Yunus Emre Kimdir? Biyografisi ve Hayatı

1238 Yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan şiirlerini Türkçe olarak yazmış en önemli halk ozanları arasında yer alan Yunus Emre biyografisi ve hayatı bu yazımızda.

Yunus Emre

En önemli halk şairlerimizden birisi olan ve şiirlerinde verdiği mesajlarla genç yaşlı herkese öğütler veren Yunus Emre, kendine has üslubu ile tasavvuf konusuna yenilik katmıştır. Tahmini olarak 82 yaşında öldüğü söylenen Yunus Emre, ölümüne kadar tahmini 3000 şiir kaleme almış bunlardan bizlere 1000 kadarı ulaşmıştır.

Yunus Emre şiirlerinde genelde aruz ve hece veznini kullanmış, insanın Allah(c.c) ile olan ilişkilerini ele almıştır. Hayatı hakkında bilgiler sınırlı ve kısa olduğu için sadece şiirlerinde yazdıklarıyla fikir oluşturulmaya çalışılmıştır. Kesin olan bir şey varsa oda gittiği her yerde halkı etkilemiş kendi etrafına toplamayı başarmıştır.

Yunus Emre, ailesi veya çocukları hakkında bizlere bugüne kadar gelen bir kaynak bırakmamıştır. Evlenip evlenmediğine veya çocukları olup olmadığına dair elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır.

Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır. Yaklaşık 700 yıldır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus Emre, Türk kültür medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamış bir gönül adamıdır. Yunus Emre’nin şiirlerinde en fazla işlenmiş temalar; İlahi aşk, din, ahlak, gurbet, tabiat, ölüm ve faniliktir.

Yunus Emre Kimdir?

Kendisi hakkında yeterli kaynak bulunmadığı gibi öldüğü yer ve türbesi hakkında da tam bilgimiz yoktur. Neredeyse Orta Anadolu’da her ilde ona ait söylenen bir türbe görmekteyiz.

Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir: Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman’da Yunus Emre Camii avlusu; Bursa; Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyü; Erzurum, Duzcu köyü; Isparta’nın Keçiborlu ilçesi civarı; Aksaray; Afyon’un Sandıklı ilçesi; Ordu’nun Ünye ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü.

Yunus Emre Kimdir?Yunus Emre Biyografi Hayatı Kısaca

Yunus Emre Kaç Yılında Doğdu?: 1238 Yılında doğmuştur. Tam doğum tarihi bilinmemekte sadece tahmin edilerek bu rakama ulaşılmıştır.
Yunus Emre Nerede Doğdu?: Kendisi hakkında bilgiler tam kesin olmamakla beraber Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doğduğu sanılmaktadır.
Yunus Emre Kaç Yaşında Öldü?: 82 Yaşında öldüğü tahmin edilmektedir.
Yunus Emre Ne Zaman Yaşadı?: 1238 Yılları ile 1321 yılları arasında yaşamıştır.
Yunus Emre Ne Zaman Öldü?: 1321 Yılında Eskişehir’de vefat etmiştir..

Türk tasavvufunun dilde ve şiirde kurucusu olan Yunus Emre’nin şiirlerinde ahlak, hikmet, din, aşk gibi konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur. Mısralarında didaktik ahlak telkinlerinde bulunan Yunus Emre, “gönül kırmamak” konusuna ayrı bir önem verir ve “üstün bir değer” olarak şiirlerinde bu konuyu özenle işler.

Bu arada Yunus Emre’yi öne çıkaran bir başka önemli özelliği de, şiirlerinde işlediği konuları ve telkinleri bizzat kendi hayatında uygulamasıdır. “Din tamam olunca doğar muhabbet” diyen Yunus, İslam’ın sabır, kanaat, hoşgörürlük, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeyi telkin eder.

Yunus’un insan sevgisini ilahi sevgi ile nasıl bağdaştırdığını gösteren en çarpıcı mısralarından birisi “Yaradılanı hoş gör / Yaradan’dan ötürü”dür. Yunus Emre’ye göre insanlar, din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedirler.

Yunus Emre’nin Eserleri

Divan, (ö.s), 1943; Risaletü’n-Nushiye, (ö.s), 1965, (‘Öğüt Kitapçığı’ )

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir