54 Farz Nedir?

İslamiyette 54 farz nedir kısaca maddeler halinde sizlere bu yazımız içerisinde aktaracağız. Kuran’da geçen ve yapılması emredilen 54 Farz şunlardır.

Bir Müslümanın, bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emir olunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabul etmezse mürtet olur.

Elli dört farz nedir? Madde Madde

54 Farz Nedir

1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak.

2- Helal yemek ve içmek.

3- Abdest almak.

4- Beş vakit namaz kılmak.

5- Cünüblükten gusül etmek.

6- Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

7- Helal, temiz elbise giymek.

8- Hakka tevekkül etmek.

9- Kanaat etmek.

10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükür etmek.

11- Kazaya razı olmak.

12- Belalara sabır etmek.

13- Günahlardan tövbe etmek.

14- Allah(c.c) rızası için ibadet etmek.

15- Şeytanı düşman bilmek.

16- Kur’ân-ı kerimin hükmüne razı olmak.

17- Ölümü hak bilmek.

18- Allah(c.c)’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.

19- Babaya ve anaya iyilik etmek.

20- Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek.

21- Akrabayı ziyaret etmek.

22- Emanete hıyanet etmemek.

23- Daima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.

24- Allah(c.c)’a ve Resulüne itaat etmek.

25- Günahtan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak.

26- Müslüman amirlere itaat etmek.

27- Aleme, ibret nazarıyla bakmak.

28- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

29- Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak.

30- Kalbini temiz tutmak.

31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.

32- Harama bakmamak.

33- Mümin her halde, sözüne sadık olmak.

34- Kulağını münkerât dinlemekten korumak.

35- İlim öğrenmek.

36- Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak.

37- Allah(c.c)’ın azabından emin olmayıp, daima korkmak.

38- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek.

39- Allah(c.c)’ın rahmetinden ümidi kesmemek.

40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak.

41- Allah(c.c) rızası için yemek yedirmek.

42- Kifayet miktarı rızk kazanmak için çalışmak.

43- Malının zekatını, mahsulün uşrunu vermek.

44- Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.

45- Kalbini, günahlardan temizlemek.

46- Kibirli olmaktan sakınmak.

47- Baliğ olmamış yetimin malını hıfz etmek.

48- Genç oğlanlara yakın olmamak.

49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak.

50- Zulümle, kimsenin malını yememek.

51- Allahü teâlâya şirk koşmamak.

52- Zinadan kaçınmak.

53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.

54- Yok yere yemin etmemek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir