Namazdan sonra okunan dualar ve anlamları

Namazdan sonra okunan dualar ve anlamları – Namaz bittikten sonra okunan dualar hangileri biliyormusunuz arkadaşlar. Namaz sırasında zaten okunan duaları anlatmıştık sizlere şimdi de Namaz bittikten sonra namazdan sonra okunanları anlatacağız.

Namazdan Sonra Okunan Dua ve Zikirler

İnsanın namazdan sonra bir süre Allah’ı zikretmesi, dua ve Kur’ân okuması müstehaptır. Duayı Arapça okumak şart değildir. Bütün namazlardan sonra okunacak zikirlerin en iyisi Peygamber efendimizin (s.a.a), kızı Hz. Fatıma’ya (s.a) öğrettiği ve “Hz. Fatıma’nın tesbihatı” diye bilinen şu zikirlerdir:

Ellah-u Ekber (34 defa).

Elhamdulillah (33 defa).

Subhanellah (33 defa).

Ve yine namazdan sonra şükür secdesi yapmak, yani Allah’ın nimetlerine şükretmek niyetiyle secdeye giderek yüz defa veya üç defa ya da bir defa “şükren lillah” (Allah’a şükürler olsun) demek de müstehaptır.

Namazlardan Sonra Okunan Bazı Dualar:

Birinci Dua:

“Reżîtu billahi rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi-Muhemmedin ŝallallahu ‘eleyhi ve Âlihi nebiyyen ve bi-‘Eliyyin imamen ve bi’l-Haseni ve’l-Huseyni ve ‘Eliyyin ve Muhammedin ve Ca‘’ferin ve Musa ve ‘Eliyyin ve Muhammedin ve ‘Eliyyin ve’l-Haseni ve’l-Helef’iŝ-ŝâlihi ‘eleyhim’us-selâm eimmeten ve sâdeten ve ķadeten. Bihim etevellâ ve min e‘’dâihim eteberreu.
Ellahumme innî es’eluk’el-‘efve ve’l-‘âfiyete ve’l-mu‘âfâte fi’d-dunya ve’l-ahire.”

Anlamı: Razı oldum Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a, peygamber olarak Muhammed’e -Allah’ın selamı onun ve Ehlibeyti’nin üzerine olsun- imam olarak Ali’ye, -diğer- imamlar, efendiler ve önderler olarak Hasan’a, Hüseyin’e, Ali’ye Muhammed’e, Cafer’e, Musa’ya, Ali’ye, Muhammed’e, Ali’ye, Hasan’a ve salih halefe -Allah’ın selamı onların üzerine olsun-. Onları seviyorum, onların düşmanlarından uzaklığımı ilan ediyorum.

Allah’ım! Ben senden af, bağışlanma, dünya ve ahirette afiyet ve sürçmelerden güvencede olmayı diliyorum.

İkinci Dua:

“Ellahumme inne meğfireteke ercâ min ‘emelî ve inne rehmeteke evse‘u min zenbî.
Ellahumme in kâne zenbî ‘indeke ‘ezîmen fe-‘efvuke e‘’zemu min zenbî.

Ellahumme in lem ekun ehlen en ebluğe rehmeteke fe-rehmetuke ehlun en tebluğenî ve tese‘enî. Liennehâ vesi‘et kulle şey’in, bi-rehmetike ya erhem’er-râhimîn.”

Allah’ım! Senin bağışına kendi amelimden daha fazla ümidim var. Senin rahmetin benim günahımdan daha geniştir. Allah’ım! Eğer senin katında günahım büyükse, senin affın benim günahımdan daha büyüktür. Allah’ım! Eğer ben senin rahmetinin ulaşmasına layık değilsem, senin rahmetin bana ulaşmaya ve beni kapsamaya layıktır; çünkü rahmetin her şeyi kuşatmıştır. [Duamı kabul et] rahmetinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi.

Üçüncü Dua:

“İlahî hâzihi ŝelâtî ŝelleytuha. Lâ lî-hâcetin minke ileyhâ. Velâ reğbetin minke fihâ. İllâ te‘’zîmen ve ţâ‘eten ve icâbeten leke ilâ mâ emerteni bih.
İlahî in kâne fihâ helelun ev nekŝun min rukû‘ihâ ev sucudihâ felâ tuahiznî ve tefeżżel ‘eleyye bil-ķebuli vel-ğufran, bi-rehmetike ya erhemerrâhimîn.”

Anlamı: Allah’ım! İşte bu benim namazımdır; bunu senin buna ihtiyacın ve rağbetin var diye kılmadım. Sadece sana tazim, itaat ve bana emrettiğin şeyde sana icabet etmiş olmak için kıldım. Allah’ım! Eğer kıldığım bu namazın rüku ve secdelerinde noksanlık veya halel varsa, ondan dolayı beni hesaba çekme, kabul ve mağfiretinle bana lütuf ve ihsanda bulun. Rahmetinin hakkı için, ey merhametlilerin en merhametlisi!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir