Dini Sözler

Anlamlı, Güzel Dini Laflar ve Hadisler

Dini sözler resimli sayfamızda, anlamlı güzel dini sözlerin ve hadislerin yanında en etkili olan din ile ilgili kısa sözleri hazırladık.

Dini sözler

Dini sözler resimli

1. “Unutma. Açtığın hеr yaradan, hеsap soracak Yaradan.” Anonim

2. “Bütün Ademoğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” İbn Mâce, Zühd, 30

3. “Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.” Hafız-ı Şirazi

4. “Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur.” Mevlana

5. “Zaten kül olmuş birini, ateşle korkutamazsınız.” La Edri

Dini sözler 20226. “Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır.” Anonim

7. “Bazı sözlerin muhatabı kulaklar değil kalplerdir. Duymuyorsa zorlama.” Ali Haydar Ahıskavi Hazretleri

8. “İnsan anladığı ve anlaşıldığı insanla çiçek açar.” Cahit Zarifoğlu

9. “Şans yoktur. Allah (cc) neyi nasip ederse o vardır.” Anonim

10. “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.” Fuzuli

11. “Muhtaçken bir şeylerini verebilen insandan daha zengin olanını görmedim.” Hz. Ömer (ra)

12. “İnsanoğlu o kadar dünyevileşir ki, mezar kazan bile öleceğine inanmaz.” İmam Gazali

13. “Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu.” Hasan-ı Basri

Tesirli dini sözler

Tesirli dini sözler

1. “Yürekte selası okunanın dilde duası olmaz.” Anonim

2. “Bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir.” Mevlana

3. “İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah (cc) cennet yolunu kolaylaştırır.” Hadis

4. “Allah’ım (cc), mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle.” Anonim

5. “Ölüm senin peşindeyken, sen neyin peşindesin ey insan.” Hz. Ali (ra)

6. “Kalacak kim var ki dost tomarından. ‘O’ var sana daha yakın şah damarından.” Necip Fazıl Kısakürek

7. “Gitmekle gitmiş olamazsın. Gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır.” Cemal Süreya

Dini sözler 20238. “Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla sınanırsın.” Mevlana

9. “Kalmışım ara yerde, tozdayım, dumandayım. Kirli bir mekandayım, iğrenç bir zamandayım.” Abdurrahim Karakoç

10. “Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.” Hadis

11. “Gönülden kopan bir söz, insanı üç kış ısıtmaya yeter.” İsmet Özel

12. “Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.” Eflatun

13. “Ne güzel bir ikramdır, insanın insana zaman ayırması.” Anonim

14. “Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir.” Cafer-i Sâdık

15. “Çirkin ve keder vereni bırak. Güzel ve huzur verene bak.” Bediüzzaman Said Nursi

16. “Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin.” Mevlana

17. “Kişiliğini makamdan alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” Hz Ömer (ra)

18. “İnsanların seni vefatından sonra ne kadar çabuk unuttuğunu bilseydin, Allah’tan (cc) başkası için yaşamazdın.” İmam Gazali

19. “Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir.” Hz. Mevlana

20. “Kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur.” Bediüzzaman Said Nursi

Etkileyici ve anlamlı dini sözler

Etkileyici ve anlamlı dini sözler

1. “Şikayet ettiğin hayat, ya başkasının hayaliyse? O yüzden isyan etme, şükret.” Anonim

2. “Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında, Allah’ın (cc) bizlere murad ettiği bir hayr vardır.” Hz. Ömer (ra)

3. “Dünya gözü ile bakan yüzü, gönül gözü ile bakan özü görür.” Mevlana

4. “Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi, bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.” İmam Gazali

5. “Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.” Hz. Ali (ra)

6. “Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine nede bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz.” Mevlana

7. “Gönül, kendine benzeyen gönüle akar.” Hz. Ali (ra)

8. “Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.” Yunus Emre

9. “İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez.” Küçük Prens

10. “Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevla’ya varmayan yol neye yarar.” Mevlana

11. “Allah’ım (cc) yüzüme nasıl güzellik verdiysen kalbime de öyle güzellik ver.” Anonim

Dini sözler 202412. “İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır.” Mevlana

13. “Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.” Hadis

14. “Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.” (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) Buhari, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

15. “Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur.” Abdullah Bin Mübarek

16. “Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir.” Hz. Ali (r.a)

17. “İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.” Ebu Bekir Ferra

18. “İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah (cc) korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah (cc) yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” Tirmizi, Fedailü’l-Cihad, 12.

19. “Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi.” İmam-ı Azam

20. “Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın (cc) işidir.” Mevlana

21. “Ölümün ne zaman geleceğini bilmeyen kimsenin mal toplaması ve başkalarına sarf etmemesi cahillikten başka bir şey değildir.” Ebu Abdurrahman Sülemi

En güzel dini sözler

En güzel dini sözler

1. “İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.” Taberani

2. “Aşk dediğin Hakka şehadet, Resulullah’a (sav) muhabbettir. Gerisi sadece derttir.” Sezai Karakoç

3. “Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlar: kin, hırs ve hasettir.” Anonim

4. “Kabir, ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana sonraki konaklardan geçmek kolay olur.” Hadis-i Şerif

5. “Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz.” Şeyh Sadi

6. “Amelde takva, amelden daha zordur.” Ebu Süleyman Darani

7. “Allah’ım (cc), gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.” Anonim

Dini güzel sözler8. “En zor ibadet gönül kazanmaktır. Sizin için çırpınan birinin, kanatlarını kırmayın.” Hz. Ömer (r.a)

9. “Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.” Hz. Ali (r.a)

10. “Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler.” Şeyh Sadi Sirazi

11. “Hükumetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır.” Beydeba

12. “Bilmeyene yazıklar olsun. Bilip de yapmayana yetmiş defa yazıklar olsun.” Hz. Ebu’d Derda

13. “Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır.” Sadi

14. “Birliğin kederi, ayrılığın sefasından daha hayırlıdır.” Yahya Bin Muaz

15. “Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir.” Cafer Bin Muhammed

16. “Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.” Bakara 156

17. “Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.” Hucurat 10

18. “Ana rahminden geldik bu dünya denilen pazara, bir kefen alıp geri döndük mezara.” Yunus Emre

19. “Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.” Hz. Ebubekir (r.a)

20. “Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Yokluk bile yok, şiir ve sanatsa hiç yok.” Necip Fazıl Kısakürek

21. “Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirilenlerdir.” Hadis

22. “Gönül ve kalp mideni Allah (cc) zikriyle doyur. Melekler derki sana haydi cennete buyur.” Anonim

23. “Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep.” Yunus Emre

24. “Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz.” Sadi Şirazi

Kısa dini sözler

Kısa dini sözler

1. “Dinsiz bilim kör, bilimsiz din topaldır.” Einstein

2. “Din insanın kılavuzudur, kılavuzsuz kaybolursun.” Anonim

3. “İnsanı maskara eden, dilidir.” Sadi

4. “Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.” İmam Gazali

5. “Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.” Hz. Ali (r.a)

6. “Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.” Bakara 263

7. “Allah’tan (cc) utanmayan insanlardan da utanmaz.” Anonim

8. “Her gecenin bir gündüzü vardır.” Hz. Ali (r.a)

9. “Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.” Tekasür 1-2

10. “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” Hadis

11. “Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.” Firdevsi

12. “Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider.” Hz. Ebubekir (ra)

13. “Alemleri ve seni yaradan Rabbine daima teşekkür ve hamd duygularıyla dolu ol.” Fatiha-2

14. “Sеvgin nеfrеtе dönüşmеsin, sana ancak yük olur.” Anonim

15. “Eğri ok, doğru yol almaz.” Hz. Ali (r.a)

16. “Ameller niyetlere göre değer kazanır.” Hadis-i Şerif

17. “İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” İbn Mâce, Ruhûn, 4.

18. “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” Hadis

19. “Arsızlığa cesaret, zinaya aşk dediler, bir neslin ahlakını işte böyle yediler.” Necip Fazıl Kısakürek

20. “Dua ve ilahi sevginin lezzetini tadanlar, Allah(c.c)’a dua edip onunla baş başa kalmanın lezzetinin ne kadar yüksek bir hal olduğunu bilirler.” Müslim Bin Yesar

Dini sözler hadisler

Dini sözler hadisler

1. “İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.” Hadisi Şerif

2. “Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez.” Bakara 2/286

3. “Yalandan uzak dur.” (Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?) Saff 2

4. “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.” Tirmizi, Kıyame, 49; İbn Mace, Zühd, 30.

5. “Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.” Müslim, İman, 168; Tirmizi, Birr, 79.

6. “Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.” İbn Mace, Dua, 11.

7. “Heveslerini kendine ilah edinme.” (Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?) Furkan 43

8. “Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkımdan başkasını arttırma.” Hz. Nuh Aleyhisselam

9. “Allah’ım (cc)! Efendimiz Muhammed’e (sav), aline, ashabına ve ihvanına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selam et, bize ve dinimize selamet ver.” Amin, ey Rabbü’l-Âlemîn

10. “Merhametli olmaktan asla vazgeçme.” (Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.) İbrahim 42

11. “Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.” Buhari, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.

12. “Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.” Müslim, İman, 78; Ebu Davud, Salât, 248.

13. “Nerede olursan ol Allah’a (cc) karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.” Tirmizi, Birr, 55.

14. “Yeryüzünde böbürle­nerek (gücüne, güzelliğine, servetine, etiket ve rütbene ve çevrene güvenip kibirlenerek) yürüme. Çünkü sen (ağırlık ve azame­tinle) ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girişebilirsin.” İsra 37

15. “İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.” Buhari, İman, 3; Müslim, İman, 57, 58.

16. “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.” Tirmizî, Birr, 36.

17. “İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.” (Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!) Ankebut 41

18. “Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.” Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.

19. “Anne ve babana ‘üf’ bile deme.” (Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.) İsra 23

20. “Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.” Fatır 19-22

Sözler
Kısa güzel sözlerAnlamlı sözlerAşk sözleri
Sevgiliye güzel sözlerÖzlü sözlerAğır sözler
Kapak sözlerLaf sokucu sözlerDamar sözler
Soğuk esprilerKomik sözlerEtkileyici sözler
Dini sözlerDoğum günü mesajlarıMevlana sözleri

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. Buğünü düşün yarın olacak. Yarınların umutların olacak…
  Duan dilinden düşmesin. Rabbim kullarını doğru yoldan saptırmasın…
  {AMİN}…

 2. YAĞMUR GİBİ YAĞARSA BAŞINA BELA, BİLKİ DUA İSTİYOR SENDEN MEVLA!

 3. Değişti artık devir, çıktı işler rayından, karnı tok olup ‘küfür’ edeni de var… Karnı aç olup ‘şükür’ edeni de.

 4. GÜL BAHÇESİNDE BİR GÜL OLMAK İSTERDİM HER GÜN YARATANI ZİKRETMEK İSTERDİM GÜL BAHÇESİNDE BİR GÜL OLMAK İSTERDİM HERGÜN BÜLBÜLÜN YARATANA ZİKRİNİ GÖRMEK İSTERDİM YENER İSLAMOĞULLARI

 5. Vardım ilim meclisine
  İlim kıldım talep
  Dediler önce ilim değil
  İlla EDEP illa EDEP……

 6. her ağladığında ona kızıyorsunda neden her kahkaha attığında ona sukretmiyorsun…

 7. SEN seversin O gider.
  Arkandan dır dır eder.

  …….ESKİ SEVGİLİ…….

 8. Küçükken hayvanlarla konuşmayı çok isterdim…Meğer yıllardır hayvanlarla konuşuyormuşum. HABERİM YOK….

 9. İnsanin her Allaha zikri şeytani bir adımda ondan uzaqlaşmasidi.

 10. insan bilinmezlikten nefret eder. en önemli ihtiyaçlarından biri bilmektir. sıradan bir bilmek değil, herşeyi bilmek ister. bu mümkün olmadığı için herşeyi bilen bir tanrı figürü üzerinden, olmasını istediği şekilde bir alem, bir düzen yaratmak istemiştir. peygamberler bunu en iyi bilenlerdir.

 11. ”cesaret cennete korku ölüme sürükler…”bunu unutmayın……..!!!!!!!!!!
  dünyada Allah’tan başka kimseden korkmayınız

 12. DİNİN OLMADIĞI YERDE HİÇ BİRŞEY YOKTUR, YOKLUK BİLEYOK,ŞİİR VE SANATSA HİÇ YOK

 13. eğer gönlünü bu dünyada onun aşkıyla yaktınsa neden cehennemde yanasın

 14. hırsız evden olursa öküz bacadancıkar …..dilin kemiyi yoktur herkelimeyi söler…..sözgümüşse süküt altındır…..

 15. hırsız evden olursa öküz bacadancıkar …..dilin kemiyi yoktur herkelimeyi söler….

 16. kelamın kibarı kibarın kelamıdır..güzelbakan güzel görür güzel gören güzel düşünür züzel düşünen güzel konuşur….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir