Kurban Bayramı Neden Kutlanır?

Kurban bayramı neden kutlanır? Kısaca bilgi sayfamızda, her sene düzenli olarak, dini bir ritüel gibi kutladığımız Kurban bayramını kutlama sebebini anlatacağız.

Bu soru kimsenin aklına gelmez çünkü bir gelenekmiş gibi her sene bunu yapmaya devam ederiz. Halbuki niçin bu kutlamayı yaparız kimse sormaz. İşte burada bununla alakalı bilgileri nedenleri ile beraber bulacaksınız.

Ben dinimiz emrettiği için diyerek buna üstünkörü cevap verirdim ama bu yeterli bir cevap olmayacaktır. Bu yüzden konuyu daha derinlemesine değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

Olayı bir tarih çerçevesinde değerlendirip ilk çıkışına kadar gitmek gerektiğini düşünüyorum. Neden kurban kesildiğini ve bu günlerin neden kutlandığını ancak bu şekilde anlayacaksınız. Şimdi detaylarına kısa bir şekilde bakalım arkadaşlar.

Kurban Bayramı niçin kutlanır?

Kurban Bayramı Niçin Kutlanır?

Kurban Bayramı, dini bayramlar içerisinde en büyük ve en özel olanıdır. Çünkü Kurban kesmeye hak kazanan kişinin kulluğunun göstergelerinden birisidir. Daha detaylı şekilde söylemek gerekirse şöyle anlatılabilir.

Kurban, bir kişinin Allah(c.c)’a ne kadar sadık bir kul olduğunun göstergesi ve Hz. İbrahim(a.s)’in verilen emirlere nasıl yaklaştığının çok büyük bir örneğidir. Çok istediği için, kendisine Allah(c.c) tarafından verilen oğlunu, yine Allah(c.c) istediği için en sevdiği zamanda kurban etmeye kalkması da delilidir.

Kurban Bayramını neden kutlarız?

Aslında bu soru Kurban Bayramında neden kurban keseriz diyenlere de cevap niteliği taşıyacaktır. Kurban bayramını öğrendik ama neden kurban kestiğimizi de öğrenelim değil mi?

Kurban, Türkçeye Farsçadan, Farsçaya ise Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Istılahta yani bir İslam dini terimi olaraksa Allah’a (c.c) yaklaşmak ve Allah(c.c) rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah(c.c) için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah(c.c)’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.

Kur’an’da, İslam dininin peygamberlerinden olan İbrahim(a.s)’in bir oğul için dua etmesi, bunun ardından doğan İsmail isimli çocuğunu Allah(c.c)’a adamakla sınanmasından bahsedilir. Bunun üzerine ikisinin de (İbrahim’in de İsmail’in de) bunu (İsmail’in kurban edilmesini) kabullenip bu işe koyulurlar:

“(Oğlu) yanında koşma çağına gelince: “Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?” dedi. (Çocuk da): “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap. Beni inşaAllah sabredenlerden bulacaksın.” dedi.

Ne zaman ki ikisi de bu şekilde (Allah’a) teslim oldular, (İbrahim) onu tuttu şakağına yıktı (şakağı üzerine yatırdı).” (Saffat Suresi, 102 ve 103)

Fakat Allah(c.c)’ın bu manevi adanmışlığı kabul edip, bunun bir sınama olduğunu onlara belirtmesi ve onlara bir kurbanlık hayvan göndermesiyle anlatı sonlanır:

“Ve ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim.

Rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.”

“Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı.” dedik.

Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.”(Saffat Suresi, 104-107)

Kurban Bayramının ibadet olduğuna dair Kurandaki deliller

Sâffât Suresi’nde (37/107); İbrahim’in oğlu İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir.

“… kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hacc 22/28)

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.”

“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hacc 22/36;37)

Bu ayetlerde bahsedilen kurban kesimi, et ihtiyacı temini için kesmek değil, bir tür adanış göstergesi, bir dini ibadet olarak hayvanların kurban edilmesidir.

Kurban Bayramı Neden 4 Gündür?

Biliyorsunuz Ramazan bayramını 3 gün kutlarız ama Kurban Bayramına gelince 4 gün kutlarız. Herkesin kafasını karıştıran ama kimsenin öğrenmediği bilgiler arasındadır bu. Bunun temel sebebi Kurban bayramında yapılan hac ziyaretinde hacıların haccını tamamlayabilmesi içindir. Çünkü hac görevlerinden biriside kurban kesimidir ve bunu 4 içine sığdırmaları gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir