Orucun bir günlük sevabı nedir (Ahiret Azığıdır)

Reklamlar

Tuttuğumuz Orucu sadece bir gün tutabilsek yani 30 günlük Ramazan Orucumuzu 1 gün tutmuş olsa bile bunun sevabını okuduğunuzda inanamazsınız belkide.

Allah rızâsı için tutulan bir günlük orucun dahi mükâfatının olduğunu, bize şu hadis-i şerif bildirmektedir.

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmaktadır:

“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi, Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Buhârî, Cihad 36)

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.