Yatsı Namazı Nasıl Kılınır Resimli Anlatım

Son Güncelleme: 16.09.2020 06:34

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır Resimli şekilde bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Namazın en iyi ve en güzel kılınacağı yerler Camilerdir ama evlerinden kılmak isteyenler için anlatalım.

YATSI NAMAZI
Yatsı namazı [10] on rek’attir Önce, dört rek’at sünnet, sonra dört rek’at farz, sonra iki rek’at son sünnet kılınır

Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı

1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

Niyet edilir Mesela, yatsı namazının sünnetini kılacak isek “Allah rızâsı için bugünkü yatsı namazının sünnetini kılmaya niyet ettim” denir

2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

Ayakta sırasıyla;

– Sübhâneke

– Eûzü Besmele

– Fâtiha sûresi

– Zamm-ı sûre okunur Meselâ, innâ e’taynâ okunur (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir)

4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

Kadınlar rükû’da, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

5- Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ate) kalkılır ve eller bağlanır

İkinci rek’atte sırasıyla;

– Besmele,

– Fâtiha,

– Zamm-ı sûre okunur

Sonra, birinci rek’atte olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükû’dan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

“Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek’atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş yani kâdei ûla denir

Ettehiyyâtü, Salli ve Bariki okuyup üçüncü rek’ate kalkılır

Üçüncü rek’atte, Sübhâneke ve Eûzü besmele çekip Fatiha ve zamm-ı sureyi okur, rükû ve secdeyi yapıp, dördüncü rek’ate kalkar Dördüncü rek’atte yine Fatiha ve zamm-ı sure okunur sonra rüku ve secde yapılarak, Kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

Oturuşta sırasıyla;

– Ettehiyyâtü

– Allahümme salli

– Allahümme bârik

– Rabbenâ âtinâduâları okunur

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek’atlık sünnet namazı tamamlanmış olur Bundan sonra “Allahümme entesselâmü dedikten sonra, hiç konuşmadan hemen farza kalkılıır

Yatsı namazının farzının kılınışı

1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

Niyet edilir Mesela, yatsı namazının farzını kılacak isek “Allah rızâsı için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya niyet ettim” denir

2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

Ayakta sırasıyla;

– Sübhâneke

– Eûzü Besmele

– Fâtiha sûresi

– Zamm-ı sûre okunur Meselâ, innâ e’taynâ okunur (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir)

4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

5- Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ate) kalkılır ve eller bağlanır

İkinci rek’atte sırasıyla;

– Besmele,

– Fâtiha,

– Zamm-ı sûre okunur

Sonra, birinci rek’atta olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

“Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek’atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş yani kâdei ula denir

Ettehiyyatüyü okuyup üçüncü rek’ate kalkar

Üçüncü rek’atte, Fatihayı okur, rükû ve secdeyi yapıp, dördüncü rek’ate kalkar Dördüncü rek’atte yine Fatiha okunur sonra rükû ve secde yapılarak, Kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

Oturuşta sırasıyla;

– Ettehiyyâtü

– Allahümme salli

– Allahümme bârik

– Rabbenâ âtinaduâları okunur

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek’atlık farz namazı tamamlanmış olur Sonra “Allahümme entesselâmü” denilerek son sünnet için kalkılır

Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı

1- Önce kıbleye karşı dönülür Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikâmetine açılır “Niyet ettim Allah rızâsı için bu günün yatsı namazının son sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye” diye kalbden geçirildikten sonra, “Allahü ekber” diyerek, göbek altında, sağ el sol elin üzerine bağlanır

2- Gözleri, secde edilecek yerden ayırmaksızın:

a) Sübhâneke, okunur

b) E’ûzü Besmeleden sonra Fâtiha, okunur

c) Fâtihadan sonra Besmele okunmaksızın bir zamm-ı sûre (meselâ; Elem terakeyfe) okunur

3- Zamm-ı sûreden sonra “Allahü ekber” diyerek rükü’a eğilinir El parmaklarını açıp dizler üzerine konur, bel düz tutulur ve gözleri ayaklardan ayırmayarak, en az üç defa “Sübhâne Rabbiyel-azîm” (5 veya 7 de olur) denir

4- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek doğrulunur Doğrulurken, pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz Tam dik durunca, (Rabbenâ lekel hamd) denir

5- Ayakta fazla durulmadan “Allahü ekber” diyerek secdeye gidilir Secdeye giderken sırası ile;

a) Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur

b) Ayak parmakları kıble istikâmetinde bükülür

c) Baş iki elin arasına konur,

d) Elin parmakları bitişik tutulur,

e) Avuç içleri yere yapıştırılır Dirsekler yere yapıştırılmaz

f) Bu vaziyette iken en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denir

6- Sonra, “Allahü ekber” diyerek sol ayak yere yayılır, sağ ayağın parmakları kıble istikâmetinde bükülür, uylukların üzerinde oturulur Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar kendi hâline bırakılır

7- Uyluklar üzerinde sübhâhallah diyecek kadar oturduktan sonra, “Allahü ekber” diyerek, tekrar secdeye varılır

8- Secdede, yine en az üç defa “Sübhâne rabbiyel a’lâ” dedikten sonra “Allahü ekber” diyerek ayağa kalkılır Ayağa kalkarken, ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar yerinden oynatılmaz Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır

9- Ayakta iken Besmeleden sonra Fâtiha ve bundan sonra bir zamm-ı sûre okunup, “Allahü ekber” diyerek rükü’a eğilinir

10- İkinci rek’at de, birinci rek’atte târif edilen şekilde tamamlanır Yalnız ikinci secdeden sonra, “Allahü ekber” deyince, ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur ve:

a) “Ettehıyyâtü”, “Allahümme salli”, “Allahümme bârik”ve “Rabbenâ âtinâ” duâlarını okuduktan sonra, önce sağa, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah”, sonra sola “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diye selâm verilir

b) Selâm verdikten sonra, “Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm” denir ve vitir namazına kalkılır

Şimdide Yatsı namazı kılınışını resimli olarak anlatalım sizlere arkadaşlar.
Yatsı Namazı 4+4+2=10 Rekattır.
4 Reka Sünnet
4 Rekat Farz
2 Rekat son Sünnet

4 Rekat Sünnet
1.ci Rekat

2.ci Rekat

3.cü Rekat

4. cü Rekat

4 Rekat Farzı
1.ci Rekat

2.ci Rekat

3.cü Rekat

4.cü Rekat

2 Rekat Son Sünnet
1.ci Rekat

2.ci Rekat

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir