Tesbihat nasıl yapılır

Son Güncelleme: 10.09.2020 07:47

Tesbihat nasıl yapılır ve Namaz sonrası tesbihat nasıl çekilir ve tesbihat nedir tesbihat hakkında bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.

Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;

“Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram” denilir

“Alâ Rasulina salavat” Anlamı:

“Peygamberimiz üzerine salavat” (getirin) anlamında söylenir

“Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” Anlamı:

“Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim Bütün hamd ve şükürler Allah’adır Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır”

Ayet el Kürsi (Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard Men zellezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi iznih Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi şey immin ‘ilmihî illâ bimâ şâe Vesi’a kürsiyyühüssemâvâti vel ard Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel ‘aliyyül ‘azîym)okunur…

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Anlamı: “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi o’nundur İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O’na hiçbir şey gizli kalmaz) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O, yücedir, büyüktür”

“Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah” 33 defa Sübhanalah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır

“Subhanel bagiy daime nil hamdülillah” 33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah’adır

“Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber” 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür

“La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir”

“Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur Bütün mülk ona aittir Bütün hamdü senalar onadır Her şeye kadirdir”

“Allahümmehşürna fi zümretis salihin” Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla

Burada dua edilir

“El Fatiha” denilir ve Fatiha suresi okunur Böylece tesbihat sonra erer

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir