Ramazan Ayı ve Oruç İle İlgili Ayetler, Hadisler

Mübarek Ramazan ve Oruçla ilgili ayetler, hadisler

Koskoca bir senenin 12 ayı içerisinde en değerlisinin Ramazan ayı olduğunu bütün Müslümanlar bilir. Bu ay bizleri manevi olarak temizleyen, yanlışlarla doğruları birbirinden ayırmamıza sağlayan bir aydır. Ayrıca günahlarımızdan kurtulma, kötü alışkanlıklarımızı terk etme ve sevaplarımızı arttırma adına en önemli aylardan biridir.

Her sene Oruç tutmanın fazileti ayetlerle anlatılır. Oruç tutanlar cennetle müjdelenirken, mazeretinden dolayı oruç tutamayanlara ise bir yoksulu doyurmaları tavsiye edilir. Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayetler, hadisler Türkçe anlamları ile beraber yazımız içerisinde kısaca anlatılmıştır. Bu sayede ayet ve hadislerle hem doğru bilgileri hem doğru bilgileri hemde bu ayı nasıl geçireceğiniz konusunda bilgiler edineceksiniz.

Kuranı Kerim Ramazan ayı ve oruçla ilgili bir çok ayet ile bu ayın önemini vurgulamıştır. Bunun yanında Peygamber Efendimiz (sav) söylediği Hadisi Şeriflerle de bu güne özel olarak vurgu yapmıştır.

Ramazan ve Oruç ile ilgili ayetler

Ramazan ve Oruç ile ilgili ayetler

Ramazan ayı içerisinde oruç tutmanın önemi Kuran-ı Kerim tarafından defalarca ifade edilmiştir. Ramazan ve oruçla alakalı bir çok ayet de bunun göstergesidir. İşte bu ayetlerden bazıları;

1. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”

Bakara, 2/183

2. “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”

Bakara, 2/184)

3. “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuran’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.”

Bakara, 2/185

4. “Bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.”

Tevbe, 9/112

5. “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, ayetlerini insanlara böylece açıklar.”

Bakara, 2/187

Ramazan ayı ve Oruç ile ilgili hadisler

Ramazan ayı ve Oruç ile ilgili hadisler

 • “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” Tirmizi, Savm 5
 • “Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ‘Ben oruçluyum!..’ desin (ve ona bulaşmasın).” Müslim, Sıyam 164
 • “Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, iyiliği emretmek ve günahlardan sakındırmak bu fitneye kefaret olur!” Müslim, Fiten 17; Tirmizi, Fiten 71
 • “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.” Tirmizi, Savm 53; Ebu Davud, Savm 58
 • “Zahmetsiz ganimet, kışta tutulan oruçtur.” Tirmizi, Savm 74
 • “Oruç sabrın yarısıdır.” İbn Mace, Sıyam 44
 • “Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah işlenmedikçe aralarındaki günahları affettirirler.” Müslim, Taharet 14; Tirmizi, Salat 160
 • “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” Tirmizi, Savm 82
 • “Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın; çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.” Müslim, Sıyam 171
 • “Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!” Tirmizi, Daavat 110
 • “Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.” Buhari, Savm 29
 • “Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” Tirmizi, Cihad 3
 • “Oruç tutun. Şüphesiz oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır.” Camiü’s-Sağir, 4/212
 • “Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder.” Müsned, 3/44
 • “Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz!” et-Terğib ve’Terhib, 2/83
 • “Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” Buhari, Savm, 8
 • “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” Müslim, Sıyam 2
 • “Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.” Buhari, Savm, 2
 • “İslam, beş esas üzerine bina edilmiştir (kurulmuştur). Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasülü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beyt’i (Kâbe’yi) haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” Buhari, İman 1; Müslim, İman 22; Nesai, İman 13; Tirmizi İman 3

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir