İngilizce Yeni Yıl Mesajları

İngilizce yeni yıl mesajları 2023, İngilizce yılbaşı mesajları ve anlamları sayfamızda, 2022 yılının o kötü anılarını silmek ve yurt dışında olan sevdiklerimize göndermek için 2023 yılına özel sözleri bulacaksınız.

Sadece Türkiye’de tanıdıklarımız olmayabilir ve inanıyorum ki çoğu kişinin yurtdışında yabancı ülkelerde de, Türkçe bilmeyen arkadaşları sevdikleri vardır. İşte onlara göndermek için size yardımcı olacak bir sayfa hazırladık.

Yeni yıllar, hedeflerimizi belirlemek için bir fırsat veya eskiyi unutturacak yeni bir başlangıç ​​şansı olabilir. 2023 yılı için planlarımızı güncellemenin ve hayatı yeniden değerlendirmenin yanı sıra, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize yılbaşı dileği olarak ne göndereceğiniz konusunda da kararsız olabilirsiniz. Belirlediğiniz bir kartın üzerine ne yazacağınız konusunda kararsızsanız işte bu yazımız size yardımcı olacaktır.

İngilizce Yeni Yıl Mesajları

İngilizce yeni yıl mesajları ve Türkçe anlamları sayfamızda, yollamak istediğiniz kim olursa olsun onun İngilizce olarak yılbaşını kutlayabilirsiniz.

New Year’s Day is the first page in a blank book: Write a phenomenal story!
Yeni Yıl Günü boş bir kitabın ilk sayfasıdır: Olağanüstü bir hikaye yazın!

May all your wildest dreams manifest in 2023. You got this!
Tüm çılgın hayalleriniz 2023’de gerçekleşsin. Bunu anladınız!

New year, new start. May all your dreams come true in 2023!
Yeni yıl, yeni bir başlangıç. 2023’de tüm hayallerin gerçek olsun!

In an extraordinary year, I’ve been grateful for your extraordinary friendship…. thank you. And cheers to new beginnings!
Olağanüstü bir yılda, olağanüstü arkadaşlığınız için minnettarım. Teşekkür ederim. Ve yeni başlangıçlara şerefe!

I’m so grateful for your support and love this year. Here’s to many more years of friendship!
Bu yıl desteğiniz ve sevginiz için çok minnettarım. Daha uzun yıllar süren dostluğun şerefine!

Here’s to another year of making memories with you, my cherished friend. Happy New Year!
Sizinle anılar biriktirmek için bir yıl daha sevgili dostum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Friends are the family we choose for ourselves. Cheers to another year of sisterhood.
Arkadaşlar, kendimiz için seçtiğimiz ailedir. Bir yıl daha kardeşliğin şerefine.

İlgili Makaleler

You deserve all the best: May all your wishes come true in 2023!
En iyisini hak ediyorsunuz: 2023’de tüm dilekleriniz gerçekleşsin!

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.
Önümüzdeki yıl nice nimetlere sahip olacağınız ümidiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!
Eskiyle, yenisiyle birlikte: Tüm yıl boyunca mutlu olabilir misiniz? Yeni yılınız mutlu olsun!

Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.
Geceler karanlık olacak ama günler aydınlık olacak, hayatınızın her zaman parlak olmasını dileyerek mutlu yıllar.

Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.
Geçmiş yıla en sıcak anılarla bakalım. Yeni yılınız mutlu olsun.

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!
Eski yıl bitsin ve yeni yıl en sıcak özlemlerle başlasın. Yeni yılınız mutlu olsun!

One more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed. You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continues forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.
Tatlı hatıralar ve neşeli zamanlarla dolu bir yıl daha geçti. Yılımı istisnai bir şekilde alışılmadık hale getirdiniz ve bunun sonsuza kadar devam etmesini diliyorum. Senin yanında olmak, her dakika benim için eşsiz bir olay. Senin inanılmaz bir yıl geçirmeni dilerim.

On this New Year, I wish that you have a superb January, a dazzling February, a Peaceful March, an anxiety-free April, a sensational May, and joy that keeps going from June to November, and then round off with an upbeat December.
Bu Yeni Yılda, mükemmel bir Ocak, göz kamaştırıcı bir Şubat, Huzurlu bir Mart, endişesiz bir Nisan, sansasyonel bir Mayıs ve Haziran’dan Kasım’a kadar devam eden ve ardından iyimser bir Aralık ile sona eren neşenin olmasını diliyorum.

May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.
Bu yıl hayatınıza yeni mutluluklar, yeni hedefler, yeni başarılar ve birçok yeni ilham getirsin. Size mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year.
Yeni yılın her gününün sizin için başarı, mutluluk ve refahla dolu olmasını diliyorum. Yeni yılınız mutlu olsun.

May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination
Yeni yıl olumlu bir hedefe giden yolda size rehberlik edecek sıcaklık, sevgi ve ışık getirsin.

Sevgiliye İngilizce Yeni Yıl Mesajları

Sevgiliye İngilizce Yeni Yıl Mesajları

Every year with you is the best one yet… cheers to many more.
Seninle her yıl şimdiye kadarki en iyisi. Şerefe.

Here’s to making more cherished memories in 2023!
2023’de daha değerli anılar yaratmak ümidiyle!

I’m so proud of all your accomplishments this year — and I just can’t wait to see what you do in the next.
Bu yılki başarılarınızdan çok gurur duyuyorum – ve bir sonraki adımda ne yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum.

Whatever the new year has in store, we’ll be in it together. Happy new year to the love of my life.
Yeni yılda neler olursa olsun, birlikte olacağız. Hayatımın aşkına mutlu yıllar.

The best thing I did this year was fall in love with you. Cheers to making more memories together in 2023!
Bu yıl yaptığım en iyi şey sana aşık olmaktı. 2023’de birlikte daha fazla anı biriktirmenin şerefine!

Whatever the new year brings, I know I’ll achieve my goals with you by my side. Happy new year to my forever love!
Yeni yıl ne getirirse getirsin, seninle hedeflerime ulaşacağımı biliyorum. Sonsuza dek aşkıma mutlu yıllar!

Time flies when you’re with the love of your life. Cheers to another year together — and forever to go!
Hayatının aşkıyla birlikteyken zaman uçup gider. Birlikte başka bir yıla şerefe – ve sonsuza dek gidiyoruz!

İngilizce Yeni Yıl Mesajları 2023

İngilizce Yeni Yıl Mesajları 2021

The source of life Love is a passion of love, passion a purpose, the objective is to share something with someone, to share friendship, if friendship is to always remember mind! In the new year and further consolidated our friendship be eternal wish me many more happy years!
Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

Bank branches in the love of happiness, 2023 No to your account, 365 days more were admitted Wishing you a happy way to spend HAPPY NEW YEAR
Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2023 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle MUTLU YILLAR

There are still a new year in our door By 2023 we will enter everything you want to happen these days Wishing Create your future more beautiful every new day the previous day, according to your requests and you get to be happy! Good Years!
Yine yeni bir yıl var kapımızda 2023 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

In new year; life to keep, not to miss love, I wish at this time, multiplied by two to avoid falling And allocate time to perform them yourself HAPPY NEW YEAR!
Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu yıllar!

2022 with our pain, our joy will stay behind 2023 more hope, more joy, more happiness you bring. In the life of beautiful, happy tomorrow, real friendships always be with you. New year to you and all the loved ones health, happiness, joy, success, abundance of money, I wish to bring love and peace. Happy New Year!
2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak 2023 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu yıllar!

Pure white snow, what happened has happened get errors of the past covers. Offers a new future and a new beginning to us. New year to all of humanity and peace to our country, with the hope the new year bring happiness your congratulations. Get everything by your heart!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Get a year by 2023, such that all the negativity of forget us. Wishing you a year of requests will happen
2023 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2022 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.

Entering a new year I wish love and peace. Wars, suffering and disasters, such as one year behind her husband passed away in hopes of keeping. Nice to years!
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice yıllara!

Brotherhood was born, his love of combining, perhaps still, perhaps tired, still happy, still hopeful, still full of love for many years!
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

In 2023 to meet the ever imagine desperate and you shouldn stay with my wishes. Good and healthy new year!
2023 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

May your health be good, your life peaceful and your days filled with lots of joy. Happy New Year!
Sağlığın iyi, hayatın huzurlu ve günlerin neşeyle dolu olsun. Mutlu yıllar!

Let’s celebrate this blissful, cheerful, colorful New year with a smile. Wish you Happy new year.
Bu mutlu, neşeli, renkli yeni yılı bir gülücükle kutlayalım. Mutlu yıllar.

A new year is a chance to make new beginnings and letting go of old regrets. Happy New Year.
Yeni yıl yeni başlangıçlar yapmak ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar.

The brand new year has arrived. May your life remain bright all through the year.
Yepyeni bir yıl geldi. Tüm sene boyunca hayatın muhteşem olsun.

Better years, all together, hand in hand. Happy new year!
Daha iyi yıllara, hep birlikte, el ele. Mutlu yıllar!

Such as sugar, honey, I wish you to spend a year beautiful dream good years.
Şeker gibi tatlı, rüya gibi güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum iyi yıllar.

Hope the New Year brings you greater opportunities and abundant success. Happy new year!
Umarım yeni yıl sana müthiş fırsatlar ve bol başarı getirir. Mutlu yıllar!

New year begins, let us pray, that it will be a year with peace, happiness, and abundance of new friends, God bless you throughout the new year.
Bu yeni yılın barış, mutluluk ve yeni arkadaşlık bolluğu içinde geçmesi için dua edelim. Bu yeni yıl boyunca Allah(c.c) seni korusun.

İngilizce Yılbaşı Mesajları

I can’t believe another year has passed. Time flies when you’re with the one you love most. Happy New Year!
Bir yılın daha geçtiğine inanamıyorum. En sevdiğin kişiyle birlikteyken zaman uçup gider. Yeni yılınız mutlu olsun!

Happy New Year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side.
Mutlu yıllar aşkım! Bu yeni yılda birlikteyken her şeyi başarabileceğimizi hissediyorum.

Thank you for your constant love and support this past year. Here’s to another amazing year.
Geçtiğimiz yıl sürekli sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Harika bir yıl daha dilerim.

I can’t believe all the places the past year has brought us, and I can’t wait to see where we go in 2023. I love you!
Geçen yılın bizi getirdiğine inanamıyorum ve 2023’de nereye gideceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum!

You made this past year one full of endless laughter and joy. May next year bring us the same and more.
Geçen yılı sonsuz kahkaha ve neşe dolu bir yıl haline getirdin. Önümüzdeki yıl bize aynısını ve daha fazlasını getirsin.

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir