Doğum izni dilekçe örneği

Doğum izni dilekçe örneği Doğum izni dilekçesi ücretsiz izin dilekçe örneği ücretsiz doğum izni dilekçe örneği

Doğum izni almak için kullanabileceğiniz dilekçe örneğini sizlerle paylaşalım istedik arkadaşlar.

Sayın ……………………………………………………………………..
…/……./20..
Konu : Ücretsiz izin Talebi Hk.

…………………………………………………………………….. unvanlı işyerinizde …../……../…………….. tarihinden itibaren çalışmaktayım.

…./……/…… Tarihinde doğum yaptım. ……/..…. /…… – …./……/… tarihleri arasında doğum izni kullandım. 4857 sayılı iş Kanununun 74. Maddesi gereğince ……/…/… tarihinden geçerli olmak üzere (6) aylık ücretsiz izin hakkımı kullanmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı
imza
Adres :
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..

—-

Doğum Yardımı Dilekçe Örneği

…………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………………….. – İSTANBUL

Eşim 27.08.2005 tarihinde doğum yapmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen (Madde 207- (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.(1) 27/4/2005 tarihli R.G. ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “75” gösterge rakamı, “2500” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.) doğum yardımı ödeneğini almak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı Soyadı
Tarih:

İlgili Makaleler

Adres:

Tel:

Doğum sonrası ücretsiz izin dilekçe örneği

Doğum sonrası ücretsiz izin kullanım hakları yeni çıkarılan torba yasa kanun tasarısı ile yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemede anne olan kadın memurların ücretsiz olarak kullanabilecekleri yıllık izin süresi 2 yıl olarak belirlenirken aynı hak baba olan erkek memurlara da tanınmaktadır. Bu haktan yararlanmak için yapmanız gereken aşağıda yer alan Doğum sonrası ücretsiz izin dilekçe örneğini doldurarak kurumunuza vermektir.

Adı ve Soyadı
T.C.Kimlik No
İl Sicil No
Unvanı
Görevi
Branşı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Memurluğa Başlama Tarihi
İzin Başlangıç Tarihi ( ) :
İzin Bitiş Tarihi ( ) :
İzin Dönüşü Göreve Başlama Tarihi ( )

İlgili Müdürlüğe

Doğum sonrası aylıksız izin nedenine bağlı olarak yukarıda izin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilen sürelerde aylıksız izin kullanmak istiyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…./…./2011

İmza Adı-Soyadı

Adres :

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İyi günler ben ücretsiz izne ayrılmak istiyorum fakat ücretsizne nasıl ayrılmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum iş yerinin mi bana dilekçe vermesi .benim.doldurmam mi gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir