Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2020

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Evlilik nasıl haksa anlaşamadığın zamanlarda da boşanmak da o derece haktır. Kişi eşinden çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak isteyebilir ve bununda belli prosedürleri vardır.

Belki boşanma davaları için hukuki değişiklikler olmuştur diye sizlere arama yaparak en yeni bilgileri bulduk paylaşıyoruz arkadaşlar. Boşanma davası nasıl açılır hep birlikte bakalım:

Dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılır.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Boşanmaya hükmedilebilmesi için geçimsizlik veya anlaşmazlığın evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetli olması gerekir. Ortak hayatın eşlerden sadece biri için çekilmez hale gelmiş olması yeterlidir.

Davacı eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı eşe nazaran daha fazla kusurlu olduğu kanıtlanırsa dava reddedilir. Hakim kusur konusunda takdir yetkisini kullanarak karar verir.

Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için mahkemenin aradığı bazı şartlar vardır.

  • 1- Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir
  • 2- Mahkemenin boşanmanın mali sonuçları (yoksulluk-iştirak nafakası-maddi-manevi tazminat) ve çocukların durumuna ilişkin(velayet-kişisel ilişki) düzenlemeleri uygun bulması gerekir.
  • 3-Eşlerin boşanma üzere birlikte başvurmaları ya da bir eşin açtığı davanın diğerince de kabul edilmesi gerekir.
  • 4- Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir.

Yukarıda sayılan şartlardan da anlaşılacağı üzere; Siz eşinizin de imzaladığı anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye sunarak boşanma davası açabilirsiniz. Ancak eşinizin mahkemedeki duruşmaya gelmesi ve ”eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi” bakımından hakimin eşinizi de bizzat dinlemesi gerekecektir.

Hakimin bizzat dinleyip anlaşmalı boşanmaya karar verebilme şartı olmazsa olmaz bir kuraldır. Taraflar davayı vekilleri sıfatıyla sürdürseler dahi hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma dilekçe ve protokolü hakim kanuna ve hukuka uygun bulursa boşanmaya karar verir bulmadığı konular olursa (özellikle velayet ve kişisel ilişki konusu kamu düzeniyle alakalı olduğundan) gerekli değişiklikleri taraflara bildirir ve ve bu değişiklikleri iki taraf kabul ederse boşanmaya karar verir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir