Lala Yörgüç Paşa kimdir? Biyografisi ve hayatı

Lala Yörgüç Paşa kimdir? Biyografisi ve hayatı sayfamızda, Osmanlı Devletinde Çelebi Mehmet’in veziri olan kişinin kısaca özeti anlatılacaktır.

Lala Yörgüç Paşa

Osmanlı Devleti vezirlerinden biridir. Doğum tarihi konusunda kayıtlarda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Babası ise Osmanlının Amasya beyliği ileri gelenlerinden Atabekzade Abdullah Beydir.

 • Osmanlı Padişahı I. Mehmet Amasya’da iken Lala Yörgüç Paşa kendisinin hizmetinde ve lalalığında bulunmuştur. Ülkeye hizmetleri oldukça fazladır.
 • Timur ile yapılan ve Osmanlı’nın yenilgisiyle sonuçtan Ankara savaşından sonra tekrar düzenin sağlanmasında etkisi büyüktür.
 • Yaptığı hizmetlerden dolayı Amasya sancakbeyliğine atanmıştır.
 • Osmanlıda özellikle Samsun ve Sivas dolaylarında çıkan isyanları bastırmıştır.
 • 1415 yılında Murad Çelebi (İkinci Murad), Amasya sancakbeyliğine tayin edilince Şehzade’nin lalası oldu.
 • Şehzâde Murad’ın 1420’de tahta çıkması üzerine Amasya’dan ayrıldı.
 • Bilâhare 1422 yılında vezirlik rütbesiyle, Rum beylerbeyi olarak Amasya’ya gönderildi.
 • Padişah değişikliğinden istifade edip karışıklık çıkarmak isteyen eşkıya ve yerli beylere karşı başarılı faaliyetler yaptı.
 • Eşkıyanın tamamına yakınını ortadan kaldırıp bir kısmını da yakalayarak muhafaza altına aldı.
 • 1434’te, yaşlılığı dolayısıyla beylerbeylik vazifesinden alındı.
 • 1441 yılında vefat eden Yörgüç Paşa, Amasya’da câmi, imaret, medrese ve türbeden müteşekkil bir külliye yaptırmıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir