Matematik İle İlgili Sözler

Matematik ile ilgili sözler sayfasında, ünlü matematikçilerin motivasyon amaçlı söyledikleri en güzel matematik sözleri ve şiirleri yer alır. Yine bu güzel sözler içeriğinde matematik ile ilgili yazılar, matematik ile ilgili sloganlar ve ünlü matematikçilerin sözleri paylaşmanız için eklendi.

Matematik ile ilgili sözler resimli

İşte yazarlar tarafından seçilmiş Matematik ile ilgili 10 kısa söz:

  • Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir her an karmaşıklaşabilir. R. Drabek
  • Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. Cahit Arf
  • Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü eseridir. Stefan Banach
  • Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. Simeon Poisson
  • Dünyadaki en masum uğraş matematiktir. G. H. Hardy
  • Matematik ikiyüzlülüğe ve belirsizliğe izin vermez. Stendhal
  • Matematiği her zaman sevmişimdir. Bir fikri ifade etmenin en kesin ve özlü yoludur. N.r. Narayana Murthy
  • Rakamlar hakkında fikir sahibi olmak için matematikçi olmanıza gerek yok. John Forbes Nash
  • Matematiğin özü basit şeyleri karmaşık hale getirmek değil, karmaşık şeyleri basitleştirmektir. Stan Gudder
  • Matematik, gerçek dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz bir yerdir. Marcus du Sautoy

Ünlü Matematikçilerin Sözleri

Ünlü matematikçilerin sözleri

Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu. Cahit Arf

Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz. Rosenlicht Max

İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. İbn-i Sina

Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur. Lord Kelvin

Matematik, ırk veya coğrafi sınır tanımaz; matematik için kültür dünyası tek bir ülkedir. David Hilbert

Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi. Cahit Arf

Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur. C. Morley

Bariz matematikteki en tehlikeli sözcüktür. E.T. Bell

İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır. Cahit Arf

Bir teoremin zarafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır. George Polya

Tanrı vardır, çünkü matematik tutarlıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz. Morris Kline

Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi. Cahit Arf

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. Albert Einstein

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir. Plato

Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur. Cahit Arf

Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım. Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim. P. Turan

Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır. Galileo

İki kere iki nasıl dörtse, bende o kadar akılcıyımdır. Cahit Arf

Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. M. Kemal Atatürk

Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir.

Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: “Geometrici olmayan evimize giremez. İbn Haldun

Matematik Sözleri

Matematik sözleri

Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır. Baykul

İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Tolstoy

Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır. Aristoteles

Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır. Edward Fredkin

Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz. Arthur Cayley

Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Einstein Albert

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. Leonardo Da Vinci

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı nazlim.net öğrensinler ve anlaşsınlar diye gereklidir. Nazım Hikmet Ran

Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir. Mickey Mouse

Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın. Nikolay Lobaçevski

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur. Bertrand Russell

Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar. Goethe

Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. Simeon Poisson

Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın. John Von Neumann

Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu. Atasözü

Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a (cc) hamd ve senalar olsun. Harezmi

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin. Voltaire

Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür. Albert Einstein

Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir. Leonardo Fibonacci

Geometri, yaratılış öncesi de vardı. Plato

İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. Newton

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. Galileo

Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz. Leonardo Da Vinci

Matematik bilimlerin sultanıdır. Carl Friedrich Gauss

İlimleri ilerletmenin en kestirme yolu matematik bilmek, öğrenmek ve yapmaktır. Niels Henrik Abel

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.” Mustafa Kemal Atatürk

Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Henri Poincaré

“Askeri Rüştiye’yi bitirdiğimde matematik merakım iyice ilerlemişti. Manastır Askeri İdadisi’nde matematik pek kolay değildi. Bununla uğraşımı sürdürdüm. İdadi’de iken bıkmaksızın çalışıyorduk. Sınıfta birinci, ikinci olmak için hepimizde şiddetli bir gayret vardı. Sonunda İdadi’yi bitirdim. Harbiye’ye geçtim, burada da matematik merakım sürdü.” Mustafa Kemal Atatürk

Kainatın mimarı mükemmel bir matematikçi olsa gerek. James Hopwood Jeans

“Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.” Mustafa Kemal Atatürk

Matematik Şiirleri

Matematik şiirleri

Matematik

Eski Yunan’da, ‘Matema’ (Bilgi, Öğrenme)
İslâm Dünyasında ve Türklerde, ‘Riyaziye’
Aritmetik, Cebir veya Geometri de denir
Matematik, en eski bilimlerden biridir

Sayı, şekil ve çoklukları inceler
Ölçülebilen nicelikler bilimidir
Matematik sadece sayılar değildir
Matematik, hayatın ta kendisidir

Mantık, sezgi ve çözümlemedir
Genellikle problemler çözülür
Muhakeme, genellik ve bireyselliktir
Matematik, bütün bilimlerin temelidir

Matematiğin dili akıldır
İnsanlığın ortak düşünce mirasıdır
Matematikçilerin oynadığı bir oyundur
Matematik, satranca benzeyen oyundur

Bir iletişim aracı, bir değerdir
Sağlam, kullanışlı ve evrenseldir
Bir bilgi alanı, bir düşünce biçimidir
Matematik, kapıyı açan anahtar gibidir

Bugün küçük bir çocuğu sevindir
Ona ‘Sayı Boncuğu’ hediye al, götür
Onu soyut düşünmeye yönlendir
Matematik, küçük yaşta sevilir

Vedat Sadioğlu

Matematik İşlemi Hayat

Matematik işlemi oldu artık hayat.
Bölen yaşamanın çelik dişlileri,
Bölünen insanın saf hayalleri
Bölüm her şartta yaşayabilen insan.

Artısını bekleriz çaba kattıklarımızın,
Eksilerini yok sayarız ilişkilerimizin,
Sıfırın altına bile düşer aşk termometremiz
Karakökünde oyalanırız hayallerimizin.

Topla elindeki sevgiyle, sadakat duygularını
Çıkar içinden nankör tutkularını
Böl özündeki tüm güzelliklere
Çarp çıkarsız açılan dost yürekleri

Denklemleri; zaten iki bilinmeyenli yaşamın.
İhtimal; yarı yarıya yakalarsın ümit ettiklerini.
Olasılığı; dünyanı yeniden kurabilirsin sağlamca
Sonuç; nefes bitene kadar kölesisin hayatın.

Alev Yavuz

Dost Dediğin Matematik Gibi Olmalı

Dost dediğin matematik gibi olmalı,
Sevinci çarpmalı, üzüntüyü bölmeli.
Geçmişi çıkarmalı, yarını ele almalı,
Duyguları toplayıp ayakta kalmalı.

Yusuf Tuna

Matematik Kitabına Şiir

Matematik kitabım
Geçen sene hiç bir işe yaramadın
Ne soru çözdüm senden
Ne de 5 almamda var bir payın…

Ve sen sırf gavurca yazıldın diye
Yemek parası çıkardın tam 6 kişiye…

Gök Tengri

Zor Değildir Matematik

Adını zor koymayın
O güzel bilimin
Zor değildir matematik
Öğretmenler
öğrenciler, veliler

Zor yapıyor ezbercilik…
Ezbercilik, ezbercilik!
Önce somut,
Sonra soyut
Öğretilir matematik
Ezberciler, ezberciler
Somutluğu öğretmeden
Soyutluğu öğretemen

Öğretmenler…
Öğrenciler, tüm veliler…
Zor değildir; matematik…
Matematik, matematik…

Cemal Çelik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir