Kadir Gecesi Belirtileri

Kadir Gecesi BelirtileriKadir Gecesinin Belirtileri Nelerdir

İllaki bu gün için belirli şeyler söylenmiş bazı özellikleri ile diğer gecelerden onu ayıran şeylerin ne olduğu belirtilmiştir. Manevi belirtileri yanında bizim gözle göreceğimiz anlayabileceğimiz özel durumlarda bu özel gün için olmalıdır.

2019 Kadir gecesini kutlayacağımız şu sıralarda sizleri bu konu hakkında bilgilendirelim istedik arkadaşlar. İşte başlayalım:

Kadir Gecesi ve Belirtileri

Kadir gecesinin bazı alametlerinden söz edilmiştir. O gecenin sabahında güneşin parıltısız olarak, yani çevresinde ışık hüzmeleri görünmeden ve gözü rahatsız etmeden dolunay gibi doğup yükselmesi, o gece havanın nispeten ılıman olması gibi. Ayrıca, karanlık yerlerden dahi nurlar parladığını fark etmek, o gece yapılan duaların kabul olduğuna şahit olmak gibi haller de bu belirtilere dahil edilmiştir.

Bu gecenin özel alametlerini fark etmek, elbette herkes için mümkün değildir. Ancak ilahi lütuf ve manevi keşifle bir şeyler görülüp sezilebilir. Bununla beraber, o gece olağanüstü şeyler görüp ibadetten uzak kalmaktansa, hiçbir şey görmediği halde dua ve ibadet halinde olmak elbette daha iyidir.

Kadir gecesini iyilik ve ibadetle ihya ederek araştırmak müstehap olduğu gibi, o geceyi zamanında fark eden kimsenin bu müşahedesini fazla açığa vurmadan gizlemesi, Allah(c.c)’a şükür ve duada bulunması da müstehaptır.

Kadir gecesini takip eden gündüz de, cuma gecesi ve gününde olduğu gibi hayır ve ihya bakımından o geceye dahil sayılır.

Kadir gecesinin belirtileri şunlardır:
O gece açık ve hoş, yumuşak, ne sıcak, ne de soğuk olmayan bir gecedir.
-Denilmiştir ki: O gecede köpek havlaması duyulmaz.
-Kadir gecesinin sabahında, güneş doğduğunda şuasız (gözü kamaştırmayan donuk) bir tepsi gibidir.
-Gönül erbabına, velilere, mümin kullarından Allah Teâlâ’nın dilediği taat ehli olanlarına o gece pek çok hayret verici şeyler meydana gelir. Bunlar, o zatların hallerine, kısmetlerine, aziz ve celil olan Allah(c.c)’a yakınlık derecelerine göre farklı farklı olur.”

İlgili Makaleler

Kadir Gecesinin Fazileti

Kadir gecesinin beş ayrı fazileti vardır:

1. Kur’ân’ın indirilmeye başlandığı bir gecedir: Kur’ân kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla kadir gecesi, Kur’ân gecesidir. Kadir gecesi, Kur’ân’a daha bir sıkı sarılmak için güzel bir vesiledir. Bu gece hayatımızın, Kur’ân’a uyup uyup uymadığını muhasebe etmemiz yerinde olur.

2. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir: Yüce Allâh, kadir gecesini bin aydan hayırlı kılarak kullarına büyük bir fırsat tanımıştır. Bazen bire on, bazen bire yüz, bazen de bire yedi yüz veren Allâh, bu gece yapılacak ibadete en azından bire otuz bin vereceğini müjdelemiştir. Seksen üç küsur yılda elde edilebilecek sevabı bir gecelik ibadete vereceğini bildirmiştir.

3. Hüküm gecesidir: Kadir gecesi, Yüce Allah(c.c)’ın her fert, kavim ve ülkenin kaderini tayin ettiği, meleklere bu tayinini bildirdiği ve onların da aldıkları emirleri uygulamaya başladıkları bir gecedir. Bir sene içinde kime ne rızık verileceği, kimin yaşayıp kimin öleceği bu gece meleklere bildirilir.

4. İniş gecesidir: Kadir gecesinde melekler, birçok iş için defalarca yeryüzüne inerler. O gece o kadar çok melek yeryüzüne iner ki, Rasûlullâh (s.a.v.)’in ifadesiyle yeryüzündeki meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısını aşar.

5. Selam gecesidir: Kadir gecesi, meleklerin yeryüzüne grup grup inerek rastladıkları Müslümanlara selam verdikleri veya Müslümanların selameti için her zamankinden daha çok dua ettikleri bir gecedir. Nitekim Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kadir gecesi olunca Cebrail ve bir grup melek yeryüzüne inerek ayakta veya oturarak Yüce Allah(c.c)’ı anan (ibadet eden) kullara duâ ederler. Bayram günü geldiğinde de, Yüce Allah(c.c) onlarla meleklere karşı övünür ve meleklere şöyle der: ‘Ey meleklerim! Görevini tam yapan işçinin ödülü nedir?’ Melekler: ‘Rabbimiz! Onun ödülü, ücretini tam olarak almaktır.’ derler. Bunun üzerine Yüce Allah(c.c): ‘Ey meleklerim! Benim erkek ve kadın kullarım, kendilerine verdiğim görevi yerine getirdiler, sonra da bana duâ etmek (bayram namazı kılmak) için yollara döküldüler. İzzetime yemin olsun ki, onların dualarını kesinlikle kabul edeceğim.’ buyurur ve namazdan sonra kullarına şöyle hitab eder: ‘Haydi dönün! Sizi bağışladım ve günahlarınızı sevaba çevirdim!’ Böylece onlar evlerine bağışlanmış olarak dönerler.”

Kadir gecesinin selam gecesi olması, o gecenin bütünüyle hayırlı olduğu anlamına da gelmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir