Rüyada Takunya Görmek

Rüyada takunya görmek ne anlama gelir? Rüyada takunyacı görmek ne demek? Rüyada nalın görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Son Güncelleme: 18.04.2021 19:44

Rüyada takunya görmek, işlerinizin ağır bir tempoda ilerlediğine işarettir. Ayrıca bu rüya, yolculuğa, ortağa, evin hanımına, dosta, dadıya gibi anlamlara da gelir. Bazen de takva sahibi olmak ve tövbe etmek manalarına da gelir.

Rüyada takunya görmenin anlamı, rüya gören açısından zevce, dadı, dost, ortak ve yolculuk olarak ifade edilmektir. Rüya yorumcuları takunyanın yapıldığı madde ve şekline göre de rüyaya başka anlamlar yüklemişlerdir. Bazıları hayırlı derken bazıları da fakirlik olarak değerlendirmişlerdir.

Rüyada takunya satın aldığını ve onunla yürüyemediğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Onlarla yürüyen kimse kara yoluyla uzak bir yere yolculuğa çıkar. Rüyada takunyalarının kayışının kırıldığını gören kimse, yolculuğu terk eder.

Rüyada tek takunya ile yürüdüğünü gören kimse, kocası veya ortağından ayrılır. Rüyada takunyalarını çıkardığını gören kimse, memur olur. Rüyada takunyalarını kaybettiğini gören kimsenin, bineği çalınır. Rüyada takunyalarının düştüğünü gören kimsenin, hanımının tutumu zemmedilir. Müşterek takunyalar, kız çocuğuna işarettir. Takunyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla tabir edilir.

Rüyada Takunyacı Görmek

Rüyada takunyacı görmek, takva, tövbe ye temizlik anlamına gelir. Rüya sahibi bekar ise, şerli birisi ile evleneceğine delalet eder. Rüyada takunyacı, kadınların işlerine nezaret eden ve onları süsleyen eşyayı hazırlayan kimsedir. Çünkü takunyacı takunyalarla meşgul olur. Takunyalar ise kadındır. Bazıları da takunyacı cariyelerin simsarıdır, demişlerdir.

Rüyada Ağaç Takunya Görmek

Rüyasında ağaç takunya görmek, fakirliğe işarettir. Rüyada yeni takunya giydiğini görenin hizmetçileri ile arasında kavga ve ayrılık olur. Takunyasının yandığını gören hizmetçisinin ölümü ile karşılaşır. Ayağına demirden bir takunya giydiğini gören hizmetçilerine söz geçirir. Ebu Sait El Vaize göre; ağaçtan yapılmış takunya, kötü bir kadınla yorumlanır. Bir takunyası olduğunu ve giydiğini gören, fesat bir kadın veya erkekle evlenir. Eğer takunya görüp de ayağına giymez ise, pişmanlıktır.

Rüyada Nalın Görmek

Rüyada nalın giymek veya görmek, asi ve günahkar için tövbeye, sırrını saklamak isteyen kimselerin sırrının açıklanmasına işarettir. Ayaklarına nalın giydiğini, fakat bununla yürümediğini gören, bir başkası ile ilişkide bulunur. Eğer giydiği nalın yeni ise, ilişkide bulunduğu kimse de bekar ve gençtir.

Rüyada kendisine bir nalın verildiğini gören esini veya hizmetçisini sever. Eğer nalın eski ve kirik dökük bir şeyse, ilişkide bulundukları da yaşlı kimselerdir. Nalın ile yürürken biri ayağından çıkıp bir teki ile kaldığını gören, kardeşlerinden veya ortaklarından ayrılır veya karısını boşar. Bir rivayete göre; rüya sahibi bir yıl sonra ölür.

Rüyada nalınlarının kaybolduğunu, kuyuya düştüğünü ve sonradan bulunduğunu görmek, ev halkından bir kadınla aralarında dargınlık ve ayrılık olup, sonra aralarının düzelmesine işarettir.

Rüyada nalınının çalındığını veya başka bir kimsenin giyip gittiğini görmek, birisinin eşini aldatmaya çalışacağına, birinden bir nalın aldığını ve bunu kaybedip tekrar bulduğunu görmek, bir mal elde etmeğe çalışıp bunda nihayet başarılı olacağına işarettir.

Rüyada ayağından nalınlarının zorla çıkarıldığını veya kırıldığını görmek, niyet ettiği yolculuktan alıkonulacağına delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; nalın giydiğini gören, karada yolculuk eder. Bir mecliste nalın ile yürüdüğünü gören, bir yabancı ile ilişkide bulunur.

Rüyada nalının ökçesinin kırıldığını görmek, kısır bir eşe, bir rivayete göre de nikâhsız evlenmeye işarettir. Rüyada nalını tamir ettiğini gören, eşiyle iyi geçinir. Nalının başka biri tarafından tamir edildiğini görmek, başkaları tarafından eşinin yoldan çıkarılacağına işarettir.

Rüyada gümüş nalın giymek güzel bir ese, kursundan yapılmış nalın giymek, zayıf ve çelimsiz bir ese, ateşten nalın giymek huysuz bir ese, deriden nalın giymek, zenci bir ese, aslan derisinden nalın giymek, zalim bir aileye mensup bir ese delalet eder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir