Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler

Vatan sevgisi ile ilgili kısa ve en güzel şiirler

İnsanın üzerinde yaşadığı toprak parçası onun namusudur ve sonuna kadar korumalıdır. Ülkeler arasında farklılık gösterse de bizde vatan olarak adlandırılan bu topraklar için milyonlarca şehit verilmiştir. Bu sebeple atalarımızın canlarıyla savunduğu ve bize bırakmak için şehit olduğu vatanımızı en az onlar kadar savunmalıyız. Bu vesileyle yazımız içerisinde vatan sevgisini anlatan şiirleri yazmak şart olmuştur. Çünkü ünlü şairler vatanın ne olduğunu ve ağlatan kahramanlık zamanlarını öyle güzel anlatmışlar ki insan kendini tutamaz.

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler kısa sayfamızda, amatör ve ünlü şairlerden vatan konulu şiirleri bulacaksınız. İşte en güzel vatan şiirleri.

1. Canım Vatanım

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,
Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile elleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Şemdinli’ye aldanma yoksa sonun hafakan!

Bu hainlik nedendir! Ömer derki neyin var?
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.

Ömer Ekinci Micingirt

Vatan sevgisi ile ilgili 2 kıtalık şiirlerin en güzelleri içerisinden seçtiğimiz bu mısraları güvenle yazabilir ve okuyabilirsiniz.

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

2. Vatan Sevgisini İçten Duyanlar

Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtkı ile çalışır benimseyerek
Milletine ulusuna uyanlar
Demez neme lazım neyime gerek

İlgili Makaleler

Her ferdin hakkı var bizimdir vatan
Babamız dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyla anarız şehit diyerek

Vatan aşkı ile çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki safa
Tesir nüfuz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır severek

Olmak istiyorsan dünyada mesut
Hakka halka yarayacak bir iş tut
Çalıştır oğlunu kızını okut
İnsan olmak için okumak gerek

Vatan bizim ülke bizim el bizim
Emin ol ki her çalışan kol bizim
Ay yıldızlı bayrak bizim mal bizim
Söyle Veysel öğünerek överek

Aşık Veysel Şatıroğlu

3. Bu Vatan Benim

Bu Vatan benim,
Bu dağ taş, akan nehir..
Bir avuç toprak üstündeki
Yaprak benim…
Bu Vatan benim,
Bu ana baba,
Al duvaklı gelin,
Ak sakallı gazi dedem,
At üstünde cirit koşan
Benim Mehmet’im.

Bu Vatan benim,
Şaşarım aklına
Ona göz dikenin..!
Ağlama oğlum;
Yarınlar senin olacak
Al bayrağım Vatanımın üstünde
Daima dalgalanacak.
Uğrunda binlerce şehit veren
Bu toprak
Bir gün senin de evlatlarına
Kucak açacak..
Bu Vatan bizim.

Canan Eren

4. Vatan Özlemi

Gönül, gurbet elde hacılık nedir?
Sılayı rahmeyle vatan var imiş.
Heman Mekke’de mi varmış Beytullah?
Her kande ararsan hem-civar imiş?

Yaktıkça firkate pervane, gönül
Düşer bülbül gibi şivane gönül
Sanardım usanmış divane gönül
Meğer eğlencesi nazlı yar imiş

Hıfzı der nideyim görünmez bağlar
Geçti aramıza dumanlı dağlar
Sılada sevdiğim dolukmuş ağlar
Vatandan ayrılmak çetin kar imiş

Kağızmanlı Hıfzı

1 Kıtalık Vatan Şiiri

Ezanımdan alışıp tekbîre,
Buldunuz mutluluk, imanımla…
Vatan ettim sizi ey topraklar
Beş vakit damgalayıp alnımla.

Arif Nihat Asya

*

Yaşlanmış, eskimiş bütün vakitler
Çekilen çileye hepsi şahitler
Ay yıldıza can verirken şehitler
Arşa çıka çıka kuruldu vatan.

Aşık Doğani

*

Bu güzel vatanda gözleri vardı
Dört bir yandan düşman yurdumu sardı
Düşman bilemedi yurt ona dardı
Kanlar aka aka kuruldu vatan.

İsmihan Erdoğmuş

*

Ne elde var ne avuçta aç susuz yalın ayak
Bir değil beş değil cepheden cepheye koşarak,
İnanmazsa oğul! Bir kez lütfedip tarihe bak,
Vatan böyle kurtuldu bendine sığmayıp coşarak.

Bilal Özcan

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

5. Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem

Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim.
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla.
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar.
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye’m, anayurdum, sebebim, çarem.
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır.

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek.
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana.
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı.
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam.
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır.
Yüreğimi bin parçaya bölseler.
Her parçası yine seni çağrışır.

Yavuz Bülent BÂKİLER

Vatan sevgisi ile ilgili şiirlerin bu bölümünde 6 kıtalık bir şiir arıyorsanız yazmak için bu şiiri kullanabilirsiniz.

6. Vatan

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar manasını namazdaki duanın.
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın.
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, âdet, din birdir.
Meb’üsânı temiz, orda Boşolar’ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk’ündür;
Hirfetleri birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür,
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Ziya Gökalp şiirleri

Vatan konulu şiirler içerisinde 3 kıtalık şiir arıyorsanız Ziya Gökalp vatan şiirini kullanabilirsiniz. Çünkü en ünlü şiirler arasında gösterilir ve okuduğunuz zaman güzel tepkiler alabilirsiniz.

7. Vatan Türküsü

İşte adû, karşıda hazır-silah,
Arş yiğitler vatan imdadına.
Arş ileri, arş bizimdir felah,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Cümlemizin validemizdir vatan,
Herkesi lütfuyla odur besleyen;
Bastı adû göğsüne biz sağ iken,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd û ibâd,
Etmededir süngünüze istinat;
Milleti eyler misiniz nâ-murad,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Rehberimiz gayret-i merdanedir,
Her taşımız bir nice bin cânedir;
Câne değil meyi bugün, şânedir,
Arş yiğitler, vatan imdadına!

Yâre nişandır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin;
Altı da bir, üstü de birdir yerin
Arş yiğitler, vatan imdadına.

Namık Kemal

Şairin en bilinen şiirleri arasında gösterilen vatan türküsü 5 kıtalık şiirdir. Her ne kadar Osmanlıca kelimeler içerse de okuyanı ve dinleyenleri alıp başka yerlere götürür.

Vatan Türküsü Şiiri

Güneşin başka doğar, Ay’ın bir başka,
Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,
Ay Yıldızlı bayrak getirir aşka.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Tarihin var, tarihlere sığmayan,
Pişman olur sana, dostun olmayan,
Adaletin, insanlığa yön veren.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Muzaffer ordun, dillere destan,
Uğruna yazar binlerce destan,
Milletin kahraman, soyun kahraman.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM.

Kars’ın başka güzel, İzmir’in başka,
Erzurum başka güzel, İstanbul başka,
Bezilir mi, sana duyulan aşka.
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM.

Yılmaz Çelik

Yazdığımız ve Yılmaz Çelik’e ait olan bir başka vatan ile ilgili şiir 4 kıtalık arayanların en fazla kullanacağı şiirler arasında olacaktır.

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

8. Davet

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
Bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
Yok edin insanın insana kulluğunu,
Bu dâvet bizim…

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşcesine,
Bu hasret bizim.

Nazım Hikmet Ran

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Nazım Hikmet şiirleri ile vatan sevgisi konusunu en fazla işleyen şairlerin başında gelir. Kendisinin uzun yıllar hapis hayatı ve sürgün yılları vatana karşı özlemini daha da perçinlemiştir.

9. On Beş Yılı Karşılarken

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir damla alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın ebadına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal Kuntay

Vatan konusunu anlatan en güzel şiir hangisi derseniz, her yerde ilk karşınıza çıkacak olan Mithat Cemal Kuntay’ın on beş yılı karşılarken şiiridir. Hemen herkesin bildiği sözleri ile derslerinizde mutlaka kullanmanız gereken bir şiirdir.

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

10. Anadolu Sevgisi

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde.
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Görmedin sen bizim mavi suları,
Karlar eriyince kırar yuları.
Köpük olur beyaz, sel olur sarı;
Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,
Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.
O kirli kabukta, o en temiz iç;
Hele bir yakından bakılsın da gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki.
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.

Abdurrahim Karakoç

Vatan sevgisiyle ilgili şiir arayanların Abdurrahim Karakoç’un yazdığı 5 kıtalık Anadolu sevgisi şiirini tercih etmeleri gerekir.

11. Vatan Şarkısı

Amalimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
Serhadimize kal’a bizim hâk-i bendedir
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nam alırız biz

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda
Her gûşede bir şir yatar toprağımızda
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz

Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın
Cennet kapusu can veren ihvâna açılsın
Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.

Namık Kemal

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

12. Vatan Da Bir Annedir

Biz bu vatanda doğduk,
Vatan da bir annedir.
Ona da anne dedik.
Vatan da bir annedir.

Anavatandır adı,
Her Türk’e hoştur tadı.
Yazık Atam doymadı,
Vatan da bir annedir.

Vatanım Anadolu,
Her yanı “ana” dolu.
Şan dolu şeref dolu,
Vatan da bir annedir.

Onda yatan Atamdır,
Bölünmez bir bütündür.
Canımızdan üstündür,
Vatan da bir annedir.

Ali Sincer

13. Bu Vatan Kimin?

Bu vаtаn, toprаğın kаrа bаğrındа
Sırаdаğlаr gibi durаnlаrındır;
Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа
Kendini tаrihe verenlerindir…

Tutuşup: kül olаn ocаklаrındаn,
Şаhlаnıp: köpüren ırmаklаrındаn,
Hudutlаrdа gаzа bаyrаklаrındаn,
Alnınа ışıklаr vurаnlаrındır…

Ardınа bаkmаdаn yollаrа düşen,
Şimşek gibi çаkаn, sel gibi coşаn,
Huduttаn hududа yol bulup koşаn,
Cepheden cepheyi sorаnlаrındır…

İleri аtılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tаm ercesine,
Bir gül bаhçesine girercesine,
Şu kаrа toprаğа girenlerindir…

Tаrihin dilinden düşmez bu destаn:
Nehirler gаzidir, dаğlаr kаhrаmаn,
Her tаşı bir yаkut olаn bu vаtаn,
Cаn verme sırrınа erenlerindir…

Gökyаy’ım ne yаzsаn ziyаde değil,
Bu sevgi bir kuru ifаde değil,
Sencileyin hаsmı rüyаdа değil,
Topun nаmlusundа görenlerindir…

Orhan Şaik GÖKYAY

14. Vatan Sevgisi

Maksatlar korumaksa sorgu sual sorulmaz
Vatan kutsal Cennet’tir, yaşamaya doyulmaz
Bütün yük üstündedir, tepinsekte yorulmaz
Everest’ten yüksektir, bizde Vatan sevgisi

Bizde vatan kutsaldır, asla ihanet olmaz
Fırsat vermem haine, hainin eli durmaz
Düşman hain el ele, bize nefes aldırmaz
Hainleri yaşatmaz, bizde Vatan sevgisi

Azimle çalışmadan, bal’a petek örülmez
Düşmanı iyi gözle, sinsi olur görülmez
Birlikte çalışırsak korkma vatan bölünmez
Petekle bal yapmaktır, bizde Vatan sevgisi

Konu eğer vatansa teferruat sorulmaz
Vatan namusumuzdur, onsuz abad olunmaz
Korumazsan vatanı, onun beli doğrulmaz
Gerekirse ölmektir, bizde Vatan sevgisi.

Bülent Arkan

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

15. Vatan Olmazsa

Kim bilirdi candan özge sahibi
Toprağın bağrında yatan olmazsa
Ellerin yurdunda sığıntı gibi
Yaşanır, bu güzel vatan olmazsa

Kim bakardı senin gözün yaşına
Kim kıymet verirdi emek, işine
Kim girerdi tatlı tatlı düşüne
Şu nazlı hilali tutan olmazsa

Hicvettim âlemi anla meramı
Bağbozumu baskın yapar haremi
Beni mecnun eden dert mi yara mı?
Susardım gül yüzlü atan olmazsa

Aşka karıştırma öteberiyi
İrticalen yazdım anla geriyi
Bu vatan olmazsa gör bak sürüyü
Ne güdenler çıkar çatan olmazsa.

Zülfikar Yapar Kaleli

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. anadolu sevgisi şiirinin şairi abdurrahim karakoç tur yağmur

  2. merhaba ben yağmur
    ödevimiz vardı (vatan ve türkiye sevgisi ile ilgili şiir) bende bu siteye geldim .doğrusu çok beğendim özellikle de “Anadolu Sevgisi” adlı şiiri beğendim ve onu yazdım .fakat bazı şiirlerin altına yazarların ismi yazılmamış neden yazılmamış diye merak ettim ve acaba benim yazdığım şiirin(Anadolu Sevgisi)yazarının ismminiacıklayabılırmısınız?
    SEVGILERIMLE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir