Ebeler Haftası Hakkında Bilgi

Ebeler Haftası Hakkında Bilgiler

Mağlum olduğu üzere 21 – 28 Nisan arasında ebelik haftasını kutluyoruz ve bu konuda sizleri biraz bilgilendirelim istedik arkadaşlar.

ebeler-haftasi-hakkinda-bilgiBir çok arkadaşımız ilk kimin kucağına aldı diye bir soru sorulsa kimse bilmez yada annem der geçer. Halbuki ilk olarak dünyaya gözlerimizi ebelerin kucağında açarız ve ağlamaya başlarız.

21-28 Nisan arası Ebelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ”Midwife” sözcüğü eski saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ”ebe” anlamındadır.

Ebelik mesleği ise dünyanın en eski mesleklerindendir. Eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleği vardı. Hekimlik kadar eski bir sanat olan ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy’da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ”küçük ebe ”adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.

1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilke ebe okulu 1952 yılında Ankara Doğum Evinde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evlerinden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altından öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ”uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimi girmeye hak kazandıktan sonra bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye EBE ünvanı adı verilir.

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler , koruyucu önlemler anne ve bebekte anormal durumların sapanması tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilkyardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler verir. Ebe, bu görevlerini hastane, klinik, sağlık ocağı, ya da diğer kurum ve kuruluşlarda yerine getirir. Sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça kutsal bir görev ifa etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir