Kadir Gecesinin Mana ve Önemi

Son Güncelleme: 04.09.2020 13:18

Kadir Gecesinin Mana ve ÖnemiKadir Gecesinin Manası Ve Önemi

Sizlere Bayraktar Bayraklı Hocanın anlatımı ile bilgilendirmeye çalışacağız.

İşte Bayraktar Bayraklı’nın o yazısı :

KADİR GECESİ
Yüce Allah(c.c) kainatı yaratmadan evvel zamanı yaratmıştır ve o zamanın bir bölümünde tüm kainatı yaratmayı planladı. Bu zaman dilimine Kadir Gecesi dedi. Aşağıdaki ayetler bu geceyle ilgili açıklamalarda bulunmaktadır. Ayetler şöyledir:

“Biz Kuran’ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha değerlidir. Melekler ve ruh, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir selamdır, yani esenliktir. (Kadir, 1-5).

Kadir kelimesinin ne anlama geldiğini anlattıktan sonra geceyle ilgili açılımımıza geçeceğiz.

1. “El-kadr” kelimesi “kanun, plan” demektir. Bu kelimeyi fiil kalıbında aldığımızda “Kanuna bağladı, planladı” demek olur. Kadir Gecesinde melekler ve Ruh, yani Cebrail yeryüzüne inerler ve her işi planlarlar, kanuna bağlarlar. Teşbihte hata olmayacağı kuralından hareket ederek şu örneği verebiliriz:

“Devletler gelecekte yapacakları işlerin kalkınma planını yaparlar. Yüce Allah(c.c), melekleri ve Cebrail’i yeryüzüne gönderiyor ve onlar bir sonraki Kadir Gecesi’ne kadar yeryüzünün ve kainatın planlamasını yapıp kanunlaştırırlar, yani takdir ederler.”

2. “Kadr”, “değer” demektir. “Kadrini bilmek” derken, değerini bilmek ifade edilmektedir. Fakat bu kelimenin fiil kalıbını alınca “değerlendirdi” anlamına gelmektedir. Melekler ve Cebrail bir önceki Kadir Gecesinden bu geceye kadar geçen bir yıl içinde olanların değerlendirmesini yaparlar. Aynı zamanda Kadir Gecesinde bizim isteklerimizi değerlendirirler. Değerlendirip karara bağlarlar.

3. “Kadr”, “ölçü” anlamına gelmektedir: “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer, 49) buyururken, ayetteki “kader” kelimesine “ölçü” anlamı verilmektedir. Yüce Allah(c.c), kainatı, içindeki cisim ve varlıkları belli bir ölçüde yaratmıştır. Şimdi bu üç manadan hareketle Kuran’ın bu gecede inmesinin bağlantısını kurabiliriz. Kuran Allah(c.c)’ın kanunudur, ahlaki değerleri getirmiştir, bir hayat ve davranış ölçüsüdür. Kuran, insanlığa düşünce ve davranış ölçüleri getirmiştir. Bu bakımdan Kadir Gecesi ile Kuran örtüşmektedir.

4. “Kadr”, “güç” anlamına gelmektedir. “Şüphesiz Allah(c.c) her şeye güç yetirir” (Bakara, 109) buyururken kadr kelimesini kadir kalıbında kullanmaktadır. Yüce Allah(c.c) her şeyi Kadir Gecesinde planladığı ve kanuna bağlayıp yarattığı için gücünü tatbikata koymuştur.

5. “Kadr”, “mübarek, şeref, azamet” anlamına da gelmektedir. Onun için, Duhan 3’te Kadir Gecesi’ne “mübarek gece” denmiştir. Kuran da insanlığa şeref vermek için gelmiştir. (Enbiyâ, 10; Zuhruf, 44).

6. “Kadr”, aynı zamanda “daraltmak, yani eksiltmek” anlamına da gelmektedir. (Fecr, 16).
Şimdi Kadir Gecesinin öneminin ne olduğu sorusunu cevaplandıracağız.
“Biz Kuran’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.”
Bu ayette geçen “enzelnâ”, yani “indirdik” fiili “öğrettik” anlamına gelmektedir. Bakara 97’de Cebrail’in Kuran’ı Hz. Peygamber(s.a.v)’in gönlüne indirdiği ifade edilmektedir. Bunun anlamı, Hz. Peygamber(s.a.v)’e gönülden öğretildi, o da gönülden öğrendi, demektir.

İndirme fiilinin sonunda yer alan “hü” zamiri Kuran’a gitmektedir. Onun için mealde doğrudan “Kuran” kelimesine yer verdik. Kuran’ı yüce Allah(c.c)’ın indirmesi, yani öğretmesi, onu Hz. Peygamber’in yazmadığının delili olmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, yüce Allah(c.c) önce zamanı yarattı ve bu zaman içinde kainatı ve onun içindeki varlıkları yarattı. Kadir Gecesi Kuran’dan önce vardı, yani “Kuran o gecede indirildiği” için Kadir Gecesi olmadı. Kadir Gecesi olduğu için Kuran o gecede indirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir