Zulüm İle İlgili Sözler

İçeriğimiz zulüm ile ilgili sözler, adalet ve zulüm sözleri ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

 • “Zulüm bizdense, ben bizden değilim.” – Rachel Corrie
 • “Zulüm ile yapılan bina payidar olmaz.” – Hafız Mehmet Bey
 • “Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.” – Mevlana
 • “Zam, zulüm, işkence, işte faşizm.” – Sevinç Eratalay
 • “Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.” – Hz. Ali (ra)
 • “Zulmü yapan, ona yardım eden ve ona razı olan o zulümde ortaktırlar.” – Muhammed el-Cevâd
 • “Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.” – Şeyh Şamil
 • “Üç şey düşmanlık getirir: Nifak, zulüm ve bencillik.” – Ca’fer es-Sâdık
 • “Bir memlekette ilim olmazsa orada zulüm olur.” – Mahmut Ustaosmanoğlu
 • “Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün. Zulüm biter.” – Adnan Yücel
 • “Merhametin yok edildiği yerde zulüm vardır.” – Mustafa Kutlu
 • “En çok zulüm görenden korkacaksın. Fırsatını bulursa bin misli zulmeder.” – Yaşar Kemal
 • “Zulüm ve batıl, payidar olamaz ve bir gün mutlaka çökmeye mahkumdur.” – Sezai Karakoç
 • “Zulüm Azrail olsa da hep Hakk’ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.” – Muhsin Yazıcıoğlu
 • “Zulüm varsa mahpusluk varsa, ayrılıklar yakıyorsa içimizi, gurbet mutlaka olacaktır.” – Ahmet Telli
 • “Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar, kendileri için bir zulümden ibarettir.” – İmam-ı Azam
 • “Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini. Ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar.” – Sabahattin Ali
 • “Düzen, kölelik ve zulüm anlamına geldiğinde, düzensizlik adaletin ve özgürlüğün başlangıcıdır.” – Jacques Vergès
 • “İki şeyle devlet reisi hakimiyetini mahvedebilir: Bir zulüm, ikincisi vazifelerini ihmal.” – Sadri Maksudi Arsal
 • “Zalim ve zulüm bu topraklara gelirse, yabancı bir düşmanla savaşma kılığında olacaktır.” – James Madison
 • “Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.” – Orhan Gazi
 • “Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma! Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.” – Mevlana
 • “Erkekler, fakirlere yapılan zulmün hayvanlara bir tür zulüm olduğunu düşünüyor.” – Gilbert Keith Chesterton
 • “Karanlıktan, riyadan, zulümden, hürriyetsizlikten korkar gibi ürküyorum.” – Sait Faik Abasıyanık
 • “Zulüm bir alışkanlıktır. İnsanda bu alışkanlığın kökleşmesi, sonunda hastalığa dönüşmesi mümkündür.” – Fyodor Dostoyevski
 • “Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sana zulüm edeni affetmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahillik yapana yumuşak ve olgun davranman.” – Muhammed el-Bakır
 • “Tarafsızlık, hep zulüm edene yardımcı olur, asla zulüm görene değil. Sessizlik işkence edene cesaret verir, asla işkence görene değil.” – Elie Wiesel
 • “Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm, paramparça edilip yere serilmeden, aramızdan hiç kimse dinlenme hakkına sahip değildir.” – Clara Zetkin
 • “Şu sürünün elinde bir kez olsun; Müslüman insan öldürmez, çalmaz, hak yemez, zulüm etmez pankartı göremedik.” – Orhan Aydın
 • “Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.” – Mevlana
 • “Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir.” – Hz. Ali (ra)
 • “Umuda kurşun sıksa da zulüm unutma, umuda kurşun işlemez gülüm.” – Nazım Hikmet
 • “Dünyada, tarihte hiç kimse özgürlüğünü kendisine zulmedenlerin ahlaklarına hitap ederek ele geçirmemiştir.” – Assata Shakur
 • “İnsaniyet, adalet ve hak sözleri Avrupa’nın yalnız ağzında dolaşıyor. İcraatı ise zulüm ile, kin ile, behimiyet (hayvanlık) ile karışıktır.” – Mehmed Cavid Bey
 • “Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür. Fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm.” – Mevlana
 • “Senin heva ve hevesine uyup da doğru yolu senden gizleyen kimse, sana zulüm yapmıştır.” – Muhammed el-Cevâd
 • “Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm sistemi ile teşkilatlanan Çarlık Rusya’sı da zulümden vazgeçmeli ta baş eğmeli ya da ortadan kalkmalıdır.” – Şeyh Şamil
 • “İnsan bunca zulüm, bunca haksızlık görür de rahat yatabilir mi? O zaman ben de ortaya fırlarım ve adama dur derim. Bu dünyanın hesabı ahrete kalmamalı.” – Tatar Ramazan
 • “Verilecek tek karar intikamdır. Bir kan davası, ve bir amacı var boşuna değil. Değerler ve dürüstlük vakti geldiğinde kazanacak, ve zulüm son bulacak biliyorum.” – V for Vendetta
 • “Bütün zulüm saltanatları, bütün yalan ve talan siyasetleri ‘Boyun eğmeyin!’ buyruğunun göz ardı edilmesi yüzünden başarılı olmuştur.” – İmam-ı Azam
 • “Özgürlük savunmasındaki güç, zorbalık ve zulüm namına kullanılan güçten büyüktür çünkü güç, gerçek güç, bizim aksiyon, uzlaşmaz aksiyon üreten inancımızdan gelir.” – Malcolm X
 • “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır.”
 • “Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun.” – Sadî-i Şîrâzî
 • “Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa zararları yine kendisine dokunur.”
 • “Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.” – Hz. Ali (ra)
 • “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.” – Mehmet Akif Ersoy
 • “Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.” – Lord Chatham
 • “Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.” – Nurettin Topçu
 • “Zalimler için yaşasın cehennem.” – Bediüzzaman Said Nursi
 • “Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.” – Ahmet Hamdi Tanrıpınar
 • “Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikeni sulamak.” – Mevlana
 • “Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır.” – Sadî-i Şîrâzî
 • “Halkına zulmü reva gören bir anlayışı lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz.” – Namık Kemal
 • “Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.” – Yunus Emre
 • “Zulüm görmeye alışmış toplumlarda zalim azalmaz.” – James Dorsey
 • “Bir halk karanlık ve zulüm içinde yaşarken, yalnızca geçmişi aydınlı­ğa çıkarmak için uğraşmak yeterli değildir.” – Ahmet Ümit
 • “Zulüm ne kadar şiddetliyse isyanın da o kadar büyük olacağını herkes görmeli.” – Oya Baydar
 • “Adalet kalmadı hep zulüm doldu. Geçti bu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil kurt belli değil.” – Mustafa Kutlu
 • “Zulüm önyargılı insanlardan kaynaklanır.” – Harper Lee
 • “Hastaneler hastalık, mektepler cehalet, mahkemeler zulüm, piyasalar yoksulluk üretiyor.” – İsmet Özel
 • “Zulüm kısmak istediği sesi nâra yapar. Ve bazı ölüler, yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur.” – Malcolm X
 • “Her zulüm bir ihanettir, her zalim de bir hain.” – Yasin Pişgin
 • “Senin iyiliğini isteyen kimse, yolunda şöyle bir diken var diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür.” – Sadî-i Şîrâzî
 • “Kuralsız hayat olmaz. Ama kuralların ruhu vardır. O ruhu çekerseniz kaskatı zulüm sisteminin iskeleti, sırıtkan ölü suratıyla, yüzünüze bakar.” – Sezai Karakoç
 • “Milletleri büyülten şeyler, milli ve insani hareketlerdir. Zulüm altında inleyen tutsak Türkleri kurtarmak için yapılacak fedakârlıktaki ihtişam o kadar parlaktır ki, Türklüğün ölmezliğinin senetlerinden biri olacaktır.” – Hüseyin Nihal Atsız
 • “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, Allah(c.c)’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”
 • “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin.”
 • “Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah(c.c) arasında bir perde yoktur.”
 • “Hiç şüphesiz Allah(c.c) zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez.”
 • “Kim bir karış mikdarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, o yerin yedi katı boynuna geçirilir.”
 • “Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır.”
 • “Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere dönmeyiniz.”
 • “Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.” – Hz. Ali (ra)
 • “Saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün. Zulüm biter, menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar adına direnenler.” – Adnan Yücel
 • “Kurban siz olmadığınız zaman zulüm, haksızlık, eşitsizlik, kölelik ve hatta cinayet için bahane bulmak ve bunları mazur görmek oldukça kolaydır. Fakat kurban siz olduğunuzda, olaylar bu açıdan çok farklı görünür.” – Gary Yourofsky
 • “Her zulüm ve baskı, kan saf olarak korunduğu sürece, ahlaki bir dirilme meydana getiren kuvvetleri doğurabilir ve harekete geçirebilir. Fakat kanın saflığını kaybetmesi, saadeti yok eder, insanı sonsuzluğa kadar aşağılatır.” – Adolf Hitler
 • “Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak.” – Carol J. Adams
 • “İnsan her şeye alışıyor. Gördüğün zulümle ilgili ne kadar az düşünürsen zulüm büyüdükçe o kadar tolerans geliştiriyorsun. Bir süre sonra insanlar zulmün normal akışın bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Özgür olmak için köle olduğunun şiddetle farkına varman gerekiyor.” – Assata Shakur
 • “Zulüm bir alışkanlıktır. İnsanda bu alışkanlığın kökleşmesi, sonunda hastalığa dönüşmesi mümkündür. Sarsılmaz inancıma göre, en iyi bir insan bile alışkanlıkla, sanki bir hayvanmış gibi kabalaşıp o derece aptallaşabilir. Kanla, kudretle mest olur; hoyratlığı, ahlaksızlığı, içindeki kötülüğü büsbütün geliştirir; aklı, duyguları, kesinlikle doğal olmayan hareketleri yadırgamaz ve sonunda bundan zevk almaya başlar.” – Fyodor Dostoyevski

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir