Kuranda Adı Geçen Peygamberler

Bu yazıda Kuran-ı Kerimde adı geçen peygamberlerin sırasıyla isimlerini ve özelliklerini yazdık. İşte Kuranda adı geçen peygamberler.

Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler

Kuranı Kerim, 23 yıllık bir süreçte, ayetleri Allah (cc) tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla, Hz. Muhammed’e (sav) parça parça vahiyler hâlinde indirilen kutsal kitaptır. Peygamberler ise Allah’ın (cc) dünyadaki elçileridir.

Bütün peygamberlere iman etmek, Müslümanlıkta esastır. Peygamber, haber veren kimse demektir. Allahu Teâlâ’nın (cc) kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine “Peygamber” denir. Bu zatlar Yüce Allah’ın (cc) birer elçisi demektir.

Peygambere Nebî de denir, Resul de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan zata Resul veya Mürsel, başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygambere de Nebî denmiştir. Her Resul, Nebidir. Ancak her Nebî, Resul değildir.

Peygamberlerin ilki Hz. Âdem(a.s), sonuncusu ise Hz. Muhammed(s.a.v)’dir. Bu iki peygamber arasında birçok peygamber gelmiştir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den (a.s) bu yana bir çok kavme peygamber gönderilmiştir. Hz. Adem’den (a.s) bu yana kaç tane peygamber gönderildiği ise tam olarak bilinmemektedir. Kuranı Kerim’de yer alan ayetler içerisinde 25 peygamberin ismi geçer.

Kuranı Kerimde adı geçen peygamberler

Kur’an-ı Kerim ‘de adı geçen 25 peygamber vardır. İşte Kuranda adı geçen peygamberler: Sırasıyla isimleri ve özellikleri:

 • Hz. Adem (a.s.)
  • İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’in (a.s.) adı Kuran’da 25 defa geçmektedir. Kendisine kitap olarak 10 sayfa suhuf gönderilmiştir. Özellikleri arasında ilk insan, ilk peygamber, ilk örtünen ve toprağı ilk işleyen kişi olması sayılabilir.
 • Hz. İdris (a.s.)
  • Kuranda adı 2 defa geçen Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfalık suhuf indirilmiştir. Özellikleri arasında ilk defa astronomi ve fizikle uğraşan kişi olması ve iğne ile ilk dikiş yapıp elbise giymesi sayılabilir. Bunların yanında ölçü ve tartı aletlerini ilk kullanan da ve ilk yazı yazan da yine kendisidir.
 • Hz. Nuh (a.s.)
  • Kuranda adı 43 defa geçen Hz. Nuh (a.s.), tufan olayı ile bilinmekte olup, insanlığın ikinci babası olarak kabul edilir. Karısı ve bir çocuğu da dahil kendisine çok az kişi iman etmiştir. Allah’ın (c.c) emri ile bir gemi inşa ederek, kendisine inanları bu gemiye almıştır. Gerçekleşen Nuh tufanı ile, geminin içindekiler hariç herkes sular altında kalarak yok olmuştur.
 • Hz. Hûd (a.s.)
  • Kuranda adı 10 defa geçen Hz. Hud (a.s.), Ad kavmine gönderilmiş peygamberdir. Görkemli İrem şehrinde yaptıkları binalar ile övünen ve büyüklük taslayan Ad kavmi, şiddetli bir rüzgar ile cezalandırılarak yok olmuştur.
 • Hz. Salih (a.s.)
  • Kuranda adı 8 defa geçen Hz. Salih (a.s.), Semûd kavmine gönderilen peygamberdir. Ad kavminin devamı niteliğinde düşünülen Semud kavmi, kendilerine gönderilen peygamberi inkar etmeleri ve öldürülmemesi emredilen dişi deveyi öldürdükleri için helak olmuşlardır.
 • Hz. İbrahim (a.s.)
  • Kuranda adı 69 defa geçen Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfalık suhuf verilmiştir. Oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile Kâbe’yi inşa etmiştir. Kral Nemrud tarafından ateşe atıldığı halde, ateşin kendisini yakmamasıyla bilinmektedir.
 • Hz. Lut (a.s.)
  • Kuranda adı 27 defa geçen ve Hz. İbrahim (a.s.) zamanında yaşayan bir peygamber olan Hz. Lut (a.s.), Lut kavmine gönderilmiş peygamberdir.
 • Hz. İsmail (a.s.)
  • Kuranda adı 12 defa geçen Hz. İsmail (a.s.), Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) atasıdır. Babası Hz. İbrahim (a.s.) ile Kâbe’yi inşa etmiştir.
 • Hz. İshak (a.s.)
  • Kuranda adı 15 defa geçen Hz. İshak (a.s.), Hz. İbrahim’in (a.s.) oğludur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hariç kendisinden sonra gelen peygamberlerin atası olarak bilinmektedir.
 • Hz. Yakup (a.s.)
  • Kuranda adı 16 defa geçen Hz. Yakup (a.s.), Hz. Yusuf’un (a.s.) babası, Hz. İshak’ın (a.s.) oğlu ve Hz. İbrahim’in (a.s.) torunudur. Diğer ismi İsrail olan Hz. Yakup’un (a.s.) 12 oğlundan İsrailoğulları türemiştir.
 • Hz. Yusuf (a.s.)
  • Kuranda adı 27 defa geçen Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Yakup’un (a.s.) oğludur. Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılmıştır. Rüyaları yorumlama yeteneği olan Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’a yönetici olmuştur.
 • Hz. Eyüp (a.s.)
  • Kuranda adı 4 defa geçen Hz. Eyüp (a.s.), ağır bir hastalığa yakalanmış olmasına rağmen sabrıyla bu hastalıktan kurtulmuştur.
 • Hz. Şuayb (a.s.)
  • Kuranda adı 11 defa geçen Hz. Şuayb (a.s.), ölçüde ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş peygamberdir. Hz. Musa (a.s.), Hz. Şuayb’ın (a.s.) damadıdır.
 • Hz. Musa (a.s.)
  • Kuranda adı 136 defa geçen Hz. Musa (a.s.), İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Tevrat Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen kitaptır.
 • Hz. Harun (a.s.)
  • Kuranda adı 20 defa geçen Hz. Harun (a.s.), Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşidir. Hitabet yeteneği ve güzel konuşması en önemli özelliğidir.
 • Hz. Davud (a.s.)
  • Kuranda adı 16 defa geçen Hz. Davud (a.s.), İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Kendisine kitap olarak Zebur verilmiştir.
 • Hz. Süleyman (a.s.)
  • Kuranda adı 17 defa geçen Hz. Süleyman (a.s.), Hz. Davud’un (a.s.) oğludur. Babası öldükten sonra onun yerine kral olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle konuşabilme yeteneğine sahiptir.
 • Hz. Zülkif (a.s.)
  • Kuranda adı 2 defa geçen Hz. Zülkif (a.s.), sabrı ile meşhur peygamberlerden biridir.
 • Hz. Yunus (a.s.)
  • Kuranda adı 4 defa geçen Hz. Yunus (a.s.), Asurluların başkenti Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Bir yunus balığı tarafından yutulmuş ve Allah’a (cc) ettiği duadan sonra karaya çıkarılmıştır.
 • Hz. İlyas (a.s.)
  • Kuranda adı 3 defa geçen Hz. İlyas (a.s.), İsrailoğulları kabilesine gönderilmiştir.
 • Hz. Elyesa (a.s.)
  • Kuranda adı 2 defa geçen Hz. Elyesa (a.s.), Hz. İlyas’a (a.s.) yardımcı olarak görevlendirilmiştir.
 • Hz. Zekeriya (a.s.)
  • Kuranda adı 7 defa geçen Hz. Zekeriya (a.s.), Hz. Süleyman’ın (a.s.) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in (a.s.) koruyuculuğunu üstlenmiş ve İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.
 • Hz. Yahya (a.s.)
  • Kuranda adı 5 defa geçen Hz. Yahya (a.s.), Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur. Yahya ismi kendisine Allah (cc) tarafından verilmiştir. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.
 • Hz. İsa (a.s.)
  • Kuranda adı 25 defa geçen Hz. İsa (a.s.), Hz. Meryem’in (a.s.) çocuğu olup babasız olarak dünyaya gelmiştir. Daha beşikte iken konuşmaya başlayan Hz. İsa, ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri Allah’ın (cc) izniyle sağlığına kavuşturmuştur. Kendisine kitap olarak İncil verilmiştir.
 • Hz. Muhammed (s.a.v)
  • Kuranda adı 4 defa geçen Hz. Muhammed (s.a.v), son peygamberdir. Sadece bir kavme değil tüm insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Kendisine kitap olarak Kuran-ı Kerim verilmiştir.

Kuranda adı geçen peygamberlerin isimlerini ve özelliklerini yukarıda ayrıntılı olarak yazdık. Kuranda adı geçen Hz. Lokman, Hz. Zülkarneyn, Hz. Üzeyr ve Hz. Hızır’ın ise peygamber olup olmadıkları konusunda kesin bilgi yoktur.

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. ALLAHIM SEHITLERE SABIR VER
  AILESINI KORU ASKERLERIMIZE HAKKIMIZ HELAL OLSUN. İNŞALLAH ONLARDA BİZLERE HELAL EDERLER.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir