Cehennemle ile ilgili Sözler

Cehennem ile ilgili sözler kısa sayfamızda cehenneme ilgili söylenmiş sözleri ve cehennemle ilgili ayetleri bulabileceksiniz. Buyrun cehennemle ilgili sözler ;

Cehennem ile ilgili sözlerCennetin de cehennemin de anahtarı kılıçtır. Hadis-i Şerif

Cennet’in iyileştiremeyeceği hiçbir acı yoktur dünyada. Moore

Dünyayı kendime Cehennem yaparak gökyüzündeki Cennet’i kazanmak istiyorum. Lord Byron

İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir ne de dil söyleyebilir. Lord Byron

Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına dayanamazken cehennemin hararetine nasıl dayanalım? Ömer B.Abdülaziz

Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir. Thomas Fuller

Cehenneme kalplerini günahlarla üşütenler girer. Abdulkadir Geylani

Cehennem dediğin dal odun yoktur herkes ateşini kendi götürür. Pir Sultan Abdal

Cennet güçlük ve zorluklarla Cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır. Hadis-i Şerif
Cennete giden yol dünyadaki vazifeleri başarmaktır. Pestalozzi

Cehennem ile ilgili ayetler şu şekildedir;
Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: “Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu?” Onlar da: “Evet” derler Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” (7/44)

Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: “Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma” derler (7/47)

Burcun üstündeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: “Ne (güç ve servet) toplamış olmanız ne büyüklük taslamanız (istikbarınız) size bir yarar sağlamadı” (7/48)

Ateşin halkı cennet halkına seslenir: “Bize biraz sudan ya da Allah’ın size verdiği rızıktan aktarın” Derler ki: “Doğrusu Allah bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır” (7/50)

Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı Onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi biz de bugün onları unutacağız (7/51)

Gerçek şu ki inkâr edenler (insanları) Allah’ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar Sonra bu onlara yürek acısı olacaktır sonra bozguna uğratılacaklardır İnkâr edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır (8/36)

Bu Allah’ın murdar olanı temizden ayırdetmesi; murdarı bir kısmını bir kısmı üzerinde kılıp tümünü biriktirerek cehenneme atması içindir İşte bunlar hüsrana uğrayanlardır (8/37)

Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün onların alınları böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve “İşte bu kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın” (denilecek) (9/35)

(Böylesinin) Önünde cehennem vardır ve (orada) irinli sudan içirilecektir (14/16)

Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak ona her yandan ölüm gelecek oysa ölmeyecek de Ardından daha katı bir azab olacak (14/17)

Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanları uyarıp-korkut ki (o gün) zulmedenler şöyle diyecekler: “Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki Senin çağrına cevap verelim ve elçilere uyalım” Oysa daha önce kendiniz için hiç zeval yoktur diye and içenler sizler değil miydiniz? (14/44)

Ve hiç şüphe yok onların tümünün buluşma yeri cehennemdir (15/43)

Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır (15/44)

Ki melekler kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” diye teslim olurlar Hayır şüphesiz Allah sizin neler yaptığınızı bilendir (16/28)

Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür (16/29)

Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız sonra ona cehennemi (yurt) kılarız; ona kınanmış ve kovulmuş olarak gider (17/18)

Ve de ki: “Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır Eğer onlar yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yardım edilirler Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir” (18/29)

Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz Sur’a da üfürülmüştür artık onların tümünü bir arada toparlamışız (18/99)

Ve o gün cehennemi inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz (18/100)

İnkâr edenler Beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız (18/102)

De ki: “Kim sapıklık içindeyse Rahman ona süre tanıdıkça tanır; kendilerine va’dedileni -ya azabı veya kıyamet saatini- gördükleri zaman artık kimin yeri (makam mevki) daha kötü kimin askeri- gücü daha zayıfmış öğreneceklerdir” (19/75)

Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz (19/86)

Gerçekten siz de Allah’ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunusunuz siz ona varacaksınız (21/98)

Orda kendileri için ‘kemikleri çatırdatan inlemeler’ vardır Onlar orda işitmezler de (21/100)

İşte bunlar çekişen iki gruptur Rableri konusunda çekiştiler İşte o inkâr edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür (22/19)

Ne zaman ordan sarsıcı-üzüntüden çıkmak isterlerse oraya geri çevrilirler ve (onlara “Yakıcı azabı tadın” (denir) (22/22)

Artık kimin tartısı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir (23/102)

Kimin tartısı hafif gelirse işte onlar da kendi nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır (23/103)

Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar (etleri sıyrılmış olarak sırıtan) dişleriyle kalıverirler (23/104)

Ayetlerim size okunuyorken yalanlayanlar sizler değil miydiniz? (23/105) https://www.nazlim.net/guzel-sozler/cehennemle-ile-ilgili-sozler.html

Dediler ki: “Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi biz sapan bir topluluk imişiz” (23/106)

“Rabbimiz bizi (ateşin) içinden çıkar eğer yine (inkâra) dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz” (23/107)

Der ki: “Onun içine sinin ve benimle söyleşmeyin” (23/108)

Hayır onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık (25/11)

(Ateş) Onları uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazablı öfkesini ve uğultusunu işitirler (25/12)

Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip-çağırırlar (25/13)

Bugün bir yok oluşu çağırmayın birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın (25/14)

De ki: “Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine va’dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır” (25/15)

İşte (ilahlarınız) sizin söylediklerinizi yalanladılar; bundan böyle (azabı) ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir ne de bir yardıma Sizden kim zulmederse ona büyük bir azab taddırırız (25/19)

Melekleri görecekleri gün suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur Ve o gün (melekler onlara) derler ki: “(Size sevinçli haber) Yasaktır yasak” (25/22)

Onların yaptıkları her işin önüne geçtik böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik (25/23)

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp-toplanacak olanlar; işte onlar yer bakımından çok kötü yol bakımından sapmış olanlardır (25/34)

(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur” (29/25)

Ancak inkâr edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise; artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar (30/16)

Fasık olanlar içinse artık onların da barınma yeri ateştir Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve onlara: “Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın” denir (32/20)

İnkar edenlere gelince onlar için de cehennem ateşi vardır Onlar için ne karar verilir ki böylece ölüversinler ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir İşte biz her nankör olanı böyle cezalandırırız (35/36)

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: “Rabbimiz bizi çıkar yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım” Size orda (dünyada) öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur (35/37)

Kıyamet günü o kötü azabtan kendini yüzü ile kim koruyabilecek? Ve zalimlere “Kazandığınızı tadın” denmiştir (39/24)

Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? (39/60)

İnkâr edenler cehenneme bölük bölük sevkedildiler Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: “Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” Onlar: “Evet” dediler Ancak azab kelimesi kâfirlerin üzerine hak oldu (39/71)

Dediler ki: “İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür” (39/72)

İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür (40/76)

“Girin ona; artık ister sabredin ister sabretmeyin Sizin için birdir Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz” (52/16)

İşte bu suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir (55/43)

Onlar kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar (55/44)

İşte bu onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir (56/56)

İnkâr edenlere de ki: “Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz” Ne kötü yataktır o (3/12)

Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: “İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın” (denilir) (3/106)

Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız Derileri yanıp döküldükçe azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz Gerçekten Allah güçlü ve üstün olandır hüküm ve hikmet sahibidir (4/56)

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: “Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık” (6/27)

Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Allah “Bu, gerçek değil mi?” dedi Onlar: “Evet, Rabbimiz hakkı için” dediler (Allah “Öyleyse inkâr edegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın” dedi (6/30)

Onların tümünü toplayacağı gün: “Ey cin topluluğu insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz” (diyecek) İnsanlardan onların dostları derler ki: “Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık” (Allah) Diyecek ki: “Allah’ın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir” Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi olandır bilendir (6/128)

(Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin” Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca en sonra yer alanlar en önde gelenler için: “Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse, ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler (Allah da “Hepsi için kat kattır Ancak siz bilmezsiniz” diyecek (7/38)

(Bu sefer) Önde gelenler, sonda yer alanlara diyecekler ki: “Sizin bize göre bir üstünlüğünüz yoktur kazandıklarınıza karşılık olarak azabı tadın” (7/39)

Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler Biz suçlu-günahkarları işte böyle cezalandırırız (7/40)

Onlar için, cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır Biz zulme sapanları işte böyle cezalandırırız (7/41)

O gün münafık erkekler ile münafık kadınlar iman edenlere derler ki: “(Ne olur) Bize bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp-yararlanalım” Onlara: “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp-bulmaya çalışın” denilir Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet dış yanında o yönden azab vardır (57/13)

Ey inkâr edenler bugün özür beyan etmeyin Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz (66/7)

Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak Her bir grup içine atıldığında bekçileri onlara sorar: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” (67/8)

Onlar: “Evet” derler “Bize gerçekten bir uyarıcı geldi Fakat biz yalanladık ve: “Allah hiçbir şey indirmedi siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz dedik” (67/9)

Ve derler ki: “Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık” (67/10)

Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler Çılgınca yanan ateşin halkına (Allah’ın rahmetinden) uzaklık olsun (67/11)

Onu Ben cehenneme sürükleyip-atacağım (74/26)

“Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?” (74/42)

Doğrusu biz kafirlere zincirler demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık (76/4)

Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir (78/21)

Şimdi tadın Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız; (78/30)

(Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi? (88/1)

O gün öyle yüzler vardır ki ‘zillet içinde aşağılanmıştır’ (88/2)

Çalışmış boşuna yorulmuştur (88/3)

Kızgın bir ateşe yollanırlar (88/4)

Kaynar bir kaynaktan içirilirler (88/5)

Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur (88/6)

Ne doyurup-semirtir ne açlıktan korur (88/7)

Ayetlerimizi inkar edenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme) (90/19)

Kapıları kilitlenmiş bir ateş onların üzerinedir (90/20)

Artık sizi ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım (92/14)

Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz; (92/15)

Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir (98/6)

Kimin tartıları hafif kalırsa (101/8)

Artık onun da anası (son durağı) haviyedir (uçurum) (101/9)

Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir? (101/10)

O kızgın bir ateştir (101/11)

Arkadan çekiştirip duran kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; (104/1)

Ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır (104/2)

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor (104/3)

Hayır; andolsun o ‘hutame’ye atılacaktır (104/4)

Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? (104/5)

Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir (104/6)

Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar (104/7)

O onların üzerine kilitlenecektir; (104/8)

(Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır) (104/9)

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız (102/5)

Andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz (102/6)

Sonra onu gerçekten yakîn gözüyle (Ayne’l Yakîn) görmüş olacaksınız (102/7)

Ebu Leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya (111/1)

Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı (111/2)

Alevi olan bir ateşe girecektir (111/3)

Eşi de; odun hamalı (ve) (111/4)

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak (111/5)

Evet sıra sizde: Sizde buradakilerden farklı ve yeni cehennemle ilgili sözünüzü yazmak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. www.Nazlim.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir