Eğitimle İlgili Sözler

Son Güncelleme: 20.02.2021 17:24

Eğitimle ilgili sözler kısa sayfamızda eğitim ile alakalı söylenmiş sözleri okuyabilir ve eğitim ile ilgili güzel sözler için sizlerde eklemeler yapabilirsiniz.

Dünya kurulduğundan itibaren hemen her kabile yada daha ilerleyen zamanlarda her ülke eğitime büyük önem vermiştir. Çünkü insanlığın gelişmesi için eğitim en temel etkenlerden kabul edilmiştir. Zaten gelişmiş ülkelere bakıldığında eğitimin gelişmişlik için ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Irk, inanç ve cinsiyete bakılmaksızın eğitim, insanların farklı yaşam alanlarından diğer tüm insanlarla eşit olarak öne çıkmasını mümkün kılar.

Eğitim için yatırım yapan ülkeler bunun semeresini yıllar sonra almış ve gelişmişlik düzeylerini ileriye taşımışlardır. Ülkemizde de Osmanlı zamanından itibaren ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla bu yönde olumlu adımlar atılmıştır. Burada Türk ve dünyaca isimlerin yani ünlü düşünürlerin eğitim hakkında söylediği sözleri burada ekledik.

Eğitim ile ilgili sözler

Eğitim İle İlgili Sözler

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang Che

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek faizi verir. Benjamin Franklin

Gençliğinde eğitimini ihmal eden, geçmişini kaybeden ve gelecek için ölmüş olandır. Euripides

Eğitim geleceğin pasaportudur, çünkü yarın bugün ona hazırlananlara aittir. Malcolm X

Eğitimin kökleri acıdır ama meyvesi tatlıdır. Aristo

Eğitim, okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. – Albert Einstein

Çocuklarınıza sadece okumayı öğretmeyin. Okuduklarını sorgulamayı öğretin. Onlara her şeyi sorgulamayı öğretin. George Carlin

Eğitim paraya mal olur, ancak cehalet de öyledir. Claus Moser

Her şey ve her şey hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışın. Thomas Huxley

Çocuğu sadece çok fazla bilgi ile doldurmak, sınavları geçmesini sağlamak, eğitimin en akılsız şeklidir. Jiddu Krishnamurti

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakıyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Mustafa Kemal Atatürk

Modern eğitimcinin görevi ormanları kesmek değil, çölleri sulamaktır. CS Lewis

Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise, ruh içinde eğitim odur. Addison

Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. Prof. Esad Çoşan

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Baraughav

Eğitimle ilgili sözler- Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolayEğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham

Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristo

Eğitim ile ilgili özlü sözler

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Paul Richer

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atlı gidiverir. FRANKLİN

Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (Çin atasözü)

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. (Çin atasözü)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitimin amacı, boş bir zihni açık olanla değiştirmektir. Malcolm Forbes

Bilgiden daha güçlü ve özgürleştirici hiçbir şey yoktur. William H. Gray III

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaleti deneyin. Andy McIntyre

Kızlar eğitim aldığında ülkeleri daha güçlü ve daha müreffeh hale geliyor. Michelle Obama

Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim güveni besler. Güven umut doğurur. Umut barışı besler. Konfüçyüs

Öğrenmeyi bırakan, ister yirmi ister seksen yaşında olsun yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Hayattaki en büyük şey zihninizi genç tutmaktır. Henry Ford

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim, kendi cehaletimizin ilerici bir keşfidir. Will Durant

Eğitimin en büyük amacı bilgi değil eylemdir. Herbert Spencer

Eğitim, sadece okula gitmek ve diploma almaktan ibaret değildir. Bilginizi genişletmek ve yaşam hakkındaki gerçeği özümsemekle ilgilidir. Shakuntala Devi

Birisi yanlış yoldan giderse, onu hızlandırmak için motivasyona ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan şey, onu geri döndürmek için eğitimdir. Jim Rohn

İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Eğitimle ilgili sözler Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım. Mustafa Kemal Atatürk

Dünyanın ilerlemesi neredeyse tamamen eğitime bağlıdır. George Eastman

Eğitimin amacı boş bir zihni açık olanla değiştirmektir. Malcolm S. Forbes

Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir. Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim, özgürlüğün altın kapısını açmanın anahtarıdır. George Washington Carver

Öğrenmediğin an, öldüğüne inanıyorum. Jack Nicholson

En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk

Silahlarla teröristleri öldürebilirsin, eğitimle terörü öldürebilirsin. Malala Yousafzai

Bir ulusun temel umudu, gençliğinin uygun şekilde eğitilmesidir. Desiderius Erasmus Roterodamus

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız. Mustafa Kemal Atatürk

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. Mustafa Kemal Atatürk

Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir. Mustafa Kemal Atatürk

Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz… Mustafa Kemal Atatürk

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Kime eğitimli diyeceğim ben öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan nazlim.net ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim. Socrates

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar insanları melekler seviyesine çıkarabilir. Mark Twain

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. M. L. Boren

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. Samuel Smiles

Daha fazla eğitim sözleri

Eğitim sözleri

Eğitim en iyi dosttur. Her yerde eğitimli bir kişiye saygı duyulur. Eğitim güzelliği ve gençliği yener. Chanakya

İyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek için bir temeldir. Elizabeth Warren

Bilgelik, yaştan değil, eğitimden ve öğrenmeden gelir. Anton Çehov

Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Wolfgang Van Goethe

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları vardır ama ayakları yoktur. Joseph Joubert

Bilginin gücüne inanıyorum kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne daha çok inanıyorum.

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein

Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon

Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. Wolfgang Van Goethe

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil önder olmasına yarar. Lord Braugham

Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. Walter Scott

Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

Eğitim meyvenin kendisi değil bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Bernard Shaw

Kızlarını okutmayan millet oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Erich Fromm

Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alışılmasa asla öğretilemez. La Gou

Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. A. North Whitehead

Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Dante Alighieri

Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

Eğitim ile ilgili sözler - Eğitim yoksullar için bir sermayeEğitim yoksullar için bir sermaye zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

Eğitim okulun eseri değil insanın kendinde mevcut faziletlerin eseridir. Louis Bromfield

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. Nicolas Boileau

Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir. Galiani

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir. M. T. Cicero

Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. Mark Twain

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir. Herbert Spencer

Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

Bir mermer parçası için heykel tıraş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

11 Yorum

  1. insan kendi eğitimini anlaması için önce kendi içindekiyle savaşmalı sonra kazamalı ki kendini yenip eğitebilsin

  2. Şeyma Hanım akıllı olan aklını kullanır demişsin doğru, daha akıllı adam ise başkalarının da aklını kullanır…

  3. ”EN İYİ EĞİTİMLİ KİŞİ,YAŞADIĞI HAYATI EN İYİ ANLAYANDIR” SÖZÜNÜN ANLAMINI YAZAR MISINIZ??? LÜTFENNN…. :(

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir