Mescid-i Nebi’de nasıl namaz kılınır

Mescid-i Nebi’de nasıl namaz kılınır bu yazımızda bunu anlatacağız sizlere arkadaşlar.

Enes b. Malik (RA)’den rivayete göre Hz Peygamber (SAV) Efendimiz:

“Her kim benim mescidimde hiç bir namaz vaktini kaçırmayarak kırk vakit
namaz kılarsa, kendisine cehennemden berat ve azabtan necat, kurtuluş
yazılır ve münafıklıktan beri olur” buyurmuşlardır (Ab Hanbel, 3/155, No:12605, Taberani, el-Mu’cemü’l-evsat, 5/325, No:5444)

Hadis-i şerifin bütün ravileri de sika yani güvenilir kimselerdir (El-Münziri,
et-Tergib ve’t-terhib, 2/214-215; Heysemi, Mecmeuz-Zevaid, 4/8)
Binaenaleyh hadis-i şerifin sıhhatinde herhangi bir şüphe
bulunmamaktadır

Hadis-i şerifte müjdelenen mükâfata nail olabilmek için, bu namazların mutlaka “Mescid-i Nebî’de kılınması gerekmektedir

Otelde, garajda veya başka bir mescidde olmaz Çünkü hadis-i şerifte “ benim mescidimde” kaydı bulunmaktadır Ancak, genişletmelerle sonradan mescide dahil
edilen kısımlar da aynen mescid hükmündedir Çünkü Ebû Hureyre
(RA)’den rivayete göre Hz Peygamber (SAV) Efendimiz:

“Benim bu mescidim, San’a’ya kadar uzatılsa, gene benim mescidim olur” buyurmuşlardır (Deylemi, Firdevs, No: 5152, 3/378)

Hz Peygamber (SAV) Efendimizin Medine’ye hicretinden hemen sonra
ashabıyla birlikte inşa ettiği ve Mescid-i Nebî yahut Mescid-i Resûl
diye anılan Medine Mescidi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan sonra
yeryüzündeki en faziletli mescittir Mescid-i Nebî yahut Mescid-i
Resûl, Peygamber Mescidi demektir Buna “Mescid-i Seâdet” de denir
Resûlullah (SAV) Efendimizin kabr-i şerifi de Mescid’in doğu yönünde
bulunan hücrede yer almaktadır Mescid’in genişletilmesi sebebi ile
günümüzde bu hücre mescidin içinde kalmıştır Hz Ebubekir (RA) ile
Hz Ömer (RA)’nun kabirleri de aynı yerdedir

Mescid-i Seâdet, içinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden sefer edilecek üç
mescidden biridir Ebû Hureyre (RA)’den rivayete göre Hz Peygamber
(SAV) Efendimiz: “Şu üç mescidten başka, namaz ve ibadet için hiçbir mescide yolculuk edilmesi uygun olmaz Fazla sevap umarak yalnız şu üç mescide yolculuk edilebilir Bunlar: Mescid-i Haram, Mescid-i Resûl yani benim Mescidim Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksa” (Buhari, Mescid-i Mekke:1, 6, Savm: 67, sayd:26; Müslim, Hac:415, 512; Tirmizi, Salat:126; Nesai, mesacid:10) buyurdu

Mescid-i Nebî’de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında, diğer mescidlerde
kılınan bin namazdan faziletlidir Ebû Hureyre (RA)’den rivayete göre
Hz Peygamber (SAV) Efendimiz: “Benim şu Medine-i Münevvere’deki mescidimde kılınan bir namaz; Mekke-i Mükerreme’deki El-Mescidü’l-haram müstesna olmak üzere, başka mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır,” buyurmuşlardır
(Buhari, Küsuf:14, No:1133, 1/398; Müslim, Hac:94, No:1394, 2/1012;
Tirmizi, Menakıb:67, No:3942, 5/483; Nesai, Menasik:124, No:2897,
5/293; İbn-i Mace, İkame:195, No:1404, 1/450; AbHanbel, 1/184, 3/343,
4/5; Darimi, Salat:131, No:1418, 1/388; İbn-i Hibban, Salat:6, No:1620,
4/499; İbn-i Hüzeyme, Salat:177, No:1689, 3/9)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir