Boşanmak İle İlgili Sözler

Boşanmak İle İlgili Sözlerİçeriğimiz boşanmak ile ilgili sözler, boşanma sözleri, boşanma mesajları ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

Nasıl evlilik hak ise boşanmak yani anlaşamadığınız kişiden de ayrılmak da bir o kadar haktır. Ülkemizde son yıllarda maalesef boşanma oranlarına bakıldığında büyük artış gözlenmekte ve bu sayı her geçen yıla oranla artmaktadır.

Burada neler yazacaksınız derseniz şu şekilde açıklamaya çalışayım. Sizlerin tanıdığı ünlü yada amatör kişilerce söylenmiş boşanma hakkında söylenmiş ve içerisinde ayetlerinde olduğu sözleri yazımız içerisinde bulacaksınız.

Gerçi onların zamanında bizdeki kadar çok boşanma yoktu, insanlar birlikte yaşamak için evleniyorlardı, şimdiki gibi boşanmak için değil.

Önemli bir Amerikan töresi var. Öyle değil mi? Ay ışığında evlenme teklif etmek erkeklere düşer, boşanma davası açmak da kadınlara.

Yetişkinlerin bile boşanma sürecini atlatmaları kolay değilken, bu durum çocuklar için çok daha zordur. Onlar güçsüzdür ve acının darbesiyle yıkılırlar.

“Antibiyotiğin icadından sonra toplumdaki boşanma oranının patladığını biliyor muydun?”

Evlilik gözleri bozuk bireyler için kullanılan gözlük gibidir. Dengini bulmak, göz derecene uygun gözlüğü takarak cihana bakmakla özdeştir. Anonim

Amerikalılar, özgürlüğün bedelini en yüksek ödeyen millet olmakla övünürler. Yalan değil. Boşanma istatistiklerine bir bakın. Jerry Lewis

Boşanmak mı? Boşanacak kişiler bu durumu tekrar tekrar gözden geçirmeli, belki de ufak ayrılıklarla bu durumu kurtarma yoluna gitmelidir. Semih Yaşar

İlgili Makaleler

Bekara karı boşamak kolay, diye bir atasözümüz vardır herkes bilir. Önemli olan evliliği devam ettirmek. Semih Yaşar

İlkinden sonraki evliklerde mutluluk yakalama oranı çok daha düşüktür. Dr. Muhammed Bozdağ

Boşanan kişi, geçmişinden ders almalı, boşananla evlenen de adayını beş kat dikkatli araştırmalıdır. Dr. Muhammed Bozdağ

Kültürümüz gencin gençle, boşananın boşananla ve bakirenin bakireyle evlenmesini ister. Dr. Muhammed Bozdağ

Bazı evlilikler özellikle genç çiftleri son derece yıpratıyor. Zararın neresinden dönülse kardır. Semih Yaşar

Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoyevski

Nikah kadar ucuz ve kolay olmalıdır boşanmak. George Bernard Shaw

Boşanan kişinin hata ya kendisinde, ya eşinde ya da ikisinde birdendir. Dr. Muhammed Bozdağ

Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoyevski

Boşanmış birinin tekrar evlenmesi en doğan hakkıdır. Semih Yaşar

Boşanma ile ilgili hadisler

Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler, eğer Allah(c.c)`a ve Ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah(c.c)`ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir, kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler” (Bakara 223) ayeti için der ki: “Bu ayete göre, erkek hanımını üç kere de boşasa ona dönmeye hakkı vardı. Bu hüküm şu ayetle neshedildi. “boşanma iki defadır (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır” (Bakara 229). İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:4189

(Bu görüş, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ebu`d-Derda ve Hz. Aişe (ra)`den ve Ashab`tan on iki kişiden de rivayet edilmiştir. Buhari`nin bir başka rivayetinde İbnu Ömer demiştir ki: “Cenab-ı Hakk`ın ayette zikrettiği ila, dört aylık müddet dışında hiç kimseye helal olmaz. Bu müdded dolunca ya tatlılıkla hanımını tutar veya, Allah(c.c)`ın emrettiği şekilde boşamaya karar verir, (ila müddetini uzatarak kocanın ayrıca birde boşanmasını beklemek gibi üçüncü bir yola sülük edilemez.)”) İbnu Ömer Kütübü sitte hadis no:110

Ben Zeyd İbnu Sabit (ra)`in yanında oturuyor idim. Muhammed İbnu Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd (ra): “Neyin var?” diye sordu: “Ben,” dedi, “hanımımın işini kendine bırakmıştım, o da beni bıraktı.” “Peki (boşanma işini ona bırakmaya) seni sevkeden şey ne idi?” dedi. Muhammed İbnu Ebi Atik: “Kader!” deyince, Zeyd: “Dilersen hanımına dönersin, zira bu bir (talak)dır. Sen ise ona (kadına) daha çok hak sahibisin” fetvasını verdi. Harice İbnu Zeyd Kütübü sitte hadis no:4056

Bir kimse hanımına yaklaşmamaya yemin ederse (ila`ya karar verirse), bundan boşanma hasıl olmaz. Dört aylık müddet geçince, ila yapan koca tevkif olunur, ya boşar ya da kefaret ödeyerek rücu eder.” İmam Malik der ki: “Bir kimse, çocuğu sütten kesilinceye kadar hanımına yaklaşmamaya yemin edecek olsa, bu ila yemini sayılmaz. Bana Hz. Aişe`den ulaşan bir rivayete göre, bu durumdan kendisine sorulduğu vakit bunun ila olmadığını belirtmiştir.” Hz.Ali ra. Kütübü sitte hadis no:111

Nesai`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Berire (ra) kendi nefsinin hürriyete kavuşması için dokuz okiyye üzerine mükatebe yaptı. Her sene bir okiyye ödeyecekti. Resulullah (sav) onu, (hürriyetine kavuştuğu zaman) kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyer bıraktı, Kocası köle idi. Berire kendini (kocadan ayrılmayı) tercih etti. Urve der ki: “Kocası hür olsaydı, Aleyhissalatu vesselam Berire`yi muhayyer bırakmazdı.” Hz.Aişe Kütübü sitte hadis no:4186

Resulullah (sav) mülaane (lanetleşerek boşanma) ayeti indiği zaman şöyle buyurdular: “Hangi kadın, bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olarsa, hiç bir hususta Allah(c.c)`la irtibatı kalmamıştır. Artık Allah(c.c) onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek de göre göre evladını inkar ederse, Allah(c.c) kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve herifi öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil rüsvay eder.” Ebu Hureyre Kütübü sitte hadis no:5324

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ciddi bir sebep olmadan, kocasından hul` yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz.” [Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Hangi kadın zevcesinden boşanma taleb ederse…” Ebu Hüreyre`nin Nesai`de gelen bir rivayetinde: “Kocasından hul` suretiyle boşanan kadınlar (günahça) münafıklar gibidir” buyurulmuştur.] Sevban Kütübü sitte hadis no:1747

Kur`an-ı Kerim`deki “Kocaları, bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya (herkesten) çok layıktırlar” (Bakara 228) ayeti hakkında şunu söyledi: “Erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm, Cenab-ı Hakk`ın şu sözü ile neshedildi: “boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır…” (Bakara, 229). İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:487

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi kadın (çok ciddî) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır.” Sevban Kütübü sitte hadis no:4083

Kim hanımını (kendine) haram kılarsa, bu (boşanma ifade eden) bir şey değildir, bu söz bir yemindir, yemin kefaretinde bulunur. Nitekim ayet-i kerime`de Cenab-ı Hakk: “Allah(c.c)`ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır.” (Ahzab 21) buyurmuştur. İbnu Abbas Kütübü sitte hadis no:4053

Boşanma ile ilgili Ayetler

Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Tahrim suresi 5. ayet

O kadınları, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu, başka bir kadın emzirecektir. Talak suresi 6. ayet

Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Talak suresi 4. ayet

Sürelerinin sonuna vardıklarında onları güzelce tutun, yahut güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Şahidliği Allah için yapın. İşte Allah’a ve son güne inanan kimseye öğütlenen budur. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Talak suresi 2. ayet

Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Talak suresi 1. ayet

Bundan başka kadınlar sana helâl olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gözcü bulunuyor. Ahzap suresi 52. ayet

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâh edip de sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman, sizin için üzerlerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Derhal müt’alarını (mehirleri belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal) verip onları güzel bir şekilde salıverin. Ahzap suresi 49. ayet

Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki,Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzap suresi 29. ayet

Ey peygamber! Hanımlarına şöyle söyle: “Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi gelin, sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim. Ahzap suresi 28. ayet

Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır. Nisa suresi 35. ayet

Birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz? Nisa suresi 21. ayet

Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız? Nisa suresi 20. ayet

Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta'(intifa hakkı) vardır ki verilmesi, Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur. Bakara suresi 241. ayet

Eğer onları, kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman borç, o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikâh akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler! sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız hakkiyle görür. Bakara suresi 237. ayet

Eğer kadınları, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın. Eli geniş olan hâline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu, iyilik yapanlar üzerine bir borçtur. Bakara suresi 236. ayet

Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde, aralarında meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde, kendilerini kocalarıyla nikâhlanacaklar diye sıkıştırıp, engellemeyin. İşte bu, içinizden Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür. Bu, sizin hakkınızda daha hayırlı ve daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara suresi 232. ayet

Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde, artık kendilerini ya iyilikle tutun veya güzellikle salın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah’ın âyetlerini alay konusu edinmeyin, Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün. Hem Allah’tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir. Bakara suresi 231. ayet

Eğer kadını bir daha boşarsa, bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helâl olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah’ın hududunu sağlam tutacaklarını ümid ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah’ın tayin ettiği hudududur. Bunları, bilen bir kavim için açıklıyor. Bakara suresi 230. ayet

Boşamak (talak) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz. Ancak Allah’ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların, Allah’ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah’ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın, Her kim Allah’ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerdir. Bakara suresi 229. ayet

Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç adet süresi beklerler ve Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helâl olmaz. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da, barışmak istedikleri takdirde o süre içersinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için, onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara suresi 228. ayet

Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir. Bakara suresi 227. ayet

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir