Kadir Gecesinin Kerameti

Kadir Gecesi Kerametleri

Her gecenin olduğu gibi bu gecenin kendine özel kerametleri var ve bizlerinde bunları bilmesi gerekir. Peki nedir bunlar? En önemlisi Cebrail’in (a.s) yere inmesi olsa da daha başka neler olacaktır okuyalım arkadaşlar.

Kadir Gecesi dinimizde en mübarek gecelerden biridir ve mevlid kandilinden sonra ikinci sırayı alır. Arapça bir kelime olan “Kadr”; aslında güç yetirme demek olmakla beraber, hüküm, takdir, şeref, ululuk ve tazyik anlamlarına da gelir.

Hüküm anlamını düşünmekle Kadir Gecesine, hüküm ve takdir gecesi denir ki, Duhân sûresinde geçen, “Kur’ân’ı Kerim’in indirildiği, büyük işlerin belirlenip hükme bağlandığı…” söylenen gece buna işaret eder. Ancak Kur’ân’ı Kerim olaylara göre yirmi üç küsür senede indiğine göre, Kadir Gecesinde indirilmesi, topluca dünya semasına indirilmesi demektir.

Kadir Gecesi Kerametleri
Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

“Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir gurup melek arasında yere iner. Yere inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ı zikreden her kulu selamlarlar, onun için istiğfar ederler.”

Ebû Hureyre buyurur ki; “Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner. Onların inmeleri için gök kapılarının hepsi açılır. Her yana nûr saçılır. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Meleküt alemi açılır. Fakat bu husûsda insanlar birbirinden farklıdır. “

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir