Kadir Gecesi Belirtileri

Reklamlar

Kadir Gecesinin Belirtileri Nelerdir

İllaki bu gün için belirli şeyler söylenmiş bazı özellikleri ile diğer gecelerden onu ayıran şeylerin ne olduğu belirtilmiştir. Manevi belirtileri yanında bizim gözle göreceğimiz anlayabileceğimiz özel durumlarda bu özel gün için olmalıdır.

2016 Kadir gecesini kutlayacağımız şu sıralarda Kadir gecesi belirtileri nelerdir ve hakkında sizleri bilgilendirelim istedik arkadaşlar.

Kadir Gecesi ve Belirtileri

Kadir gecesinin bazı alâmetlerinden söz edilmiştir. O gecenin sabahında güneşin parıltısız olarak, yani çevresinde ışık hüzmeleri görünmeden ve gözü rahatsız etmeden dolunay gibi doğup yükselmesi, o gece havanın nisbeten ılıman olması gibi. Ayrıca, karanlık yerlerden dahi nurlar parladığını farketmek, o gece yapılan duaların kabul olduğuna şahit olmak gibi haller de bu belirtilere dahil edilmiştir.

Bu gecenin özel alâmetlerini farketmek, elbette herkes için mümkün değildir. Ancak ilâhi lütuf ve manevi keşifle birşeyler görülüp sezilebilir. Bununla beraber, o gece olağanüstü şeyler görüp ibadetten uzak kalmaktansa, hiçbir şey görmediği halde dua ve ibadet halinde olmak elbette daha iyidir.

Kadir gecesini iyilik ve ibadetle ihya ederek araştırmak müstehap olduğu gibi, o geceyi zamanında farkeden kimsenin bu müşahedesini fazla açığa vurmadan gizlemesi, ALLAH’a şükür ve duada bulunması da müstehaptır.

Kadir gecesini takib eden gündüz de, cuma gecesi ve gününde olduğu gibi hayır ve ihya bakımından o geceye dahil sayılır.

Kadir Gecesinin Fazileti

Kadir gecesinin beş ayrı fazileti vardır:

1. Kur’ân’ın indirilmeye başlandığı bir gecedir: Kur’ân kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla kadir gecesi, Kur’ân gecesidir. Kadir gecesi, Kur’ân’a daha bir sıkı sarılmak için güzel bir vesiledir. Bu gece hayatımızın, Kur’ân’a uyup uyup uymadığını muhasebe etmemiz yerinde olur.

2. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir: Yüce Allâh, kadir gecesini bin aydan hayırlı kılarak kullarına büyük bir fırsat tanımıştır. Bazen bire on, bazen bire yüz, bazen de bire yedi yüz veren Allâh, bu gece yapılacak ibadete en azından bire otuz bin vereceğini müjdelemiştir. Seksen üç küsur yılda elde edilebilecek sevabı bir gecelik ibadete vereceğini bildirmiştir.

3. Hüküm gecesidir: Kadir gecesi, Yüce Allâh’ın her fert, kavim ve ülkenin kaderini tayin ettiği, meleklere bu tayinini bildirdiği ve onların da aldıkları emirleri uygulamaya başladıkları bir gecedir. Bir sene içinde kime ne rızık verileceği, kimin yaşayıp kimin öleceği bu gece meleklere bildirilir.

4. İniş gecesidir: Kadir gecesinde melekler, birçok iş için defalarca yeryüzüne inerler. O gece o kadar çok melek yeryüzüne iner ki, Rasûlullâh (s.a.v.)’in ifadesiyle yeryüzündeki meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısını aşar.

5. Selam gecesidir: Kadir gecesi, meleklerin yeryüzüne grup grup inerek rastladıkları Müslümanlara selam verdikleri veya Müslümanların selameti için her zamankinden daha çok duâ ettikleri bir gecedir. Nitekim Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kadir gecesi olunca Cebrail ve bir grup melek yeryüzüne inerek ayakta veya oturarak Yüce Allâh’ı anan (ibadet eden) kullara duâ ederler. Bayram günü geldiğinde de, Yüce Allâh onlarla meleklere karşı övünür ve meleklere şöyle der: ‘Ey meleklerim! Görevini tam yapan işçinin ödülü nedir?’ Melekler: ‘Rabbimiz! Onun ödülü, ücretini tam olarak almaktır.’ derler. Bunun üzerine Yüce Allâh: ‘Ey meleklerim! Benim erkek ve kadın kullarım, kendilerine verdiğim görevi yerine getirdiler, sonra da bana duâ etmek (bayram namazı kılmak) için yollara döküldüler. İzzetime yemin olsun ki, onların duâlarını kesinlikle kabul edeceğim.’ buyurur ve namazdan sonra kullarına şöyle hitab eder: ‘Haydi dönün! Sizi bağışladım ve günahlarınızı sevaba çevirdim!’ Böylece onlar evlerine bağışlanmış olarak dönerler.”

Kadir gecesinin selam gecesi olması, o gecenin bütünüyle hayırlı olduğu anlamına da gelmektedir.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.