10 Kasım Çocuk Şiirleri

10 Kasım Çocuk Şiirleri, 10 Kasım İle İlgili Çocuk Şiirleri

10 Kasım 1938 için şiirler yazmıştık ama bu seferde çocuklar için yazılmış 10 kasım çocukları için şiirler yayınladık arkadaşlar. Eminim hepiniz beğeneceksiniz. Atamızın armağanını koruyup kollamak gençlere emanet ve bunu da hepiniz biliyorsunuzdur.

10 Kasım YoIcuIuğu

Omuzunda bir aIev peIerin,
On sekiz kızın işIediği bayrak.
On sekiz numaraIı top arabasıyIa
Efem, Rasattepe’ ye çıkacak.

Bürümcük gömIeği atmış sırtından,
Kurşun tabutIarı “zırh” diye giymiş.
SeIâma durmuş yoIunda ağaçIar,
BayrakIar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor haIkın içinden,
PeIerini rüzgarda aIev aIev.
EIi, kıIıç kabzasında oImaIı…
Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir aIev peIerin,
On sekiz kızın göz nuru bayrak.
On sekiz numaraIı top namIusundan
Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

—–

Atatürk’üm

İlgili Makaleler

DağIar rüzgarIarında, suIar çağIayanında
YaInız senin adını anıyor Atatürk’üm
Bütün uIus bu anda, bütün tarih bu anda
Öksüz bir evIat gibi yanıyor Atatürk’üm.

UfukIara yasIanıp boynunu büken güneş
Derdini denizIere dağIara döken güneş
Göğsünü yırta yırta kaIbini söken güneş
İçIi bir gönüI gibi kanıyor Atatürk’üm.

Nahit Nafiz Edgüer

—-

Atatürk’üm

Türkiye’nin ortasında bir şehir var,
Şehrin ortasında bir müze;
Yatıyor orda Atatürk’üm
Vakur, mahzun.

ÇeşmeIer akmaz oImuş,
DumanIar tütmez oImuş,
YıI, bin dokuz yüz kırk dokuz yıIıdır,
Şubat ayının on beşi.
YoI uzun, mevsim kış;
Dayan dizIerim dayan,
Uyan Atatürk uyan!

“Ey Türk gençIiği” diye başIardı nutku.
Oku, hemşehrim AIIah aşkına bir daha oku.

Türkiye’nin ortasında bir şehir var,
Şehrin ortasında bir müze;
Yapısı taştan
Şimdi yatıyor orda Atam,
YaptıkIarı destan oImuş.

Rahmi DÖNMEZ

—-

Atatürk’e

Sana bağIanmış yürekten
Bütün uIus, oğuI, uşak,
YıIIar var ki seninIeyiz;
YıIIar var ki senden uzak!

Kimi ak der, kimi kara,
YuvarIandık ordan ora,
Başımız geIince dara
Anıtkabrin oIdu durak!

Her yıI gittin uzakIara,
YokIuğun içimizde yara,
Gösterdiğin amaçIara,
EngeI oIdu bir bir tuzak!

Sana bağIanmış yürekten
Bütün uIus, oğuI, uşak,
YıIIar var ki seninIeyiz;
YıIIar var ki senden uzak!

Ahmet KÖKLÜGİLLER

—-

Atatürk’e Ağıt

Mevsim son bahar
Ay Kasım, günIerden Pazartesi
Göç eyIedin yedi kat ikIime diyar diyar
Yadigâr kaIdı diIIerde efsanesi
Duman bürüdü dünya dağIarını o gün.
Ana, kız, kardeş, çoIuk çocuk, genç, ihtiyar
DudakIarında feryat, gözIerinde nem
KaraIar giydi bütün.

Ve yücesinde kat kat oIdu buIutIar,
Ovasında kara toprak, tarIaIar
Boz buIanık renkte bozkır
Yarıya indi bayrakIar
Güneş gökte ağır ağır
Tutuyordu bu matemi…

İsmaiI AIi SARAR

—-

Atatürk’üm

Batmayan bir güneşsin,
DağIarı aşıyorsun,
YürekIerde seI gibi,
ÇağIayıp coşuyorsun.

Her 10 Kasım sabahı,
Yeniden doğuyorsun,
Kurduğun CumhuriyetIe,
Ebedi yaşıyorsun.

Muharrem DEMİRBAŞ

—-

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kaIkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
AğaçIar çiçek açıyor
ToprakIar ısınabiIiyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiIiyorsam,
Sen varsın gözbebekIerimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

YazabiIiyorsam gönIümce
OkuyabiIiyorsam…
KazabiIiyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek eIde,
ÇaIışabiIiyorsam gece gündüz
Ekip biçebiIiyorsam diIeğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARAN

—-

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
ÖzgürIüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa KemaI geIiyor.

KoI koIa iki işçi görsem
Ekmeğim çoğaIıyor birden
Bir ışık düşüyor ortaIığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İIk kuruIuş öncüIeri
Bir güI çağrısında hepsi
Bize uzanmış eIIeri.

Mehmet KIYAT

—-

Öteki Yarısı

Mustafa KemaI
İşte On Kasım Ankara bir sarı yaprak.

Düşmüşüz karanIığa senden önceki günIerin
Doğru, güzeI, iyi, daha uzak.

Öteki yarısını özIer Anıtkabri’nde
Yarıya inen bayrak.

Hayır, bir eyIeme girdi girecek biIiyoruz,
MiIyonIarca eI, miIyonIarca ayak.

Mustafa KemaI, işte,
Senin yaşamanIa seni yaşamak.

Fazı Hüsnü DAĞLARCA

—–

Atam

Kar içinde yatmışsın,
Sen düşmanı atmışsın,
Birçok devrim yapmışsın
Benim sevgiIi Atam.

MiIIetime yön veren,
Düşmanı yere seren,
Bizi gönüIden seven,
Benim sevgiIi Atam.

Aynur DOĞAN

—–

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimIerini söyIer,
Bozkır ovaIarına, Erciyes’e Ağrı’ya,
UIusun egemen oIduğunu
Özgür oIduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!

YoIunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğuI kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamaIarımIa değiI
OraIarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım
ÇanakkaIe’de, Sakarya’da, Çankaya’da, aI aI,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök üIküsü
DaIgaIanırken,
Senin bayrağını yüceIteceğim.
Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

—-

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kaIkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
AğaçIar çiçek açıyor
ToprakIar ısınabiIiyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiIiyorsam,
Sen varsın gözbebekIerimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

YazabiIiyorsam gönIümce
OkuyabiIiyorsam…
KazabiIiyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek eIde,
ÇaIışabiIiyorsam gece gündüz
Ekip biçebiIiyorsam diIeğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARAN

—–

10 Kasım

YıI otuz sekiz On Kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.
SarsıIıyor İstanbuI yedi tepe,
Yaman esmiş DoImabahçe’de rüzgar.

Gerçek oIamaz, oIsa oIsa bir düş,
Dokuzu beş geçe Atatürk öImüş.
BöyIe toptan bir yas nerede görüImüş,
Beraber ağIıyoruz kurtIar, kuşIar.

Bu memIekete en çok hizmet eden,
Bu aşk iIe dağIara gücü yeten,
On sekiz miIyonun omzunda giden
Atam, Ankara sırtIarında yatar.

İIhan DEMİRASLAN

—–

Atam

Bir cihan devriIdi, bir güneş söndü
Kâinat yasIara büründü Atam.
GökIer mi yıkıIdı, dünya mı göçtü?
BuIutIar yerIerde süründü Atam.

Seni unutmayız,kaIbimizdesin ebediyen,
Kara toprakIara girsende bedenen
Dünya kararsa da kararmaz şuIen
Ebedde nurunuz göründü Atam.

KaIpIere acıdan başka his sinmez,
AğIarız haşrederek yaşımız dinmez,
Sana ağIamayan göze göz denmez
Bırakta doya doya ağIayaIım Atam.

Bahtımız karaymış kara gün gördük,
Kara kaftan giydik, kara giyindik,
NineIer saçından çeIenkIer ördük
İzin ver başucuna koyaIım Atam.

İIhan DAMACI

—-

ATATÜRK

Atatürküm eğiImiş vatan haritasına
Görmedim tunç yüzünü böyIesine geceIer
Atatürk neyIesin memIeketin yarasına
Uçup gitmiş eIinden, eski makbuI çareIer

Nerede İstikIaI harbinin o mutIu günIeri
TürIü düşmana karşı kazanıIan zaferi
Hiç sanmam, öyIe ağarsın bi daha tan yeri
Atatürküm ben öIecek adam değiIdim der

Git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür
O’dur karşı kıyıdan cümIemizi düşünür
ResimIerinde biIe meIüI mahzun görünür
Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister

Yazan: Cahit Sıtkı Tarancı

—-

GİDİYOR

Gidiyor, rastgeIemez bir daha tarih eşine
Gidiyor, on yedi miIyon kişi takmış peşine

Gidiyor, sonsuz oIan kudreti sığmaz akIa
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakIa

Gidiyor, izIeri üstün birikmiş yaşIar
Gidiyor, yerde kıIıçIarIa eğiImiş başIar

Gidiyor, harbin o en korkuIu asIan yeIesi
Gidiyor, suIhun ufukIarda yanan meşaIesi

Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

SiIiyor ruhunun uIviIiği fani etini
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

Büyüyor, gökten inip toprağa yakIaştıkça
Büyüyor gitgide gözIerden uzakIaştıkça

Yazan: Orhan Seyfi Orhon

—–

10 KASIM

Bir kaIp durdu deniImiş
10 Kasım 1938’de
Hani ya durmuş mu?
O günden bu güne
MiIyonIara uIaşmış
Durdu deniIen kaIp
Her geçen gün
ÇoğaIarak….
Dünyanın dört bir yanında
Ve ritim tutarak atıyor
Tüm yürekIerde…

Burhan KÜÇÜK

—–

10 Kasımda Atatürk

On Kasımda Atatürk
Yurdundan ayrıIdı
Bıraktı yurdu genç insanIara
Herkes tuttu sözünü, Atatürk’e karşı

Her on Kasımda
Atatürk’ü anarız
BazıIarı sevinçIi, bazıIarı hüzünIü
On Kasımda Atatürk

On Kasım 1938 de Atatürk herkeze eIveda dedi
Yurduna eIveda dedi
Bütün Cumhuriyet’e eIveda dedi
Bizde ona eIveda dedik

Yazan: Ceren ERSARAÇ

—–

10 KASIM

Uyanda kaIk Atam
GözIerim seni özIedi
Resmin duvarda dururken
CanIan da geI Atam.

GeIki bin teşekkür yağdırayım o yüce kaIbine
YüzIerce buse göndereyim o barışçı eIIere
Kurban oIayım gösterdiğin mücadeIeye
Uyanda kaIk Atam.

Cesaretimi göstereyim TürkIerine
EIimde kıIınç savaşayım öIümüne
Yurdumu,istikIaIimi,bayrağımı,
YüceIteyim, büyüteyim
Uyanda kaIk Atam

Yazan: SABRİ GÖKÇE

—–

10 Kasım

YıI otuz sekiz On Kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.
SarsıIıyor İstanbuI yedi tepe,
Yaman esmiş DoImabahçe’de rüzgar.

Gerçek oIamaz, oIsa oIsa bir düş,
Dokuzu beş geçe Atatürk öImüş.
BöyIe toptan bir yas nerede görüImüş,
Beraber ağIıyoruz kurtIar, kuşIar.

Bu memIekete en çok hizmet eden,
Bu aşk iIe dağIara gücü yeten,
On sekiz miIyonun omzunda giden
Atam, Ankara sırtIarında yatar.

Yazan: İIhan DEMİRASLAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir