Kadir Gecesi Hutbesi

Kadir Gecesi hutbesi 2022 sayfamızda, Ramazan aynının son 10 günü içinde bulunan Kadir Gecesi ile ilgili hutbeler yazılmıştır.

Muhterem Müslümanlar!

Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.

Zaman ve mekanlar; kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesini bu derece değerli kılan en önemli sebep de, Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur’an-ı Kerim’de bu gece hakkında şöyle buyurulmaktadır:

“Şüphesiz, Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (1)

Aziz Müminler!

Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’an-ı Kerim’in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla, Kadir Gecesi; Kur’an’ı öğrenme ve Rasûlüllah’ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Zira, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı hedefleyen ve manevî varlığımızı karartan her türlü olumsuzluktan arındırarak, bizi üstün ahlâkî değerlere yönelten Kur’an’dır. Onun getirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik vardır. O, insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak; fert ve toplum planında pek çok ahlâkî ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek, onları geleceğe hazırlayacak ilâhî ölçüleri içeren bir kitaptır. Kur’an’ın bu özelliği, “Gerçekten bu Kur’an, en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.”(2)

“Biz Kur’an’dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz…”(3) ayetleriyle dile getirilmektedir.

Değerli Müminler!

Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği bu gecede; özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulamalı, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizdeki manevi kirleri temizlemeye çalışmalıyız.

Bu gece; Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlas vermesini, doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua edelim. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan insanların kurtuluşu için neler yapabileceğimizi düşünelim.

Sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin, geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.(4)

İlgili Makaleler

Hutbemizi, Peygamber Efendimizin Hz. Aişe annemize, bu gecede yapılmasını tavsiye ettiği dua ile bitirelim. “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”(5)

1- Kadr, 1-5.

2- İsrâ, 9.

3- İsrâ, 82.

4- Buhârî, Fadl-u Leyleti’l-Kadr, 1

5- Tirmizî, Deavât, 84.

Kadir Gecesi HutbesiKADİR GECESI HAKKINDA HUTBE

Aziz Mü’minler!

Allah Teala’nın bizlere olan sayısız nimetleri arasında, önemli bir yer tutan ihsanlardan birisi de Kadir Gecesidir. Hepimize kutlu ve mübarek olsun.

Bu zaman diliminin, kutlu ve mübarek sayılması, hiç şüphesiz, içinde meydana gelen mutlu olaylardan dolayıdır. Kadir Gecesinin kıymeti ve değeri insanlığa mutluluğu müjdeleyen ilahi kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanması ile ilahi hüküm ve takdirlerin yine bu gecede düzenlenerek görevli meleklere bildirilmesinden gelmektedir.

İki Kadir Gecesi arasındaki zaman dilimi içinde meydana gelecek olaylar, verilecek hükümler, rızıklar ve eceller ile bizim için önem taşıyan bütün tespitler, bu gecede görevli meleklere bildirilmekte ve zamanı geldiğinde melekler tarafından yerine getirilmesi istenmektedir. Bütün hayatımızı kaplayan bu hususların ve her birimizle ilgili programların yapıldığı bu gece, insanlık için elbette önem taşıyacaktır.

Aziz Mü’minler!

Kur’an-ı Kerim, tek bir Kadir Gecesinin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hiç şüphesiz bu hayırlılık davranışlarımızla ilgilidir. Yani, bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan işlerin ve salih amellerin, Allah Teala’nın katındaki değer ve sevabı, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan işlerden ve salih amellerden daha hayırlıdır.

Her konuda olduğu gibi, Kadir Gecesinin ihyası konusunda da, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ile O’nun ashabının örnek alınması esastır. Yani onların yaptıkları ibadetler, tavsiye ettikleri dualar, bizler için en güzel ihya programıdır. İbadet denilince akla ilk gelen namazdır. Zira onun yerine geçecek başka bir ibadet yoktur. Bu bakımdan, Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının son on gününde, itikaf ve namaz ibadetine ağırlık vermiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz bu gecede “Allah’ım, şüphesiz sen affedersin, affetmeyi seversin, beni de affet.” diyerek dua etmeyi tavsiye buyurmuşlardır.

Aziz Müminler!

Kadir Gecesinin bir başka özelliği de meleklerin yeryüzüne rahmet ve bereketle inmesidir.

O halde, önce bu gecenin kıymetini kavramaya çalışalım; sonra da bu geceyi kıymetlendiren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim. Ve O’nu bol bol okuyalım, mesajına kulak verelim. Unutmayalım ki, değeri Kur’an’a dayanan bir gecenin, en güzel ihyası yine Kur’an’a yönelmekle olacaktır. Ayrıca bu gecede bol bol namaz kılalım, insanlığın bağışlanması ve mutluluğa ermesi için dualar edelim. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri de, hayatımızın sonuna kadar taşımaya çalışalım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir