İbadet İle İlgili Sözler

İbadet ile ilgili sözler, kısa ibadet sözleri sayfamızda, gizlisi yapılsa daha makbul olan ibadetle alakalı Mevlana’nın ve diğer alimlerin resimli sözleri eklenmiştir.

İbadet ile ilgili sözler

1. İmam Gazali; “Gizli secde kadar kulu, Allah’a (cc) yakın kılan hiçbir ibadet yoktur.”

2. Şeyh Sadi Şirazi; “İbadet ihlâsla yapılmalıdır.”

İbadet ile ilgili sözler resimli3. Hz. Hüseyin; “İbadet; emredilenlerle amel edip, yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir.”

4. Mevlana; “Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.”

5. Mustafa Kutlu; “Gece ibadet ve uyku, gündüz çalışma.”

6. İmam Rabbani; “En kıymetli ibadet, Allah’ın (cc) dinini, onun kullarına yaymaktır.”

7. Siraceddin Önlüer; “Güzel bir niyetle basit işler ibadete dönüşür. Kötü bir niyetle büyük işler ibadet olmaktan çıkar.”

8. Yunus Emre; “İbadet için geldik, hesap için döneceğiz. Dünyada misafiriz, dirilmek için öleceğiz.”

9. Ataullah İskenderi; “İbadet ve güzel amelleri çokça yapmaya değil de, onları ihlaslı ve mükemmel bir şekilde yapmaya çalış.”

10. Mahmud Ustaosmanoğlu; “Ne kadar ibadet ederseniz o kadar kıymetli olursunuz.”

11. Lokman Hekim; “Rabbine ne kadar muhtaç isen, ona o kadar ibadet et.”

12. Bernard Shaw; “Gelecekte doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır.”

13. İbn-i Ata; “Allah’ı (cc) bilene, ağır gelen bir ibadet yoktur.”

İbadet sözleri

1. Davud-i Tai; “Hayatımda, gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim.”

İbadet sözleri2. Hz. Ömer; “En zor ibadet gönül kazanmaktır.”

3. Hadis; “En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.”

4. Hz. Ali; “İbadet gibi, ticaret de hile kabul etmez.”

5. Bâyezid-i Bistâmî; “Yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır.”

6. İmam Gazali; “İbadet bir sanattır; onun atölyesi halvet (yalnızlık), aleti ise açlıktır.”

7. Anton Çehov; “Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça iştir.”

İbadet sözleri resimli8. Mevlana; “Şehvete düşkün nefis, ibadete yanaşmaz.”

9. Mehmed Kırkıncı; “İnsanın kalbindeki Allah (cc) sevgisi ancak ibadet ile tezahür eder, inkişaf edip kuvvet bulur.”

10. Mustafa Kutlu; “Ölüme ağlama. Kalbe bak. Hata ve isyan ile pişman, ibadet ve taat ile neşveli değilsen zaten ölüsün.”

11. Şeyh Sadi; “İbadet ihlas ile olursa, yani halis Allah(c.c) İçin olursa iyidir. İhlassız ibadet, içsiz kabuğa benzer.”

12. Yahya Bin Halid; “Gerçekten yüksek bir zat, ibadet ettikçe tevazu artar. Aşağı kimse ise bunun aksinedir.”

13. Said Nursi; “İbadetin ruhu ihlastır; ihlas ise yapılan ibadetin, yalnız emredilmiş olduğu için yapılmasıdır.”

14. Arnavutköy Camii İmamı; “Zamansız ölmekten korkma, namazsız ölmekten kork.”

15. Abdullah Bin Ömer; “Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça Allah (cc) o ibadetleri kabul etmez.”

16. Mehmed Kırkıncı; “Evet, insan evvelâ ve bizzat ibadet ve şükür ile Allah’ı (cc) sevecek diğer mahlûkatı ise Allah (cc) için sevecektir.”

İbadet gizliliği ile ilgili sözler

1. Anonim; “İbadetin gizlisi makbuldür.”

İbadet sözleri 20222. Hasan-ı Basri; “Kim bildiği ile amel ederse, Allah’ın (cc) gerçek dostu olur.”

3. Yahya Bin Halid; “Gerçekten yüksek bir zat, ibadet ettikçe tevazu artar. Aşağı kimse ise bunun aksinedir.”

4.İmam-ı Rabbani; “Nafile ibadetlerin farzlar yanında kıymeti, okyanus yanında bir damla su gibi bile değildir.”

5. Ebu Hafs; “Kerem, dünyayı ona muhtaç olana vermen ve kendisine muhtaç olduğun Allah’a (cc) yönelmendir.”

6. Hacı Bektaş-ı Veli; “İnsanoğlu için en kutsal ibadet; çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir.”

7. Bernard Shaw; “Gelecekte doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır.”

8. Hellmut Lutener; “Oruç, vücudun senelerce depo ettiği zehirleri ve pislikleri, dışarıya atmanın en tabii yoludur.”

9. Zeyd bin Sabit; “Kişinin namazı, kendisi için evinde bir nurdur, kişi, kalkıp namaza başladığı zaman, günahları başı üstünde asılır ve kişi her bir secdeye vardıkça, günahlarından bir tanesi dökülür.”

10. Sakık-ı Belhi; “İbadet, bir sanattır, dükkanı halvettir, aleti ise açlıktır.”

İbadet sözleri 2023
11. İmam-ı Rabbani; “İbadetlerin hepsini kendine toplayan ve Allah’a (cc) çok yaklaştıran şey namazdır.”

12. Şeyh Sadi; “Asiller, günahtan tövbe ederler. Arifler, ibadetten istiğfar ederler.”

13. Said Havva; “Namaz, nefis temizliğinin sebeplerinden biridir, o şükür ve kulluğun, en yüksek belirtisidir.”

14. Yusuf Has Hacib; “Tanrı ibadetine bilgi ile yaklaş, bilgi cehennem kapısını mühürler.”

15. Mahmud Ustaosmanoğlu; “Amel de ibadet de insanı cennete götürür ama edep insanı Mevla’ya götürür.”

16. İmam Rabbani; “İbadet, Allah’ın (cc) huzurunda kendini aşağı, eksik, kusurlu ve kırık bulmaktan ibarettir.”

İbadet sözleri 202417. İmam Rabbani; “Bir defa ibadetin sana yeteceğini sanıyorsun? Dağın eteğinde bir kez doyurduğun at ile koca dağı aşabileceğini mi sanıyorsun?”

18. Şeyh Bedreddin; “İbadet etmekten amaç; ezeli ve büyük varlığa gönüllerin yönelmesi ve kapılmasıdır. Yoksa dünya umuruna dalmış bir kalp ile bin sene namaz kılmış, oruç tutmuş olsan, bundan dolayı hiç bir sevap ve mükâfat kazanamazsın.”

19. Atasözü; “Kabahat da gizli olmalı, ibadet de: yapılan bütün işlerde işin özüne inmeye gayret edilmelidir. Başkalarına gösteriş için yapılan hiçbir işten, davranıştan iyilik ve hayır beklemek mümkün değildir.”

20. Hekimoğlu İsmail; “İslamiyet’i yaşayan kimse, hem şahsi, hem ailevi ve hem de sosyal hayatında ibadet ediyor demektir.”

21. Hadisi Şerif; “Hiçbir insan ibadeti cennete koyamaz. Allah(cc)’ın lütuf ve merhameti sarmadıkça beni bile ibadetlerim cennete götüremez. O halde, ibadetlerinizde aşırılıktan sakının ve Allah(cc)’a yaklaşınız.”

22. Hadis; “Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıp da, gündüzün yıkan kişi gibidir.”

Sözler
Kısa güzel sözlerAnlamlı sözlerAşk sözleri
Sevgiliye güzel sözlerÖzlü sözlerAğır sözler
Kapak sözlerLaf sokucu sözlerDamar sözler
Soğuk esprilerKomik sözlerEtkileyici sözler
Dini sözlerDoğum günü mesajlarıMevlana sözleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir