Yunus Emre Sözleri | Yunus Emre’nin Hikmetli ve Özlü Sözleri

Bu sayfada

Yunus Emre Sözleri

1238 ile 1328 yılları arasında Anadolu’da yaşamış olan Yunus Emre, Türk halk şairi ve tasavvuf edebiyatının önemli isimlerindendir. Yaşadığı 13. ve 14. yüzyıla damga vuran büyük şair özlü sözleriyle de adından söz ettirmeyi başarmıştır. Bu içeriğimizde size ilham verecek Yunus Emre aşk sözlerini hazırladık. Aşağıda Yunus Emre’nin kısa sözlerinin yanında ahlak ile ilgili sözlerini okuyacaksınız.

Yunus Emre’nin sözleri:

Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, vuslata ermek ise gönlündeki, bela ile imtihan edilirsin.

Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.

1. Yunus Emre sözleri

Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.

Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Bir garibin duasına gir. Kurtarırsa o kurtarır.

Yunus Emre sözleri resimli

İstediğini almak değil, verilene razı olmaktır imtihan.

Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.

İnsanlık yaratılmadan aşk vardı.

2. Yunus Emre sözleri

Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım.

Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi.

Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Zorlayınca olmaz nasipse olur. Zorlamadan da nasip olmaz çünkü kader gayrete aşıktır.

3. Yunus Emre sözleri

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Bir avuç toprak biraz da suyum ben.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

Eğer, ilerde bir gün “keşke” demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç: Eşini, işini, arkadaşını.

4. Yunus Emre sözleri

Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

BUNLARI DA OKUMALISINIZ

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.

5. Yunus Emre sözleri

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

Bölüşerek tok oluruz. Bölünerek yok oluruz.

Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, vuslata ermek ise gönlündeki, bela ile imtihan edilirsin.

Yunus Emre’den Hikmetli Sözler

Önce kahır, zulüm, imtihan, çile, sonra lütuf, sonra ihsan, sonra ikram.

Ömür geçti, yazık ki geç uyandım. Bu dünya bana baki kalır sandım.

Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri savaş gibidir.

Her kim Kuran bilmedi, sanki dünyaya gelmedi.

6. Yunus Emre sözleri

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Gönlünde aşk ateşi olan kişi yandıkça mum gibi yumuşar. Taş gönüller ise kararmış sert katı kış gibidir.

Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

Hakk’ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.

Dünyada dertsiz baş olmaz.

7. Yunus Emre sözleri

Söz var gönlü sevindirir. Söz var tanıdığı yabancı eder. Söz kişiyi yüceltir veya alçaltır.

Bu dünyaya gelen gider.

Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, yetmiş iki millet dahi elin, yüzün, yumaz değil.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.

8. Yunus Emre sözleri

Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, bela ile imtihan edilirsin.

İyi İnci Derviş’in gönlündedir. Onun büyük denizlerde olduğunu zannetme.

Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.

9. Yunus Emre sözleri

Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasip alır.

Gözün her nereye bakarsa Allah (cc) mutlaka orada hazırdır. Hakkı bulmayan can fayda bulmak yerine zarardadır.

Hakk’ı uzaklarda arama, Hakk’ın durağı gönüldedir.

Aşk aşıkı şiir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.

Söz var gönlü sevindirir. Söz var tanıdığı yabancı eder. Söz kişiyi yüceltir veya alçaltır.

Ey hayat ırmağından şu içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor.

10. Yunus Emre sözleri

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahi dinmez.

Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül, yahut diken. Ya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Yunus Emre’nin Güzel Sözleri

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir.

Mazlumun ahı indirir şâhı.

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

11. Yunus Emre sözleri

Söz, binlerce mücevher ve altın parayı kara toprak eder.

İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı.

Dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka.

Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Aldanma dünya malına zehir sunma, balına düşüp dünya hayaline dalma gözüm bundan sonra.

Sanma ki zalimin ettiği kârdır.

12. Yunus Emre sözleri

Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır. Hem ne demiştik; “İstenileni almak değil razı olmaktır imtihan.”

Zehirle pişen aşa kim gelir.

Ey dostunu düşman sayan, gıybet etme, yalan konuşma. Bu dünyada fitneye düşen, iftira edenin öbür dünyada yeri dar olur.

Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.

13. Yunus Emre sözleri

Bu dünyaya gönül veren kişi, sonunda pişman olacaktır. Dünyada benim dediği şeyler sonra ona düşman olacaktır.

3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yunmaz değil.

14. Yunus Emre sözleri

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni.

Dışı hoş görünen kişinin içinin boş olduğunu bil. Baykuş gece-gündüz ötüp durur ama onun bir varlığının olduğunu zannetme.

Söz bu dünya cehennemini, cennetin sekiz katına çevirir.

Yunus artık düşünmekten vazgeç, bu işe gerek yok. İnsan olana aşk gereklidir. Gönlüne aşk ateşi düştükten sonra dervişe benzer.

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler.

15. Yunus Emre sözleri

Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt ikiyüzlü. Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım.

Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.

Elbiseye kan bulaştığı zaman onu yıkamadıkça temiz olmaz. İnsan gönlünden dünya pasını temizlemedikçe kıldığı namazlar da yerini bulmaz.

Ey sözlerin aslın bilen, gel de bu söz nerden gelir? Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir.

Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı. Ben dosta giderem, gelmezem gayrı.

Yunus Emre’nin Özlü Sözleri

Haberi o kişiye sor; olsun manadan haberdar. Öyle birine gönül ver ki canında aşk eseri var.

Ne nasihat vereyim gayrı bundan, kulum demesin kulluğu unutan.

Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

16. Yunus Emre sözleri

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma.

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Ey hoca, İstersen bin kere hacca git. Bir gönle girmek hepsinden daha üstündür, der.

Aşk bir güneşe benzer.

Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır.

Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin?

17. Yunus Emre sözleri

Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.

Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok. Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok.

Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler.

Hiç kimseye yan bakma! Öfkelenip sert çıkma! Kalp Allah’ın (cc) evidir, bu evi sen yıkma.

18. Yunus Emre sözleri

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki; sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

Açlığın sonunda tokluk vardır, tokluğun sonu ise yokluktur. Bu yollar korkuludur. Bu yollarda Allah neyler sabredip görelim.

19. Yunus Emre sözleri

Bir garibin duasına gir. Kurtarırsa o kurtarır.

Canını aşk yoluna vermeyen gerçek âşık değildir. Bu yolda baş koyup o dosta ermeyen gerçek âşık değildir.

Aşk zehri benim için panzehirdir.

Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan, ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.

Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes olmuş yatar, her biri çaresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar.

Elbiseye kan bulaştığı zaman onu yıkamadıkça temiz olmaz. İnsan gönlünden dünya pasını temizlemedikçe kıldığı namazlar da yerini bulmaz.

Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır. Hem ne demiştik; İstenileni almak değil razı olmaktır imtihan.

İşitin ey yârenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir