Miraç Kandili Nedir? Kısaca Anlamı ve Önemi

Miraç Kandili nedir? Kısaca anlamı ve önemi sayfamızda, bu sene 27 Şubata denk gelen Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir ve niçin kutlanır anlatılmıştır.

Miraç Kandili nedir? Kısaca anlamı ve önemi sayfamızda, bu sene 27 Şubata denk gelen Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir anlatılmıştır.

Miraç Kandili Nedir?

Miraç Kandili nedir?

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Mübarek 3 aylardan Recep Ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günüdür.

Miraç Kandili (Arapça: لیلة المعراج, Farsça: شب معراج), İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Peygamberleri Hz. Muhammed’in (s.a.v), Mekke’deki Mescidi Haram’dan, Kudüs´teki Mescidi Aksa’ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail’in bile giremediği Sidretül Münteha’yı geçerek Allah’ın (c.c) katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.

Miraç’ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu’da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtılır. Konya’da bu geceye süt gecesi de denilmektedir.

Miraç Kandili Anlamı ve Önemi

Miraç Kandili anlamı ve önemi

Miraç kandilinin ne anlama geldiğini daha iyi idrak edebilmek için Miraç’ın kelime anlamına bakılmalıdır. Sözlükteki anlamına göre Miraç, göğe çıkma ve yükselme demektir. Her sene Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. İçinde bulunduğumuz 2022 yılının Recep ayının 27. gecesi de 27 Şubat Pazar gecesine denk gelir.

İsra ve Miraç pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındırmaktadır. İsra ve Miraç, Yüce Allah’ın (c.c) sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)’ya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk, yükseliş ve huzura kabul ediliştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) bu Mübarek gecede Allah(c.c) katına yükselmiş ve Yüce Mevla’mızın güzel yüzünü görmekle şereflenmiştir. Allah(c.c) hepimize kendisinin güzel, nurlu mübarek yüzünü görmemizi nasip etsin. O gece öylesine çabuk gelişmiştir ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in yatağı bile soğumamıştır. Zaman ve mekan kavramının yok olması demek herhalde bu şekilde olmaktadır.

İlahi kudretin bir tezahürü olduğu kadar, Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in mazhar olduğu ilahi bir lütuf da olan İsra ve Miraç mucizesi, aslında belirli aşamaları kat eden insanın, Yüce Yaratanın destek ve lütfu dahilinde, akıl ve idrake sığmayacak derecede nice mesafelere ulaşabileceğini de göstermektedir. Miraç hadisesi bizlere, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini de haber verir. Gerçek anlamda gönül ve ruh temizliğinin yolu da Yüce Allah(c.c)’a bağlılık ve boyun eğmekten geçer.

Namaz Müminin Miracıdır

Miraç, Hz. Muhammed(s.a.v)’e has bir mazhariyet ve tecrübedir. Miraç’ın müminlere yansıyan bir bereketi olarak, İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle ‘Müminlerin miracı’ kılınmış, her bir mümine namazla Yüce Rabbinin huzuruna çıkış ve oraya kabul ediliş imtiyazı tanınmıştır.

Dost doğru ve bilinçli biçimde kılınan namaz, insanın iç dünyasındaki manevi yükselişi ve arınmayı sağladığı gibi kötülüklerden de alıkoyar. “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah(c.c)’ı sürekli hatırda tutmak elbette en büyük ibadettir. Allah(c.c) yaptıklarınızı biliyor.” ayeti bu durumu açıkça vurgular.

Miraç Kandili Niçin Kutlanır?

Miraç Kandili niçin kutlanır?

Beş vakit namaz, bu gecede farz kılınmış, Bakara suresinin iman esaslarını ve dua cümleleri içeren son 2 ayeti tebliğ edilmiş ve şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir. Bu günde genelde Müslümanlar dua eder, tesbih çeker ve Yasin Suresi’ni okurlar veya camilerdeki programlarda yer alırlar.

Bu olayın bahsi İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’da Isra ve Necm Surelerinde geçer. Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah (c.c) noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir