Polis Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu

Reklamlar

Türk Polis Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu

polis-teskilati
Biraz karışık gelecek bu konu size ama okuyunca anlayacağınızdan da eminim arkadaşlar. Polis Teşkilatımızın kurulması Osmanlı zamanında olmuştur ve 10 Nisan 1845 yılında olmuştur.

10 Nisan 1845 yılında kurulduğu için, 10 Nisan günü ve bulunduğu haftada, Türk polisinin görevlerini anlatılır, gençlere polislik mesleğini sevdirmek için bazı etkinlikler düzenlenir.

Uluslararası Polis Teşkilatı, 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kuruldu. Interpol, 1956 yılında resmi olarak teşkilatın yeni ismine dahil edildi. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı ‘Uluslararası Polis Komisyonu’ ve Interpol tüm dünyaca tanınan ortak polis teşkilatı birimi oldu.

Yukarıda kısaca anlatmıştık ama biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse buradan sonra okuyabilirsiniz:

1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845’te İstanbul’da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.

Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.