Sivil Savunma Günü Etkinlikleri

Sivil Savunma Günü Etkinlikleri

28 Şubat sivil savunma gününde yapılması gereken etkinlikleri ve bu günde neler yapılır yapılacaklar nelerdir anlatmaya çalışalım sizlere arkadaşlar.

Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Okullarda sivil savunma günü etkinlikleri

Öğrencilerin sivil savunma konularında bilinçlenmeleri amaçlanır. Savaş, deprem gibi felaketlerde alınması gereken görev ve sorumluluklar dile getirilir. Sivil savunma konusunun önemi üzerine yarışmalar açılır, toplantılar düzenlenir. Duvar gazetelerinde bu konuda yazılar, şiirler yayınlanır. Sivil savunma kuruluşlarına ziyaretler yapılır. Bu kuruluşlardan gelen görevlilerin konu ile ilgili anlattıkları dikkatlice dinlenir. Alınması gereken önlemler konusunda uygulamalar yapılır. Deprem tatbikatı yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir