Boy (Gusül) abdesti nasıl alınır resimli

Reklamlar

Boy Gusül abdesti nasıl alınır sizlere resimli olarak yazmaya ve anlatmaya çalışacağım. Ayrıca gusül abdesti konusunda bilmek istediklerinizi de burada bulabilirsiniz.

Hangi hallerde gusül abdesti almak zorunludur? Cünüp kimsenin boy abdesti almadan önce bir şey yiyip içmesi haram mıdır? Âdetli hanımların bir şey yemeden önce abdest alması gerektiği söyleniyor; doğru mudur? Hanımlar âdetlerinin sona erdiğinden nasıl emin olabilirler?

Boy abdesti almanın farz olduğu durumlar bellidir: Hanımların âdet dönemi sona erdikten sonra, cinsel ilişki gerçekleştikten sonra ve cinsel arzuların tesiriyle vücuttan meni çıkması durumunda. Cinsel arzu olmaksızın, kişinin bazı zaruretler sebebiyle kendisinin veya bir başkasının mahrem bölgelerine bakması veya dokunması, boy abdesti almayı gerektirmez. Mesela avret yerlerindeki tüyleri temizlemek, yatalak bir hastanın altını temizlerken organını görmek veya dokunmak, bir hanımın jinekolojik muayene olması, genital organına fitil koyması, boy abdestini gerektiren hallerden değildir. Eşler arasında sarılmak, öpmek gibi davranışlar, vücuttan meni çıkmadıkça boy abdestini gerektirmez. Namaz abdesti almak yeterlidir.

Cünüp kimse el ve ağzını yıkadıktan sonra boy abdesti almaksızın bir şey yiyip içebilir. Bu süre cünüplü kimsenin bir namaz vaktini geçirecek kadar uzun olmamalıdır. Ancak kişiye düşen ilk fırsatta banyo yaparak temizlenmesidir. Hayızlı hanımlar için böyle bir zorunluluk yoktur. Hanımlar âdet döneminin bitişinden emin olabilmek için, normal dönemde gördükleri beyaz akıntının gelmesini beklemelidir. Beyaz akıntı geldikten sonra boy abdesti alan bir hanım, tekrar ufak tefek lekeler görse bile, yeniden boy abdesti alması gerekmez. Boy abdesti alırken, bedenin dış yüzeyini yıkamak yeterlidir.

Başka bir anlatım ile gusül abdestinin alınışını resimlerle anlatmaya çalışalım:
boy-gusul-abdesti-nasil-alinir
Guslü Gerektiren Haller:

a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.

b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.
(İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Gusül Nasıl Yapılır:

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

Guslün Farzları:

1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2. Burna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün sünnetleri:

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

4. Avret yerini yıkamak

5. Gusülden evvel abdest almak.

6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Reklamlar

"Boy (Gusül) abdesti nasıl alınır resimli" için toplam 19 yorum yapmış

 1. serkan   18 Kasım 2011 at 17:05

  bu bilgileri verenden allah razı olsun bilgi vermek isteyen hepinizden allah razı olsun
  saygılarımla…

 2. tuncay   12 Ağustos 2011 at 17:08

  sımdı arkdas…. nıyet edıyoz guzel bı sekılde vucutta kuru kalmamasına dıkkat edıyoz sonra ellerı dırsekklere kadar yıkıyoz agıza üç kez gargara yapıyoz sonra da burna. bundan sonra tıpkı namaz abdesti gıbı yazmıslar bunları yaptıktan sonra tekrar en bastan mı baslıcaz??

 3. bilinmez   10 Nisan 2011 at 12:47

  ya ben sınavlara girdiğim çoğu zaman sınav sonlarına doğru sorularımın çoğu boş olunca ve yapamama korkum olunca şıçrayarak bişiler çıkıyo organımdan .. bilgi verir misiniz bu mezi mi yoksa meni mi ?

 4. ber   09 Mart 2011 at 12:26

  arklar allah a;kina do[ru d]zg]n anlatin

 5. sümeyye karaslan   05 Şubat 2011 at 16:07

  ruj abdesti bozuyor dye senelerdir kullanmıyorum bilgi verirmisinz

 6. sümeyye karaslan   05 Şubat 2011 at 16:02

  bide ruj boy abdestini bozarmı

 7. sümeyye karaslan   05 Şubat 2011 at 16:00

  boy abdesti ne gusül abdsti ne kafam karıştı acıklarmısınız

 8. KARACABEY   22 Ocak 2011 at 01:43

  Mehmet milleti yanlış bilgilendirmeyin. Burada kimse din hakkında fetva veremez. Sizde o tv deki kurban bayramında tavuk bile kesebilirsiniz diyen hocalardan olup günaha girmeyin.

 9. mehmet   21 Ocak 2011 at 01:18

  arkadaşlar bi niyet edin.ardından hemen kendiinizi bi hamama,havuza yada denize atın her tarafıınıza su gider.kollay boy abdesti böle alınır…

 10. Memo   14 Ocak 2011 at 00:53

  niyet getirilir “niyet ettim Allah rızası için boy abdestsizliğimi kaldırmaya” veya “Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya”
  3 kere ağza verilip çalkalanacak
  3 kere burna su çekilir

 11. ToLqa   13 Ocak 2011 at 22:45

  3 kere ağıza ve buruna su çekilir..

 12. berk   19 Aralık 2010 at 13:30

  orada ney yazıyor

 13. mehmet   18 Aralık 2010 at 12:53

  slm ben banyoya girdigimde ilk neler yapacam söleyin ilk nasıl yapcam nasıl abdes alcam söleyin

 14. umut   15 Aralık 2010 at 17:22

  peki kac kere su agza alıp vercez?

 15. aseeeee   02 Aralık 2010 at 19:46

  ne zamandır bu bilgileri arıyordum yaaaa

 16. gereksiz ayrıntı   24 Kasım 2010 at 19:35

  çok güzel anlatım

 17. zaruriyet   16 Ağustos 2010 at 22:32

  siz böylemi alıyosunuz hep gusül abdestini gusülün farzı üç ayrıca gusülden önce abdest alıp almamak gusülün gücü ile alakalı bişey normal bir güsüle 5 abdesle birlikte alınan gusule 10 sevap yazılır insanların önceden abdest almasına gerek yok tabi istemedikleri sürece… eğer hatalıysam büyük islam ilmihalleri muhtasarlar yalan söylüyo demektir…

 18. Ennur   03 Mayıs 2010 at 21:08

  Şey………..Resimler çok küçük

 19. onnnur   20 Aralık 2009 at 15:42

  çook teşekkür ederim bu bilgile için

Leave a Reply

Your email address will not be published.