Oruç Tutmanın 6 Sevabı

Oruç, Ramazan ayında yaklaşık 30 gün olarak tutulan ve farz olan ibadetlerden birisidir. Ayrıca İslam’ın 5 şartından biridir. Burada oruç tutmanın sevabı ne kadardır Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sözleriyle anlatılacaktır. İşte oruç tutmanın 6 sevabı.

Mübarek 3 aylar içerisinde sonuncusu olan Ramazan ayında her Müslüman oruç tutmalıdır. Fakat bu günlerden hariç arefe günü, Recep ayının ilk 3 günü ve üç ayların başlangıcında da tutulan orucun sevabı hakkında sorular gelmektedir. İşte burada tüm bunlara cevap niteliğinde olacak yazımıza başlıyoruz.

Oruç tutmanın sevapları nelerdir?

Oruç tutmanın sevapları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Veda Hutbesinde Müslümanlara namazlarınızı kılın ve oruçlarınızı tutun diye buyurmuştur. Demek ki Oruç ibadeti bizler için çok önemli.

Orucun sevabına işaretle Peygamberimiz (sav) hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

1. “Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur.”

Nesâi, Siyam, 43

2. “Oruç, nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak onu cennet meyvelerinden yedirip, cennet ırmaklarından içirir.”

El-Hündi, Kenzü’l-Ummal, 3/328

3. “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir.”

İbn Mace, Siyam, 1

4. “Oruç tutan helâlinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez.”

El-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/328

5. “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.”

El-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/327

6. Oruç, kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek, Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur.” diyecektir. Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip, oruçluya şefaat etme izni verecektir.”

El-Münziri, et-Tergib, 2/84

İslam’da hangi günlerde oruç tutulmaz?

Orucun sevabı hakkında bir çok önemli yazı ve belge bulabilirsiniz ama tutulmasının yasak olduğu günlerde vardır. Bazı günler vardır ki o günlerde tutulması tavsiye edilmez.

Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Peygamberimiz (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir;

İlki Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396).

Bu iki hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere bu günlerde oruç tutulmamalıdır. Çünkü bu günler yeme içme ve sevincin bol olması gereken günlerdendir.

Oruç tutmanın mekruh sayıldığı günler

  • Aşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak, Yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh görülmüştür (Ebû Dâvûd, Savm, 66).
  • Şek günü (Şaban ayının sonuna gelip, Şaban’dan mı yoksa Ramazan’dan mı olduğunda şüphe edilen gün) oruç tutmak mekruhtur.
  • Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazan’ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır (Buhârî, Savm, 11, 14; Müslim, Sıyâm, 21; Ebû Dâvûd, Savm, 11).
  • İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur. Buna visâl orucu (savm-i visâl) denir. Hz. Âişe’nin belirttiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) visâl orucu tutmalarını yasaklamış; kendisinin bu şekilde oruç tuttuğu hatırlatılınca da “Siz benim gibi değilsiniz; beni Rabbim yedirir, içirir.” (Müslim, Sıyâm, 55-58) diye cevap vermiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir