Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler kısa sayfamızda, amatör ve ünlü şairlerden vatan sevgisi şiirleri bulacaksınız. İşte vatan şiirleri.

Son Güncelleme: 16.10.2021 00:26

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler kısa sayfamızda, amatör ve ünlü şairlerden vatan sevgisi şiirleri 2 ve 4 kıtalık olarak bulacaksınız. İşte en güzel vatan şiirleri.

Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem

Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim.
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla.
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar.
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye’m, anayurdum, sebebim, çarem.
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır.

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek.
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana.
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı.
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam.
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır.
Yüreğimi bin parçaya bölseler.
Her parçası yine seni çağrışır.

Yavuz Bülent BÂKİLER

Ziya Gökalp Vatan Şiiri

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar manasını namazdaki duanın.
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın.
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, âdet, din birdir.
Meb’üsânı temiz, orda Boşolar’ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
San’atına yol gösteren ilimle fen Türk’ündür;
Hirfetleri birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür,
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

ZİYA GÖKALP

Namık Kemal Vatan Türküsü Şiiri

İşte adû, karşıda hazır-silah,
Arş yiğitler vatan imdadına.
Arş ileri, arş bizimdir felah,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Cümlemizin validemizdir vatan,
Herkesi lütfuyla odur besleyen;
Bastı adû göğsüne biz sağ iken,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd û ibâd,
Etmededir süngünüze istinat;
Milleti eyler misiniz nâ-murad,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Rehberimiz gayret-i merdânedir,
Her taşımız bir nice bin cânedir;
Câne değil meyi bugün, şânedir,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Yâre nişandır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin;
Altı da bir, üstü de birdir yerin
Arş yiğitler, vatan imdadına.

Namık Kemal

Vatan Türküsü Şiiri

Güneşin başka doğar, Ay’ın bir başka,
Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,
Ay Yıldızlı bayrak getirir aşka.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Tarihin var, tarihlere sığmayan,
Pişman olur sana, dostun olmayan,
Adaletin, insanlığa yön veren.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

İlgili Makaleler

Muzaffer ordun, dillere destan,
Uğruna yazar binlerce destan,
Milletin kahraman, soyun kahraman.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM.

Kars’ın başka güzel, İzmir’in başka,
Erzurum başka güzel, İstanbul başka,
Bezilir mi, sana duyulan aşka.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM.

Yılmaz Çelik

Nazım Hikmet Davet Şiiri

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
Bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
Yok edin insanın insana kulluğunu,
Bu dâvet bizim…

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşcesine,
Bu hasret bizim.

NAZIM HİKMET RAN

Anadolu Sevgisi Şiiri

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde.
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Görmedin sen bizim mavi suları,
Karlar eriyince kırar yuları.
Köpük olur beyaz, sel olur sarı;
Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,
Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.
O kirli kabukta, o en temiz iç;
Hele bir yakından bakılsın da gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki.
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Namık Kemal Vatan Şarkısı Şiiri

Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
Serhadimize kal’a bizim hâk-i bendedir
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda
Her gûşede bir şir yatar toprağımızda
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın
Cennet kapusu can veren ihvâna açılsın
Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.

Namık Kemal

Vatan Da Bir Annedir Şiiri

Biz bu vatanda doğduk,
Vatan da bir annedir.
Ona da anne dedik.
Vatan da bir annedir.

Anavatandır adı,
Her Türk’e hoştur tadı.
Yazık Atam doymadı,
Vatan da bir annedir.

Vatanım Anadolu,
Her yanı “ana” dolu.
Şan dolu şeref dolu,
Vatan da bir annedir.

Onda yatan Atamdır,
Bölünmez bir bütündür.
Canımızdan üstündür,
Vatan da bir annedir.

Ali Sincer

Bu Vatan Kimin? Şiiri

Bu vаtаn, toprаğın kаrа bаğrındа
Sırаdаğlаr gibi durаnlаrındır;
Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа
Kendini tаrihe verenlerindir…

Tutuşup: kül olаn ocаklаrındаn,
Şаhlаnıp: köpüren ırmаklаrındаn,
Hudutlаrdа gаzа bаyrаklаrındаn,
Alnınа ışıklаr vurаnlаrındır…

Ardınа bаkmаdаn yollаrа düşen,
Şimşek gibi çаkаn, sel gibi coşаn,
Huduttаn hududа yol bulup koşаn,
Cepheden cepheyi sorаnlаrındır…

İleri аtılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tаm ercesine,
Bir gül bаhçesine girercesine,
Şu kаrа toprаğа girenlerindir…

Tаrihin dilinden düşmez bu destаn:
Nehirler gаzidir, dаğlаr kаhrаmаn,
Her tаşı bir yаkut olаn bu vаtаn,
Cаn verme sırrınа erenlerindir…

Gökyаy’ım ne yаzsаn ziyаde değil,
Bu sevgi bir kuru ifаde değil,
Sencileyin hаsmı rüyаdа değil,
Topun nаmlusundа görenlerindir…

Orhan Şaik GÖKYAY

Canım Vatanım Şiiri

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,
Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile elleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Şemdinli’ye aldanma yoksa sonun hafakan!

Bu hainlik nedendir! Ömer derki neyin var?
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.

Ömer Ekinci Micingirt

Yazımızda vatan sevgisini anlatan şiirler tanınan ünlü şairlerin şiirleri ile eklenmiştir. Bu vatanın kurulmasında üstün gayretleri olan Atatürk’ün bu vesileyle anılması şart olmuştur. Kendisine millet adına teşekkür ederiz.

6 Yorum

  1. merhaba ben yağmur
    ödevimiz vardı (vatan ve türkiye sevgisi ile ilgili şiir) bende bu siteye geldim .doğrusu çok beğendim özellikle de “Anadolu Sevgisi” adlı şiiri beğendim ve onu yazdım .fakat bazı şiirlerin altına yazarların ismi yazılmamış neden yazılmamış diye merak ettim ve acaba benim yazdığım şiirin(Anadolu Sevgisi)yazarının ismminiacıklayabılırmısınız?
    SEVGILERIMLE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir