Aristoteles Sözleri

Son Güncelleme: 27.08.2021 00:21

Aristoteles sözleri

Herkesin tanıdığı bildiği bir isim olan ve kendi çağına damga vurmuş en önemli kişilerden birisidir. Aristoteles güzel sözler yanında Fizik, gök bilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.

Burada Aristoteles adalet, ahlak ve felsefi sözleri gibi kendisinin söylediği diğer önemli cümleleri okuyacaksınız. Anlamları istenmiş ama ne kadar aradıysam bu konuda bir sonuca ulaşamadım arkadaşlar. Bu yazıda sadece tarihe damgasını altın harflerle yazdırmış olan ve okuduğumuz ders kitaplarının kendi bölümünde neredeyse her zaman okuduğumuz Aristo’nun sözleri yer alacaktır.

Aristoteles sözleri resimli
Seçtiğimiz 13 Aristoteles sözü:

 1. Bu hayatta ne yaparsan yap ama boş yapma.
 2. Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.
 3. Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
 4. En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.
 5. Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
 6. Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.
 7. Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
 8. Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
 9. Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
 10. Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
 11. İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
 12. Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.
 13. Dostlar! Dost yoktur.

En güzel Aristoteles sözleri

En güzel Aristoteles sözleri

1. Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

2. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

3. Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

4. Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

5. Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

6. Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

7. Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.

8. Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.

9. Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

10. Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

11. Filler neden büyük, gri ve kırışıktır? Çünkü ufak, beyaz ve yuvarlak olsalardı aspirin olurlardı.

12. Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

13. Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

14. Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

15. İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

16. İnsanları iyi yapan yasalardır.

17. İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

18. İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

19. İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İlgili Makaleler

20. İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

21. İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

22. İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

23. İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

24. İnsan politik bir hayvandır.

25. İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

26. İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

27. İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

28. İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

29. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

30. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Aristoteles felsefi sözleri

Aristoteles felsefi sözleri

Aristoteles felsefi sözleri arasında en önemli olanı boş yapma diyerek söylediği sözdür. Özellikle bizim ülkemizde bir çok anlama gelen bu söz anlamlı olması sebebiyle değerlidir. Burada Aristoteles’in bir çok felsefi sözünü sizler için bu başlık içerisinde topladık.

1. Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

2. Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

3. İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir, düşünebilene.

4. Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

5. Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

6. Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

7. Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

8. Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

9. Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

10. Platon’u severim ama gerçeği daha çok severim.

11. Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

12. Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

13. Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

14. Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

15. Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

16. Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

17. Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

18. Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

19. Yetinmesini bilenler mutludur.

20. Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

21. Yalnızlık, vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.

22. Dost kara günde belli olur.

23. Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

24. Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

25. Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

26. Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

27. Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

28. Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

29. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

30. Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

31. Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

32. Bir ‘dost’ kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

33. Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.

34. Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.

35. Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

36. Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

37. Bütün insanların düşüneceği bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

38. Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

39. Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

40. Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

41. Dünya bir hücredir. Seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

42. Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

43. Dost; kişinin ikinci benliğidir.

44. Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

45. Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

46. İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

47. Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir