Tesettür Nedir Özet Kısaca Bilgi

Tesettür Nedir Özet Kısa Bilgi

Tesettür hakkında kısaca bazı bilgileri ve yanlış öğrenilen ve günümüzde de kapalı giyinmenin ne anlama geldiğini bilmeyen bayanlara doğruları öğretmek amacıyla örtünme konusu anlatalım istedik.

tesettur nedir özet kısacaTESETTÜR NEDİR ?

Örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek. “STR” kökünden “tefe’ul” vezninde bir mastar. Bir fıkıh terimi olarak erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir.

TESETTÜRÜN GAYESİ NEDİR?
Tesettür tanımından da anlaşılacağı gibi örtünme avret yerlerini gizlemekdir.Tesettürdeki hikmet sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır: Kadınlarımızı erkeklerin nazarından korumak, fitneyi ortadan kaldırmaktır. Kendilerine karşı taciz hareketleri ve sapıklığı önlemektir. Örtü nurdur, kadının daha da korunmasına,onurlanmasına ,yükselmesine, bir değer bulmasına sebeptir. Karşı cinsin bakışlarına ( x ışınlarına) maruz kalan açık yerler zamanla bozulmalar meydana gelmektedir.

TESETTÜR FARZ MIDIR?
Kur’an ve hadislerle örtünme (tesettür) farz ‘dır.İslami kabul eden müminlerin örtünmesi Allah’ın (C.C) emri iledir.

KADIN NASIL ÖRTÜNMELİDİR.
Kuran ve sünnete baktığımızda kadın için örtünme görünmesi gereken zorunlu olan uzuvların dışındaki yerlerin örtünmesidir. Buda el, ayak ve yüz dışındaki bütün vücudun örtünmesidir.

ERKEK İÇİN ÖRTÜNME VARMI DIR?
Evet vardır. Erkek için avret yeri diz ile göbek arasıdır.Diğer uzuvların görülmesinde sakınca yoktur. Ama diğer uzuvlarının örtünmesi sorun teşkil etmez, takvadandır.

ÖRTÜMÜZ NASIL OLMALIDIR?
Örtünün rengi veya cinsi önemli değildir. Önemli olan vücut hatlarını belli etmeyecek kadar bol olması, içindekini belli edecek kadar şeffaf olmamasıdır..

İlgili Makaleler

BAŞÖRTÜSÜ NASIL OLMALIDIR?
Baş örtüsü saçı göstermeyecek kadar kalın olması, saçın tümünü kapatması, yakalarının üstünü örtecek, boyundaki ziynetleri göstermeyecek şekilde örtülmelidir.

BAŞÖRTÜSÜ BİR SEMBOL MÜ?
Baş örtüsü dinimizin ve Müslümanlığın bir sembolüdür. Keyfi ve isteğe bağlı değildir. Müslümanlığı kabul eden herkese farz kılınmıştır. Nasıl namaz ,oruç vs. farz ise O da farzdır.Uyulması zorunludur.Sadece Allah’ın (C.C.) rızası gözetilerek örtünülmelidir.

BAŞÖRTÜSÜ NE ZAMAN FARZ OLUR?
Diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi, aklı buluğ cağına (ergenlik çağına) giren Akıllı her Müslüman kadına farzdır.Delilere farz değildir.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN DİNDEN ÇIKAR MI?
Başörtüsü Allah (CC) tarafından farz kılınmıştır. İnkarı dinden çıkarır. Allah’ın (CC) emri ve farz olduğunu kabul ediyor ama bir sebeple takmıyorsa dinden çıkmaz, günahkar olur.

ÖRTÜNME İLE İLGİLİ AYETLER HANGİLERİDİR?

İŞTE AYETLER:
1. Ey peygamber! zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: (başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde ) cilbablarının (dış örtülerinin) bir kısmı ile üzerlerini sıkıca örtsünler. Bu onların (hür iffetli olduklarının) bilinip incitilmemeleri için daha elverişlidir. Allah Gafurdur. (mağfiret eder),rahimdir (merhamet eder).”
Ahzab : 59

2. Mü’min kadınlara da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler, umulur ki felah bulursunuz.
“Nur Suresi 31.ayet

3. Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar zinnet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır” (en-Nûr, 24/60 )

ÖRTÜNME İLE İLGİLİ HADİSLER HANGİLERİDİR?

İŞTE İLGİLİ HADİSLER:
1.Ümmetimin son zamanlarında açık ve çıplak kadınlar bulunacaktır. Başlarındaki saçlarının kıvrımları develerin hörgücü gibi olacaktır. Siz onları lânetleyin. Çünkü onlar mel’un kadınlardır.” (Taberânî, Mu’cemu’s-Sağîr)

2. Âişe (r.a.)’den rivâyete göre, bir gün Ebû Bekir (r.a.)’in kızı Esmâ (ki, Peygamberimiz’in baldızıdır) ince bir elbise ile Allah Rasûlü’nün huzuruna girmişti. Rasûlullah (s.a.s.) ondan yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey Esmâ! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti.” (Ebû Davûd, Libâs 31, 34, h. no: 4104)

3. Rasûlullah (s.a.s.), hafif bir elbise giyip tamamen vücut hatlarını örtmeyen kadınlara “Onlar adı örtülü ama gerçekten çıplaktırlar” buyurmuştur (Süyûtî, Tenvîru’l-Havâlif, c. 3, s. 103).

4. “Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır:
Biri, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla (coplarla) insanları döven bir topluluk. Diğeri, giyinmiş oldukları halde çıplak görünen (örtülü çıplak) ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi, şu kadar uzak mesâfeden hissedilen kokusunu bile alamazlar.” (Müslim, Cennet 52, 53, h. no: 2857, Libâs 125, hadis no: 2128

5. ”Kim dünyada şöhret için elbise giyerse Allah ona k ı y â met gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar.” (Ebû Dâvud, Libas 5, h. No: 4029, 4030). “Şöhret elbisesinden maksat, başkalarına câzip görünmek ve fors satmak için giyilen elbisedir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, c. 2, s. 94).

6. Hz. Âişe (r.a) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler.” der.Buhari

7. Usame b.Zeyd (r.a) nakletti. Dediki:

Resulüllah (s.a.v) Dihye’tül- Kelbi’nin kendisine hediye ettiği mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi bende onu hanımıma giydirdim. Resulüllah (s.a.v) daha sonra bana sordu: ne oldu Mısırdan gelen elbiseyi giymiyorsun? Dedimki ey Allah’ın resulü ben onu hanımıma giydirdim. Resulüllah (s.a.v) buyurduki altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle. Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum.” (Ahmet b. Hambel)

8. Ibn-i Abbas (r.anhuma)’dan dediki: “Resulüllah (s.a.v) kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklerden de kadınlara benzeyenlere lanet etti.” (Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet b.Hambel nr:3149, Nesei nr:9161)

9. “Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel, II, 187). Diz kapağı avret yerindendir” (Zeylai, Nasbu’r-Raye, I, 297).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir