Aristoteles Sözleri: En Güzel 120 Aristo Sözü

İçeriğimiz Aristoteles sözleri, kısa Aristo alıntıları ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

Aristoteles, MÖ 384 yılında Antik Yunanistan’ın Stagira şehrinde doğup MÖ 322’de Euboea adasında ölen Yunan filozoftur. Öğretmeni Platon ile birlikte düşünce tarihinin en önemli filozoflarından birisi olarak gösterilir. Aristoteles’in bilim, felsefe, siyaset ve edebiyat alanlarında yaptığı çalışmalar bugün için bile değerli olarak kabul edilir. Aristoteles çalışmalarının yanında söylediği sözlerle de geleceğe ışık tutar.

Aristoteles sözleri, filozofun eserlerinde geçen aşk, felsefe, siyaset ve ahlak ile ilgili ilham verici sözlerden oluşur. Özellikle adalet hakkında söylediği sözler günümüzde bile hala geçerliliğini korur. Aristoteles’in aşk sözleri, iki kişi arasındaki bağın ve duyguların anlaşılmasına yardımcı olur. Aristoteles’in felsefe sözleri, felsefenin özünün anlaşılmasında yardımcı olan sözlerdir. Aristoteles’in siyaset sözleri, devletin ve yasaların işleyişinde adaletin ve kanunların önemini vurgular.

Kısa Aristoteles Sözleri

Aristoteles sözleri resimli

Aşağıda kısa Aristoteles sözleri ve anlamları yazılmıştır.

 • “Aşk, iki vücutta yaşayan tek bir ruhtan oluşur.”
  • Bu söz, aşkın önemini ve iki insan arasındaki etkileşimini ifade eden bir sözdür. Aşkın fiziksel etkileşimden daha fazlası olduğunu vurgular. Bu söz, iki kişinin birbirini tamamlaması ve eksik yönlerini tamamlamaları ile uyum içinde olmalarını ifade eder.
 • “Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.”
  • Bu söz, eğitimin zorlu bir süreç olduğunu ifade ederken, kazanımlarının da değerini anlatır. Eğitimli insanların daha başarılı ve üretken olduğunu vurgular.
 • “Umut insanı uyandıran bir rüyadır.”
  • Bu söz, umudun hedeflere ulaşmada ve hayallerini gerçekleştirmede oynadığı rolü ifade eder. Umut, insanın hedeflerine ulaşmada ve zorluklara göğüs germede ateşleyici bir güçtür.
 • “Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.”
  • Bu söz, sabrın zor ve yorucu bir süreç olduğunu fakat sonunda elde edilen kazanımların daha değerli olduğunu ifade eder.
 • “İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.”
  • Bu söz, insanın toplum içerisinde yaşamaya ve ortak bir amaç için birbirleriyle işbirliği yapmaya eğilimli olduğunu ifade eder. Ayrıca insanın hayvanlardan farklı olduğunu ve sosyal bir varlık olduğunu vurgular.
 • “İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.”
  • Bu söz, iyilik yapmanın önemini ve kötülük yapmanın zararlarını vurgular. Yine bu söz, iyilik yapmanın hem kendimiz için hem de toplum için faydalı olduğunu, kötülük yapmanın da hem kendimize hem de topluma zararlı olduğunu ifade eder.
 • “İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.”
  • Bu söz, felsefenin önemini ve değerini vurgular. Felsefenin ilkeler ve ilk nedenleri incelemesi onun evrensel bir disiplin olduğunu gösterir. Yine bu söz, felsefenin sorularının tüm insanlar için olduğunu ifade eder.
 • “Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.”
  • Bu söz, gerçek arkadaşlığın birbirlerine karşı koşulsuz bir sevgi ve güven duyması gerektiğini ifade eder. Yine bu söz, gerçek arkadaşlığın birbirlerinin ruh eşi olduklarını vurgular. Birbirlerini tanımalarının yanında, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını hissederler.
 • “Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.”
  • Bu söz, utanmanın gençler açısından doğal bir duygu olduğunu ifade ederken, yaşlılar için ise utanç verici olduğunu vurgular. Yine bu söz, gençlerin hataya daha meyilli olduğunu belirtirken, yaşlıların deneyimlerinden dolayı hata yaptıkları zaman utandıklarını ifade eder.
 • “Demokratik devletin temeli özgürlüktür.”
  • Bu söz, demokrasinin temelinin özgürlük olduğunu ifade eder. Yine bu söz, demokrasilerde din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü olduğunu vurgular.

En Güzel Aristoteles Sözleri

En güzel Aristoteles sözleri
 • “Dostlar! Dost yoktur.”
 • “Mizahın sırrı şaşırtmasıdır.”
 • “Tanrılar da şakalara bayılır.”
 • “Dost kara günde belli olur.”
 • “İnsan politik bir hayvandır.”
 • “Dost; kişinin ikinci benliğidir.”
 • “İnsanları iyi yapan yasalardır.”
 • “Yetinmesini bilenler mutludur.”
 • “Umut, uyanık adamın rüyasıdır.”
 • “İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.”
 • “Kimse, korktuğu adamı sevmez.”
 • “Kalite bir yasa değil bir alışkanlıktır.”
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.”
 • “İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.”
 • “İradene hakim fakat vicdanına esir ol.”
 • “Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.”
 • “İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.”
 • “Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.”
 • “Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.”
 • “İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.”
 • “Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.”
 • “Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.”
 • “Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.”
 • “Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.”
 • “Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.”
 • “Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.”
 • “İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.”
 • “Tüm insanlar, doğaları gereği bilmeyi arzular.”
 • “Kendini bilmek bütün bilgeliğin başlangıcıdır.”
 • “Bu hayatta ne yaparsan yap ama boş yapma.1
 • “Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.”
 • “İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.”
 • “Platon’u severim ama gerçeği daha çok severim.”
 • “Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.”
 • “Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.”
 • “Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.”
 • “Mutlu olmak kendi kendine yeter olmak demektir.”
 • “İlim tümeli, tarih tikeli, sanat olanaklı olanı bildirir.”
 • “Yalnızlık, vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.”
 • “Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.”
 • “Bir ‘dost’ kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.”
 • “Yalnızlık vahşi hayvanlara ya da Tanrı’ya mahsustur.”
 • “Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.”
 • “Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.”
 • “Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.”
 • “Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.”
 • “Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.”
 • “Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.”
 • “Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.”
 • “İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir, düşünebilene.”
 • “Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.”
 • “Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.”
 • “Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.”
 • “Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.”
 • “Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.”
 • “Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.”
 • “Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.”
 • “İyi, iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.”
 • “Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.”
 • “Flüt, iyi ahlaki etki yaratan bir enstrüman değildir. Fazla heyecan verir.”
 • “Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.”
 • “Aynı fikirler bu dünyada bir değil, iki değil, sayısız defa boy gösterirler.”
 • “İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.”
 • “Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.”
 • “Yapmadan önce öğrenmiş olmamız gerekenleri onu yaparken öğreniriz.”
 • “En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.”
 • “Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.”
 • “Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.”
 • “Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.”
 • “Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.”
 • “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.”
 • “Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.”
 • “Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.”
 • “İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.”
 • “Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.”
 • “Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.”
 • “Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.”
 • “Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.”
 • “Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur.”
 • “Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.”
 • “Şiir tarihten daha iyi ve felsefeldir. Şiir evrensel olanı; tarih bir konuyla ilgili olanı açıklar.”
 • “Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.”
  Aristoteles felsefe sözleri
 • “Tekrar tekrar yaptığımız şeyiz biz. Dolayısıyla mükemmeliyet bir eylem değil, alışkanlıktır.”
 • “Filler neden büyük, gri ve kırışıktır? Çünkü ufak, beyaz ve yuvarlak olsalardı aspirin olurlardı.”
 • “Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.”
 • “Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.”
 • “Dünya bir hücredir, seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.”
 • “Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.”
 • “Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.”
 • “Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.”
 • “Felsefe bilimlerin ya kraliçesi ya da onların önündeki engelleri ortadan kaldırdığı için, ağır işçisidir.”
 • “Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.”
 • “Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.”
 • “Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.”
 • “İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.”
 • “Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.”
 • “En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.”
 • “İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.”
 • “Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.”
 • “Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.”
 • “Yunusun havadaki sesi, ünlü harfleri ve onların kombinasyonlarını telaffuz edip, ünsüzleri edemeyen insanlarınkini andırır.”
 • “Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.”
 • “Zaman nedir, yapısı nasıldır? Bir varlık mıdır? Varlık dışı mıdır? Boşlukla bir ilgisi var mıdır? Değişim konusunda ısrarlı mıdır? Ve başlangıcı nedir?”
 • “İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.”
 • “Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.”
 • “Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.”
 • “Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.”
 • “Devlet adamıyla devlet, kralla uyrukları, aile reisiyle ev halkı, efendiyle köleleri arasındaki ilişkilerin hep aynı olduğunu sanmak yanlıştır. Aralarında yalnızca büyüklük değil, nitelik farkı da vardır.”
 • “En üstün şey metafor ustası olabilmektir; başkalarından öğrenilemeyecek tek şey budur. İyi metafor, benzeşmeyenler arasındaki benzerliğe karşı sezgisel bir algı gerektirdiğinden, aynı zamanda dehanın da göstergesidir.”
 • “Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça karşılanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.”

Notlar

 1. Bu sözün Aristoteles’in sözü olup olmadığı konusunda fikir birliği oluşmamıştır. Dolayısıyla şüphelidir. ↩︎

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir