Kadir Gecesinin Kerameti

Reklamlar

Kadir Gecesinin Kerameti Kadir Gecesinin Hikmetleri

Kadir Gecesinin Kerameti Nedir Kadir Gecesinin Kerameti Hakkında Bilgi

Kadir gecesi kerametleri ile de yine en önemli gecelerden birisi olduğunu göstermektedir. Peki nedir Kadir gecesi kerameti :

Kadir Gecesi dinimizde en mübarek gecelerden biridir ve mevlid kandilinden sonra ikinci sırayı alır. Arapça bir kelime olan “Kadr”; aslında güç yetirme demek olmakla beraber, hüküm, takdir, şeref, ululuk ve tazyik anlamlarına da gelir.

Hüküm anlamını düşünmekle Kadir Gecesine, hüküm ve takdir gecesi denir ki, Duhân sûresinde geçen, “Kur’ân’ı Kerim’in indirildiği, büyük işlerin belirlenip hükme bağlandığı…” söylenen gece buna işaret eder. Ancak Kur’ân’ı Kerim olaylara göre yirmi üç küsür senede indiğine göre, Kadir Gecesinde indirilmesi, topluca dünya semasına indirilmesi demektir.

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

“Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir gurup melek arasinda yere iner. Yere inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’i zikreden her kulu selâmlarlar, onun için istigfar ederler.”

Ebû Hureyre buyurur ki; “Kadir Gecesi, yeryüzüne çakil sayisindan çok melek iner. Onlarin inmeleri için gök kapilarinin hepsi açilir. Her yana nûr saçilir. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Meleküt âlemi açilir. Fakat bu husûsda insanlar birbirinden farklidir. “

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.