (r.h.)

Bilginin hayırlısı ALLAH’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır.
İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.
Ebu Derda (r.h.)

Dilediğiniz kadar öğrenin! Ama şunu iyi bilin ki, bildiklerinizle amel etmedikçe, ALLAH (c.c.) size ilminizden ötürü mükafat verecek değildir.
Muaz bin Cebel (r.h.)

Ey Dost! Mahlukatın sebeplere yapıştığını görürsün, arif olan ise sebeplerin sahibine yapışır. Arif kulun bütün sözleri ALLAH’ın (c.c.) yüceliği, kudreti, keremi ve rahmeti meyanındadır, zamanını böyle geçirir, kabrine de böyle girer.
Yahya b. Muaz (r.h.)

Muhammed’e (s.a.v.) en yakın olanlar O’na (s.a.v.) uyanlardır. Düşmanları da ALLAH’a (c.c.) karşı gelenlerdir.
Hz. Ali (r.h.)

İman eden, Rab Teala’nın kendisini gözlediğinin farkında olan kimsedir. Böyle bir kul nefsini hesaba çeker ve ahiret için azığını hazırlar. Hicret, kıyamete kadar sürecek bir farzdır. Hicret, cehaletten ilme, ALLAH’ı (c.c.) unutmaktan O’nu anmaya, günahtan itaate ve ısrardan tevbeye giden yoldur.
Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s.)

Kulları küçük gören, onlarla alay eden kimse Rabbini tanımayan kimsedir. Yaradanı seven, O’nun sanatından teşekkül etmiş olan yaratıkları da sever.
Hz. Aişe (r.a.)

Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.
İmam Gazali (r.h.)

Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.
İmam Gazali (r.h.)

Mü’min bir inciye benzer. Nerede bulunursa bulunsun, orada güzeldir.
Malik b. Dinar (r.h.)

Sadece ALLAH’a (c.c.) güvenen kul, kuvvetli bir kuldur.
Said en-Nebaci (r.h.)

Kalbin kurtuluşu dört hasletle sağlanabilir. Sadece ALLAH (c.c.) için tevazu etmek, sadece ALLAH’a (c.c.) muhtaç olduğunu hissetmek, sadece ALLAH’tan (c.c.) korkmak ve sadece ALLAH’tan (c.c.) ummak.
Said el-Hırı (r.h.)

Kalbin öldüğünün alametlerinden biri de, insanın kaçırdığı iyiliklere üzülmemesi, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymamasıdır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Kendi iyiliklerinden söz edip duranları yapmış oldukları bir hata susturuverir. Oysa ALLAH’ın (c.c.) bağışlarından söz edenleri hiçbir hata susturamaz.
İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Alim, ALLAH’tan (c.c.) korkandır.
Amir bin Şerahil (r.a.)

Muttakilerden olunuz. Şirk dışta da olur, içte de. Dıştaki şirk putlara tapmaktır. İçteki şirk ise ALLAH’ı (c.c.) bırakıp insanlara dayanmak, onlara güvenmek ve zararı da, faydayı da onlardan bilmektir.
Abdülkadir Geylani (k.s.)

Dünya, kim tarafından aranıyor ve seviliyorsa onun padişahı olur. Kim de dünyayı terk eder ve horlarsa, dünya onun hizmetçisi olur. Dünya hem talep eden, hem de talep edilen, aranandır. Kim dünyayı talep ederse, dünya onu reddeder. Kim dünyayı reddederse, dünya onun peşinden gider. Dünya, ahirete giderken yol üzerindeki bir köprüdür. Bu köprüden geçiniz ama orada sürekli kalacakmış gibi davranmayınız. Köprüler üzerine saraylar inşa etmek pek de akıl karı değildir. Dünyadan seni ahirete ulaştıracak kadarını al, ahiretten seni men edecek olan tarafını bırak.
Yahya b. Muaz (r.h.)

ALLAH’ım (c.c.)! Senden sana ait olanı istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Senin hoşuna gitmeyecek işleri yapmaktan sana sığınıyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Özün özünü, temizin temizini, senin vereceğin şerefi istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Seni unutanların unutmasına yol açan meşguliyeti verme bana! ALLAH’ım (c.c.)! Senden rızana uygun olanı istiyorum. ALLAH’ım (c.c.)! Beni; seni, sadece seni sevdiği için anan, ibadetiyle hiçbir menfaat ummayan kullarından eyle! ALLAH’ım (c.c.)! Kalbimi senden gelen bir sevinçle doldur, dilimi senin zikrinle arıt, azalarımı senin iyi bulduğun, hoşnut olduğun işlerde çalıştır. ALLAH’ım (c.c.)! Kalbimde senin hatırandan gayrı tüm iz, hatıra, zikir ve intibaları yok et!
Cüneyd-i Bağdadi (r.h.)

Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH’tan (c.c.) beklediğin ameldir.
Hz. Ali (r.a.)

Rab Teala’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece ALLAH’a (c.c.) itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin.
İbrahim Dessuki (k.s.)

ALLAH’ım (c.c.)! Suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.
Talha bin Musarrif (k.s.)

Kim gönlünü sadece ALLAH’a teslim eder, bu işte yoğunlaşırsa, hikmet pırıltıları kalbinden fışkırır ve dilinden dökülür.
Yahya b. Muaz (r.h.)

Umut (reca) kapılarının açılmasını istediğin zaman Allah’tan (c.c.) sana gelen nimetleri hatırla. Korku (havf) kapılarının açılmasını istediğin zaman ise, senden O’na gidenlere bak.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Ey dost! Sadece ALLAH’a (c.c.) yönel! O’ndan başkasına tam güvenme! Her şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mahlukun rızasını ALLAH’ın (c.c.) rızasından önceye alma!
Abdülkadir Destuti (k.s.)

‘Kalp ALLAH’ın (c.c.) evidir’ sözü, şu demektir: Kul, kalbine ancak ALLAH’ın (c.c.) sevdiği şeyleri sokmalı, O’nun kerih gördüğü kirli şeyleri kalbinden uzak tutmalıdır.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.a.)

Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır.
Hz. Ali (r.a.)

İşin başında ALLAH’a (c.c.) yönelmek, işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

İnsanlar hakkında ALLAH’tan (c.c.) kork. Fakat ALLAH (c.c.) hakkında insanlardan korkma.
Said b. Amir (r.a.)

Şunu iyi bilesiniz ki, en güzel ibadet, farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmaktır.
Hz. Ömer (r.a.)

Ne acaiptir o insanlar ki, altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde ALLAH’a isyan ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır (r.h.)

Şükür, ALLAH’ın (c.c.) nimetleriyle ALLAH’a (c.c.) isyan etmemektir.
Cüneyd-i Bağdadi (r.a.)

Kim nimetlerin kendisi için kalıcı olmasını dilerse, Rabbine şükretsin; ‘Nimetin sahibi O, veren O, iyilik eden O’ desin.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

Eğer ilminizle amel etmezseniz, ALLAH (c.c.) sizi ilminizle sevaplandırmaz.
Muaz bin Cebel (r.a.)

Peygamber olan ve olmayan kişiler, hayrın en büyüğünü sadece sabırla elde etmişlerdir.
Meymun b. Mihran (r.h.)

Kim ALLAH’tan (c.c.) yüz çevirenleri dost edinirse ALLAH (c.c.) onu kullarının gözünde küçültür.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa

“ALLAH (c.c.) bir kuluna bir çok nimet verdikten sonra, bu nimetleri alıp yerine sabrı karşılık olarak verirse, bu karşılık, çekip aldığı nimetten daha hayırlıdır” dedi ve sonra şu ayeti okudu: “Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak verilecektir.”
Hz. Ömer b. Abdülaziz (r.h.)

-“Kime arkadaş olayım”
-“Seni nasıl biliyorsa, işte o halini saklamayacağın birine, yani ALLAH’a (c.c.)”
Ebu Yezid el-Bestami (r.h.)

Muvaffakiyet ALLAH’tandır. Kolaylık da O’ndan gelir.
Seyyid Kutub (r.h.)

Kulluk görevlerini ileride bulunacak boş bir zamana ertelemek nefsin ahmaklığındandır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

ALLAH’ı (c.c.) söyleyen söz güzeldir. ALLAH’ın (c.c.) nimetlerini düşünmek ise en üstün ibadettir.
Ömer bin Abdülaziz (r.h.)

Hak uğruna harcanmayan herşeyin iki katı, batıl yolda gider.
İ. Hakkı Bursevi (k.s.)

ALLAH’ın (c.c.) bakışları seni kuşatıyorken, halkın bakışını nasıl önemsiyorsun. Halkın yönelişini bir yana bırak. Hakkın yönelişini görmeye çalış.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Hakkın gidereceği bir ihtiyacın için başkasına dilekte bulunma. Onun senin için vermediğini başkası nasıl verebilir. Kendi ihtiyaçlarını gidermekten aciz olan başkasınınkine nasıl güç yetirebilir.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Kamil insan, nefsini çiğneyip hazmeden kişidir ki, Rabbi onu kullarının diliyle över, yüceltir.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

ALLAH (c.c.) size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye vermiştir. Ona meyledesiniz diye değil!
Hz. Osman (r.a.)

1- Dilin Zikri: Kalpten kötülüklerin ve masivanın giderilmesi için ALLAH’ı (c.c.) anmaktır.
2- Kalbin Zikri: ALLAH’ı (c.c.) kalpten tefekkür ederek, ALLAH’ın (c.c.) kalbine nazar ettiğinin şuuruna varmaktır.
3- Nefsin Zikri: Harf ve ses yerine, his ve hayal ile içtenlikle ve kalpten ALLAH’ı (c.c.) anmaktır.
4- Ruhun Zikri: ALLAH’ın (c.c.) kainatta tecelli eden güzel sıfatlarının neticesine bakarak, O’nu tefekkür etmek, düşünmektir.

Ahmed Cahidi Efendi (k.s.)

Israrla dilediğin halde bağışların gecikmesi seni umutsuzluğa düşürmemelidir. Çünkü ALLAH (c.c.) duaların kabul olunacağına söz vermiştir. Ancak kabul edeceği dilek senin kendin için beğendiğin değil, O’nun senin için beğeneceği olacaktır. Ve kabul, senin istediğin zaman değil, O’nun istediği zaman olacaktır.
İbn Ataullah İskenderi (c.c.)

Zühdün (dünyaya ve maddi menfaate değer vermeme, kanaatkar olma) büyük bir kısmı insanların içindeyken olur. Yani övmelerini istemez, kınamalarına aldırmazsın.
Fudayl b. Iyad (r.h.)

Sen ALLAH’tan (c.c.) razı olmazsan, ALLAH’ın (c.c.) rızasını nasıl isteyebilirsin?
Yahya b. Muaz (r.h.)

Kim hikmet peşindeyse ALLAH’a (c.c.) isyan etmesin!
Bişr-i Hafi (r.h.)

Kişinin ALLAH’ın (c.c.) yardımından mahrum edilişinin alameti nedir?
-“Güzel ve hayırlı şeyleri çirkin görmesi, çirkin şeyleri ise güzel ve hayırlı görmesidir.”
Muhammed b. Ka’b el-Karazi (r.h.)

ALLAH’ın (c.c.) senden daha üstün yarattığı kimselere kötü gözle bakmayasın! Yoksa tıpkı İblis’in meleki suretten şeytani surete dönüşmesi gibi sen de kötü bir hale gelirsin.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

Üç şeyi yapmadan, diğer üç şeyi iddia eden yalancıdır; ALLAH’ın (c.c.) haram kıldıklarından sakınmadığı halde ALLAH’ı (c.c.) çok sevdiğini söyleyen, malını hayra harcamadığı halde, cenneti arzuladığını söyleyen, fakirleri sevmediği halde Peygamber’i (s.a.v.) sevdiğini iddia eden. İşte bunlar yalancıdırlar.
Hatim el-Asamm (r.h.)

-“Münafık kimdir?”
-“İslam’ı anlatan ama amel etmeyendir.”
Huzeyfe (r.h.)

Nefsini terbiye etmemiş kişilerin yaptığı hizmet çoğu kez ALLAH (c.c.) için değil, nefisleri içindir.
İmam Gazali (r.h)

ALLAH (c.c.) zalimlere meyledilmesinin sonucunun ateş olacağını buyurur. (Hud:113) Düşün bir kere, zalim olmayıp da zalime yakınlık göstermek insanı cehenneme sürüklerse, bizzat zulüm işleyenin durumu ne olur?
İmam Gazali (r.h.)

Hakiki sevgi üç şekilde ortaya çıkar, daha doğrusu varlığını belli eder:
1- Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder.
2- Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetlerine tercih eder.
3- Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.
İmam Gazali (r.h.)
Hakikaten akledebilen bir kul, ameliyle nasıl övünebiliyor? Amel yapabilmek ALLAH’ın (c.c.) bir nimetidir. Bu fırsatı ona nasip ettiği için şükür ve tevazu hisleri içinde olması gerekir.
Ebu Süleyman ed-Darani

Sözü ALLAH’ın (c.c.) yolunu göstermeyen, hali ALLAH’a (c.c.) ulaştırmayan kimse ile arkadaşlık etme.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

-“Kişi dostunu niçin sevmelidir?”
-“Onun Rab Teala’ya güzel hizmetini gördüğü için.”
Ebu Safvan b. Avane (r.h.)

Yalan, yanlış, boş ve faydasız şeyleri uzun süre dinlemek, kalpteki ibadet lezzetini söküp atar. Kim hayatını dipdiri sürdürmek istiyorsa, kalbinden her türlü tamahı ve ihtirası atsın.
Abdullah b. Hubayk (r.h.)

Seni ALLAH’a (c.c.) yaklaştıracak şey; sadece ALLAH’tan (c.c.) istemen, sadece O’na yalvarmandır. Seni insanlara yakın ve onlar nezdinde itibarlı kılacak şey ise, onlardan hiçbir şey istememendir.
Ebu Bekir el-Varrrak (r.h.)

Bedenin hastalığı ağrı ve sızılarla belli olur. Kalbin hastalığı ise günahlarla ortaya çıkar. Beden hastayken yemeğin tadını nasıl alamazsa, kalp de günah batağındayken ibadetin lezzetini hissedemez.
Zünnun el-Mısri (r.h.)

“Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz. ”
Hz. Osman

“Allah (CC) bütün işlerde yumuşaklığı sever. ”
Hz. Muhammed (sav)

“Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe kamil mü’min olamaz.”
Hz. Muhammed (sav)

“Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak. ”
Hz. Ömer

“Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır. ”
Hz. Ömer

“İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. ”
Abdulkadir Geylani

“Nimetleri, Allah’a şükrederek elde tutunuz.”
A. Arvasi

“Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.”
Hz. Ömer

“Hiçbir şey kalpten çıkanlar kadar kalbe fayda vermez. Kalp ne kadar saf ve Allah’a adanmış olursa, o kadar büyük bir faydaya erişir.”
Hz. Ömer

“Ne kadar bilirsen bil! Anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır.”
Mevlana C. Rumi

“Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.”
Atasözü

“İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.”
Hz. Ömer

“Boş zaman yoktur. Boşa geçen zaman vardır.”
Atasözü

“İmanın efdali: Nerede olursan ol, Allah’ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.”
Hz. Muhammed (sav)

“”iki şey aptallık belirtisidir, konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak.” ”
Atasözü

“Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter…”
Akşemseddin

“Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.”
Hz. Ömer

“Affetmek zaferin zekatıdır.”
Hz. Muhammed (sav)

“Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz.”
Goethe

“Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.”
Hz. Muhammed (sav)

Adalet mülkün temelidir.
Hz. Ömer

Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini değil atanı yaralar.
Arap atasözü

Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi O halketmiştir.
Bediüzzaman Said Nursi

Gerçek hürriyet Hakk’a köleliktir.
Hz. Ali

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını yitirirler, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.
Goethe

Dünyanızı ıslah ediniz. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız.
Hz. Muhammed (sav)

Allah’ı (CC) zikir, kalplerin şifasıdır.
Hz. Muhammed (sav)

“İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur..”
Montesquieu

“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.”
Hyman Rickover

“Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz.”
Mevlâna

“Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez..”
Leo Tolstoy

“Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar”
Balzac

“Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki.”
Nietsche

“Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.”
Conficius

Evet sıra sizde: Sizde buradakilerden farklı ve yeni değerli sözünüzü yazmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Nazlim.Net

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Eğer bir gün ölürsem
    Tabutun içinde ben
    Bedenimin üstünde kefen
    Benim içimdede sen olacaksınnnn BİRTANEM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir