Kadir Gecesinin Özellikleri Nelerdir

Son Güncelleme: 09.09.2020 17:54

Kadir gecesinin özellikleri nelerdir

Kadir gecesini diğer gecelerden ayıran özellikler neler anlatmaya çalışalım sizlere. Biraz bu geceyi tanımaya çalışalım. Bu gece öyle bir geceki hikmetlerini saymakla bitmez arkadaşlar.

Kadir gecesinin fazilet ve hususiyetleri nelerdir?

Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği en müstesna gecedir

“Apaçık beyan eden o Kitab’a (Kur’an’a) yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik; şüphesiz ki biz, (mahlukatın onda va’d edilen azabımızla) korkutucularız. Katımızda bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir. Çünki biz, Rabbinden rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semi’ (her şeyi işiten), Alim (hakkıyla bilen) ancak O’dur.” (Duhan 1-6)

Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim’i, Levh-i Mahfuz’dan (kader levhasından) dünya semasına Kadir Gecesinde bir bütün olarak indirmiştir. Ondan sonra Hz. Cibril (as) Allah’ın (cc) izni ve emri ile 23 yılda peyderpey, ihtiyaca göre Peygamber Efendimiz’e (asm) vahiy yoluyla getirmiştir.

Kadir gecesi bir ömrün sevabını kazandırır

“Şüphe yok ki biz onu (o Kur’an’ı), Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler). O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selamettir.” (Kadir 1-5)

Hz. Enes İbn-i Malik (ra) anlatıyor: Ramazan ayı girmişti. Resulullah (asm) buyurdular ki: “Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevî saadetten) mahrum kimseye haramdır.” (Kütüb-i Sitte)

Kadir gecesinde, Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılır. Edilen dualar ve tövbeler asla geri çevrilmez. Bir Kur’an harfine otuz bin sevap ihsan edilir.
Kadir gecesi sadece Hz. Muhammed’in (asm) ümmetine ihsan edilmiştir

“Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir” (Deylemi)

Hz. İmam-ı Malik (rh) kendisine güvenilir bir âlimin şöyle dediğini işitmiştir: Resulullah’a (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Resulullah (asm) kendi ümmet fertlerinin ömürlerini kısa sayarak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etmişti. Allah-ü Teâlâ da ona Kadir gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı.

Ümmetin kısa olan ömrü Kadir gecesiyle uzun bir ömür hükmüne geçer.

Kadir gecesi mağfiret gecesidir

“Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)

Kadir gecesi “tazyik” gecesidir

“Melekler ve ruh (Cebrail), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).” (Kadir–4)

Kadir gecesi tazyik (sıkıştırma, daraltma) gecesi demektir. Çünkü “o gece inen meleklere arz dar gelir” denilmiştir. (Elmalı Tefsiri)

Kadir gecesinde melekler insanlar için istiğfar eder

“Kadir Gecesi olunca Cebrail (as), bir gurup melek arasında yere iner. Yere inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ı (cc) zikreden her kulu selâmlarlar, onun için istiğfar ederler.” (İmam-ı Gazali)

Kadir gecesinde şeytan gündüzle beraber dışarı çıkamaz. (Ahmed )

“Ramazan ayı girdiğinde şeytanlar bağlanır, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları da kapatılır.” (Buhari, Müslim)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir