Evliya Sözleri

Evliya sözleri kısa sayfamızda, ermiş evliyaların hikmetli sözlerini ve harbi evliya sözlerini okuyacaksınız.

Evliyalardan Düşündüren, Hikmetli Sözler

Ülkemiz için ve İslam alemi için çok çok önemli olan tarihe damga vurmuş kişiler vardır ve bunlardan Türk Milleti için değeri büyük olan isimler oldukça fazladır. Biz ayrım yapmadan evliyalardan düşündüren sözler de dahil bir çoğunu bu yazımızda paylaşacağız.

Evliya sözleri kısa sayfamızda, ermişlerin sözlerini, evliyaların hikmetli sözlerini ve harbi evliya sözlerini okuyacaksınız. Yine burada daha bir çok söze kolayca ulaşabilir, bunları istediklerinize gönderebilirsiniz.

Evliya sözleri

Ermiş evliyaların sözleri o kadar değerlidir ki okuyanı başka dünyalara alır götürür. Böylesine büyük zatların resimli sözlerini ezberlemek yanlış yapmaktan kaçınmamızı sağlayabilir.

1. Pir Sultan Abdal; “Nefse uyan Hakk’a uymuş değildir.”

2. İmam Gazali; “Ey Oğul. Aldığın yiyeceği evine açıktan götürme. O nedir diyene tattır.”

3. Ömer bin Abdülaziz; “Müminin kuvveti kalbindedir, kafir ve münafığın kuvveti ise elindedir.”

4. Pir Sultan Abdal; “Cehennem dediğinde dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür.”

5. Hz. Ali; “İyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın.”

İlgili Makaleler

6. İmam-ı Gazali; “Namaz kılmak yalnızca Allah(cc)’tan korkan müminlere kolay gelir.”

Evliya sözleri resimli7. Nizami; “Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.”

8. Abdülhakim Arvasi; “Haramlardan korkan zahiddir. Şüpheliden korkan ise velidir.”

9. Mehmed Zahid Kotku; “Nefsini bilmeyenin, Allah-ü Teâlâ’yı bilmesine imkân yoktur.”

10. Gönenli Mehmet Efendi; “Cenab-ı Hak, müminlere niyetlerine göre ikram eder.”

11. Vehb bin el-Verd; “Şehvetine düşkün olan kimse, dünya ve ahirette zelil olmaya hazır olsun.”

12. Hasan-ı Basri; “Mürüvvet, kişinin Allah (cc) ve kulları yanında kınanmasına sebep olacak şeyleri terk etmektir.”

13. Abdülaziz Bekkine; “Müminin nazarı öyledir ki dünyadaki zevki sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür.”

Evliyalardan düşündüren sözler

Evliya sözleri 20221. Hz. Ali (r.a); “Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım.”

2. Mevlana; “Edep nedir diye sorarsan, bil ki edep; her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.”

3. Yunus Emre; “Aşk tuhaf bir bakıştır, ateşsiz bir yakıştır. Yaşamayan bilemez, kalpten kalbe akıştır.”

4. Şems-i Tebrizi; “Ey Celaleddin! Talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.”

5. Bediüzzaman Said Nursi; “Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.”

6. Hz Ali; “Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. Alim ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür.”

7. Rabiat-ül Adeviyye; “Hayvanlar, ateşe ancak öldükten sonra girerler. İnsanlar ise diri diri.”

8. Said-i Nursi; “Cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil.”

9. Yahya bin Muaz; “Nefsini sevdiği halde Allah(cc)’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir.”

Evliya sözleri 202310. Bayezid Bestami; “Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.”

11. Mevlana; “Kuyu dibinde kaldın diye kırılma, belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan oldu unutma.”

12. İmam-ı Rabbani; “Seviyorsan, nazlanmaya hakkın yok! Naz çekmeye talip olacaksın.”

13. Abdülkadir-i Geylani; “Nefsine dizgin vur ve bin! Aksi halde o sana biner.”

14. İmam Gazali; “Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, Kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.”

15. Mevlana; “Ey gönül! Kaç Yusuf kaldı zindana talip nefsi için. Ve kaç Züleyha kaldı cehenneme razı Yusuf için?”

Evliyaların hikmetli sözleri

Evliya sözleri 20241. Bediüzzaman Said Nursi; “Sevdası büyük olanın, imtihanı da büyük olur.”

2. Hz. Ali; “Zalimin sonu gelince, zulmü artar. Daha da azgınlaşır.”

3. İmam-ı Gazali; “Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın.”

4. Ataullah İskenderi; “Dostların seni övdüğünde sen günahlarını düşün.”

5. Zünnûn Mısri; “Allah (cc), İslam’ı bilgi ile süsledi, terbiye ile yükseltti, takva ile şereflendirdi.”

Evliya sözleri 20256. Süleyman Darani; “Her arzu ettiğini yiyenlerin, ibadetlerinin tadını duyması mümkün değildir.”

7. Muhammed Baki-Billah; “Huzur, safa ve ihtiyat sahibi olmayan kimsenin yemekleri feyz kapısını kapatır.”

8. Süleyman Hilmi Tunahan; “Bir anın hatası bir ömrün derdi olur.”

9. Yunus Emre; “Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver sen onları, bana seni gerek seni.”

10. Ebu Yahya el-Varak; “Arzularını yerine getirmekle azalarını memnun eden kimse, kalbinde nedamet ağacı dikmiş olur.”

11. Bediüzzaman Said-i Nursi; “Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiye’ye iltica edip feryat etmek gerekir.”

12. Hasan-ı Basri; “Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.”

13. Mevlana; “Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Aşkına emekle yürüyen, dermanı derdinde görür.”

14. İkrime (r.a); “Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. Allah-ü Teâlâ, kulun ameline vermediği mükafatı, niyetine verir, zira niyette riya olmaz.”

15. Muhammed bin Ka’b; “Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır.”

16. Selman-ı Farisi; “Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allah’ın (cc) rahmetine nail oluşunun alametidir.”

17. Sehl; “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrılmaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yalnız edeple doğru olur. Edepsizlik ise ilahi bilginin azlığından ileri gelir.”

18. Fudayl b. İyaz; “Biz kimi insanlar gördük ki onlar, yaptıkları ameller ile riya yapıyorlardı, şimdi ise öyle insanlar var ki yapmadıkları ameller ile riyakârlık yapıyorlar.”

19. Seriyyü’s Sakati; “Mürüvvet, nefsi her çeşit kirlerden ve insanlar yanında ayıp olan şeylerden korumak, insanlara insafla muamele etmektir. Daha fazlasını yapan, faziletini arttırmış olur.”

20. İmam-ı Gazali; “Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçirmektedirler.”

21. Mevlana; “Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül.”

22. Hikem-i Atayi; “Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık yapman, nefsinden razı olan bir âlimle arkadaşlık yapmandan daha hayırlıdır.”

23. Yunus bin Ubeyd; “Veranın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle olmayan bir kimse, vera sahibi sayılmaz.”

24. Abdullah bin Ömer; “Yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engel olan bir verâ’nız olmadıkça Allah-ü Teâlâ kabul etmez.”

25. Halife Memun; “Arkadaş üç çeşittir: Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur. Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur. Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyulmaz. Bu üçüncü tip kişilerle kul imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise Allah Teâlâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.”

Sözler
Kısa güzel sözlerAnlamlı sözlerAşk sözleri
Sevgiliye güzel sözlerÖzlü sözlerAğır sözler
Kapak sözlerLaf sokucu sözlerDamar sözler
Soğuk esprilerKomik sözlerEtkileyici sözler
Dini sözlerDoğum günü mesajlarıMevlana sözleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir