Kuranda Geçen Bebek isimleri

Kuranda Geçen Bebek isimleri ve Anlamları

Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de geçen erkek bebek ve kız bebek isimleri nelerdir ve anlamları nelerdir diyenler için Kuran-ı Kerim’de geçen bebek isimlerini bu yazımızda sizler için topladık arkadaşlar.

A Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: HZİsmail’in annesi

AFRA: Ayin 13Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar) Daha güzel, çok güzel, en güzel Erkek ve kadın adı

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden , alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1 Hükümdar veya kumandan asası 2 İşaret olarak yere dikilen çubuk 3 Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 4 Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı 5 Sonra gelen

İlgili Makaleler

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır Kirlerden arındırılmış, masum manasında

B Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

BEREN: 1 Güçlü, kuvvetli 2 Akıllı

BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

BERRA: (Ar) – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği binek

C Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı

D Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

DALAN: (Tür) Er 1 Biçim, şekil 2 İnce, narin, zarif

DALYA: (Tür) Ka – Yıldız çiçeği

DİDAR: (Fars) Ka 1 Yüz, çehre 2 Görme, görüşme 3 Görüş kuvveti 4 Açık meydanda

DİREM: (Fars) Er 1 Akça, para 2 Gümüş para

DUHA: (Ar) 1 Kuşluk vakti 2 Kur’an-ı Kerim’de 93 surenin ismi -Kız ve erkek adı olarak kullanılır

E Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

EBRAR: (Ar) Er 1 Hayır sahipleri 2 İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin

ECHER: (Ar) Ka 1 Son derece güzel kadın 2 Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü

ECİR: (Ar) Er 1 Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey 2 Sevap 3 Aziz sevgili

ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır

EFGAN: (Fars) Er – Figan, ağlayıp inleme, feryat

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: (Ar) Er – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber

EMİN: (Ar) Er 1 Korkusuz kimse 2 Emniyette olan 3 İnanan, güvenen 4 İnanılır, güvenilir 5Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen 6 Emanet olarak idare edilen dairelerin başı – 7 (Hz Muhammed (sas) ve Cebrail’in adı

EMİR: (Ar) Er 1 Bir kavmin, bir şehrin başı 2 Büyük bir hanedana mensup kimse 3 Peygamberimizin soyundan gelen 4 Kumandan 5 Abbasi devletinde başkomutan 6 Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi

EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

ENER: (Tür) Er – En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: (Ar) Er 1 Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular 2 Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek

ERÇİN: (Fars) – Merdiven, basamak – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar) Er 1 Çok güzel genç 2 Son derece cesur ve yiğit adam

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canımdeğerlendirebilirsin(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir

EYÜB: (Ar) Er 1 Sabırlı 2 Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir Kur’an’da adı geçen peygamberlerden Güzel sabır sahibi Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur

EZGÜ: (Tür) – Makam, hava – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

EZRA: (Ar) Ka 1 Pek fasih, sözü düzgün adam 2 Beyaz kulaklı siyah at

EZRAK: (Ar) – Mavi gözlü Gök rengi saf ve temiz su – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

F Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

FERMA: (Fars) 1 Emreden, buyuran 2 Amir – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

FÜSUN: (Ar) Ka – Büyü sihir Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel

G Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

GİZEM: (Tür) Ka – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime

GONCA: (Fars) Ka 1 Henüz açılmamış gül, tomurcuk 2 Sevgilinin ağzı

GÖĞEM: (Tür) – Halk dilinde yeşile çalan mor – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

GÜRHAN: (Tür) Er 1 Hanlar hanı 2 Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür) Er 1 Bol kan Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş

H Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

HÜMA: (Ar) Er 1 Devlet kuşu 2 Saadet, mutluluk

İ Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür) Er – Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan

İREM: (Ar) 1 Cennet bahçesi 2 Ok veya kurşun atılan nişan tahtası 3 Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4 Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet

K Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

KAAN: (Tür) Er 1 Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim 2 Hakan, hükümdar

kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür) Ka 1 Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti 2 Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet

KARİN: (Ar) Erl Yakın 2 Nail olan 3 Hısım komşu 4 Mabeynci

KATRE: (Ar) Ka 1 Damla Damlayan şey

KAYHAN: (Tür) Er – Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: (Tür) Er – Kayrılan, himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: (Tür) Er – İyice kor rengine gelen ay

KORÇAN: (Tür) Er – Ateşli, canlı, hareketli

KÜBRA: (Ar) Ka 1 Büyük olan (Ekber’in müennesi) 2 Hadicetü’l-Kübra: Hz Peygamberin ilk hanımı

KUMRU: (Fars) Ka – Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş

M Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir

MERİH: (Ar) Er – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: (Fars) Ka – Ayın ilk günleri

N Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

NİSA: Kuranı kerimin 4 suresi anlamı kadın.

O Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

OGÜN: (Tür) – Anımsanan belirli bir günde doğan – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OĞUZ: (Tür) Er 1 Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı 2 Genç, sağlam, güçlü 3 Anlayışı kıt, bön 4 KöylüTosun 5 Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN: (Tür) Er 1 Orta Asya’da bir ırmak 2 Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı 3 Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür) 1 Kutsal, mübarek 2 Beğenilen, güzel yer Alçak yer, ova – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OZGAN: (Tür) Er – Öne geçen, kazanan, başarılı

R Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

RANA:Güzel göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

S Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

SARA: (İbr) Ka 1 Prenses 2 (Fars) Hz İbrahim’in hanımı 3 Halis, katkısız, temiz

SARE: Saf temiz

SARP: (Tür) Er 1 Çetin, sert, şiddetli 2 Dik, çıkılması ve geçilmesi zor

SARPER: (Tür) Er – Sert, güçlü erkek

SEDEF: (Ar) Ka 1 Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu 2 Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya

SEDEN: (Tür) Ka – Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars) Ka – Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür) – Sel gibi coşkun, taşkın kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELİKA: (Ar) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELVA: (Ar) Ka 1 Bal 2 Büyük bıldırcın Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş 3 (İsp) Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA: (Ar) Ka 1 İşitme, duyma Musiki dinleme 2 Gökyüzü 3 Felek

SENA: (Ar) 1 Övgü ile ilgili 2 Şimşek parıltısı 3Şükretme

SERTAÇ: (Fars) Er – Baştacı, çok sevilen, sayılan

SERTAP: (Tür) Er – İnatçı, direngen

SEVDE: (Ar) Ka Siyah, esmer, esmer güzeli Mü’minlerin annelerinden birisi Hz sevde

SEVİL: (Tür) Ka – Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar) – Hicri takvime göre yılın 10 ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ŞEYMA: (Ar) 1 Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar 2 Hz Peygamber’in süt kardeşi

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi

SEZER: (Tür) – Duyar, hisseder, anlar – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SORGUN: (Tür) Er 1 Bir tür söğüt ağacı 2 Sıtkı, sert 3 Çok uzun ve güzel saç

SOYHAN: (Tür) Ka – Han soyundan gelen

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür) Ka – Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi Zambak suresinin 3 ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

T Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

TAHIRE: Hz Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

U Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

Y Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

YAREN: Dost,arkadaş

YIGIT: Güçlü, cesur

Z Harfi ile Kuranda Geçen Bebek isimleri Erkek Kuranda Geçen Bebek isimleri Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

ZEHRA: En yaygın ismidir Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar) 1 Şanlı, şerefli 2 Canlı 3 Bir tür lale Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı, zeki bilgili kadın

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. bence de çok güzel bir isimler varrr amabnim imim kuranda geçmiyorr

  2. bn bulamadm hic gzl. isim kiz kardesm olackta tuana. guZl ama daha baska yokmuuuuu:(

  3. Çok güzel isimler, anlamlarıda.
    Ben Rana ve Eslem isimlerini çok beğendim..

  4. Hakkaten çok güzel isimler ben berndim valla ne yalan soyleyey
    im

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir