Kahramanlık şiirleri

En güzel kahramanlık şiirleri kısa sayfamızda, amatör ve ünlü şairlerden bu konu ile ilgili ve kahramanlık konulu şiirler bulabilirsiniz.

Kahramanlık / Hüseyin Nihal Atsız

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir.
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;
Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.

Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından
Koşar adım gitmeli onların arkasından.
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.

Yırtıcılar az yaşar. Uzun sürmez doğanlık.
Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık.
Adsız şansız olsa da, en büyük kahramanlık;
Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Bunun için ölüme bir atılış gerekir.
Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir.

Mohaç Türküsü / Yahya Kemal Beyatlı

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

İlgili Makaleler

Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale

Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık;
Allah’a giden yolda meleklerle karıştık.

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;
Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber

Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden
Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden

Akıncılar/ Yahya Kemal Beyatlı

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi sendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle…

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arsa kanatlandık o hızla…

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra titre gözümüzde!

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi sendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Bu Vatan Kimin / Orhan Şâik Gökyay

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil
Topun namlusundan görenlerindir.

Önkuzu / Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Kuzu yürür, kuzu yürür.
Önde Önkuzu yürür.
Kuzular meledikçe
Gönlüme sızı yürür!

Önkuzu hey! Önkuzu!
Önde gider Önkuzu.
Bu bayrak düşmez yere,
Ölmedikçe son kuzu!

Dursun adı… Dursun adı…
O gitti, dursun adı.
Dillerde türkü olsun,
Yürekte vursun adı!

Kuzular koç olacak,
Toy, düğün, göç… olacak
Bu yıl ki kuzuların
Adları ‘öç’ olacak!

Malazgirt Marşı / Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklim-i Rum’a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah… Bismillah… Allahüekber

Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu
Ardında Oğuz’un elli bin tuğu
Andırır Altay’dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah… Bismillah… Allahüekber.

Türk, Ulu Tanrı’nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans’ın Türk’e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler.
Ya Allah… Bismillah… Allahüekber!

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya.
Kızılelma’ya hey. Kızılelma’ya!

En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah… Bismillah… Allahüekber!

Bir Yolcuya / Necmettin Halil Onan

Dur yolcu bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklâl uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmet’ in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmet’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki haşre dek kemiğin, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Kahraman / Fazıl Hüsnü Dağlarca

Gölgen bir nur işledi güneşe vardığı gün;
Seni gördük sesimiz Hakk’a yalvardığı gün,
Seni gördük, bir mazi dağları sardı ses ses,
Bir Akdeniz dalgası buldu içinde herkes.

Sana çıkar bu yurdun ararsak son yolu da,
Kutlu bir Tanrı oldun güzel Anadolu’da.
O kadar eskisin ki şimdi ruhumuzda sen,
Bulursun bu sevgide asırları istersen.

Ararsan bakışında uzun ovalar erir,
Dinlersen gönül denen yüce dağlar ses verir.
Bir dünya, bir millete düşman olduğu zaman
Sana büyük hızını verdi nabzındaki kan.

Dört sınırın ucunu getirdin bir araya,
Dört bucak sevgisini topladın Ankara’ya.
Sesin, bir tılsım gibi, yurdu dolaştı yer yer
Ve senden öyle keskin hız aldı ki gönüller.

Yüzyılda giden vatan bir anda geri geldi,
Sonra sanki ruhundan kartal sesleri geldi;
Sanki yeni bir ışık süzüldü gözlerinden
Ve bir fert, tek başına, bir millet yarattın sen.

Bastığın yer tarihten yer alırmış, yok, değil:
Bir gününe bir tarih bağışlasak çok değil!
Çok değil, kanımızın rengini süze süze,
İsmini döğmelerle işlesek göğsümüze.

Çok değil göğsümüzün içine çizsek seni,
İsterse bundan sonra ufuk yansın, gök yansın;
Çünkü sen bu milletin umduğu kahramansın.
Gölgen bir nur işledi güneşe vardığı gün;
Seni gördük sesimiz Hakk’a yalvardığı gün.

Bırak Beni Haykırayım / Mehmet Emin Yurdakul

Ben en hakir bir insanı kardeş sayan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar adındaki yoksul beni yaralar!

Mazlumların intikamın almak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim kesilmez!

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et!
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir!..

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız sert bakışlı bir göz, yalnız ağır bir yumruk!

Zafer Türküsü / Faruk Nafiz Çamlıbel

Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer, göz yummadan koşar da gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan
Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider

Kalk Yiğitim / Arif Nihat Asya

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını aslan olmayan aldı.
Kalk yiğitim, yine dağ başını duman aldı.
Tulgalı, tulgasız başlar alayı.
Kanatlı, kanatsız kuşlar.
Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar.

Dağları, taşları akar sularıyla
Şu tanıdık toprakta
Bir büyük dünya parçası
Fatihini aramakta.

Dünyayı ahretten ayıran
Duvarları yık da gel,
Ay doğar gibi, gün doğar gibi
Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!

Kalk yiğitim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları;
Aslan payını aslan olmayan aldı.
Kalk yiğitim, yine dağ başını duman aldı.

Bayrak / Arif Nihat Asya

Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder.
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.
Kızıllığında ısındık,
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
Gölgene sığındık.

Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;
Barışın güvercini, savaşın kartalı.
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;
Yer yüzünde yer beğen,
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim.

Zafer Türküsü / Faruk Nafiz Çamlıbel

Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayanın,
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.

Seyyit Onbaşı / Gürsoy Solmaz

Topu şaha kalktı dokunduğunda,
Kundağa mermiyi öyle koymuştu…
Ya Allah diyerek yekindiğinde,
Mesafeyi göz ayarı saymıştı..

Bir topun sadece sağlam namlusu,
Aşikâr vurmuştu kurmadan pusu,
Ocean yavaşça alıyorken su,
Sağa doğru yavaş yavaş kaymıştı..

Bismillah diyerek aldığı nişan,
Millete zaferdi ona ise şan,
O Türk’tü, elbette ona yakışan,
Kahraman olmaktı.. Ona uymuştu..

Emdiği süt temiz, lokma helaldi,
Düşmanın amacı boşa hayaldi,
Bayrağın renginde, kanı da aldı,
Toprak kana, kan toprağa doymuştu…

Kahraman Gazidir; Seyit Onbaşı,
Türklüğe yazıdır Seyit Onbaşı,
Kahraman sözüdür Seyit Onbaşı,
Düşman bize, o düşmana kıymıştı…

Kahraman Polis / Muammer Baydere

Varlığın ülkeme güven veriyor
Asayiş seninle berkemal polis
Kavgalar bitiyor huzur geliyor
Adalet elçisi kahraman polis

Kanunun yolunda çalışır gider
Bıkmadan zamanla yarışır gider
Gündüzü geceye karışır gider
Adalet elçisi kahraman polis

Öyle zor şartlarda görev başında
Bir sıcaklık arar çoğu aşında
Kimi şehit olur çok genç yaşında
Adalet elçisi kahraman polis

Kimine azrail kimine hızır
Kim imdat istese yardıma hazır
Masuma hamidir suçluya nazır
Adalet elçisi kahraman polis

Her türlü olaya korkmadan koşar
En büyük engeli anında aşar
Vatanın miylletin aşkıyla yaşar
Adalet elçisi kahraman polis

Dert olur acımız ağrımız size
Bizim de açıktır bağrımız size
Hep aynı ilkeye çağrımız size
Adalet elçisi kahraman polis

Yetmiyor övmeye kalemle kağıt
Olmasın adına dillerde ağıt
Sen de mutlu yaşa yasını dağıt
Adalet elçisi kahraman polis

Kahraman Asker / Aşık Gürkani

Sensin milletimin şanlı gururu
Şerefli Mehmetçik kahraman asker
Yıldız kadar parlak ay gibi duru
Şerefli Mehmetçik kahraman asker

Bugün rahat huzur var ise bende
Evel ALLAH (cc) sonra senin sayende
Şafakla beraber kalkar erkende
Şerefli Mehmetçik kahraman asker

Peygamber ocağı kutsaldır kıtan
O ocakta görev yapmıştı Atan
Senin ile gurur duyuyor Vatan
Şerefli Mehmetçik kahraman asker

İçtimada asker çalarken bando
Temposunda rap rap notasında do
Dağlar kralısın yiğit komando
Şerefli Mehmetçik kahraman asker

Aşık Gürkani der dolaşır dağı
Göğe selam ile çeker bayrağı
Omzunda tüfek elde sancağı
Şerefli Mehmetçik kahraman asker

Kahraman Ecdada Vefa Borcumla / Ümüt Güngör

Çiçekler içinde gülü seçmişim,
Vatana millete serden geçmişim,
Altay’dan Tuna’ya rüzgar esmişim,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Sözleri bırakıp özde durarak,
Zamanın çarkına çomak sokarak,
Yaralı dostlara merhem sunarak,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Sırtımda taşırım ağar yükleri,
Türkü iyi bilir çarı dükleri,
Yeniden yeşertip çorak bükleri,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Gökte hilal ile turan olmuşum,
Şükür ülkü adlı yâri bulmuşum,
Bu dava uğruna nefer olmuşum,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Serdengeçtim atım yayım hazırdır,
Canımda kanımda yurda nazımdır,
Özgürlük mü önce kurda lazımdır,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Kahraman / Zeki Çelik

Osmanlı torunu daima önde,
Zaferler kazandı tarihte, dünde,
Vatanı bekliyor hazır bugünde,
Türk milleti şanlı yiğit kahraman.

Eğitim düzeyi haddinden fazla,
Daima gönüllü coşkuyla hazla,
Araçla, gereçle gidiyor hızla,
Türk milleti şanlı yiğit kahraman.

Dünya devletleri minnetle anar,
Tüyleri ürperir korkuyla kanar,
Toprağa göz diken mahvolur yanar,
Türk milleti şanlı yiğit kahraman.

Sakarya harbini unutmayalım,
Çanakkale destan yanıltmayalım,
Yüce Atatürk’ü darıltmayalım,
Türk milleti şanlı yiğit kahraman.

Ay yıldız göklerde gururumuzdur,
Al renge bürünmüş onurumuzdur,
Kuzey Kıbrıs yavru vatanımızdır,
Türk milleti yiğit Zeki kahraman.

O Kahraman / Mehmet Baki Arık

Bir vatan silinmek istenirken coğrafyadan
Kurtuluş fikrini yazıyordu o kahraman
Bir millet yok olsun denilirken dünyadan
Milletini şaha kaldırıyordu o kahraman

Bir hasta adam imparatorluktan kalan
Bir kutlu vatan ki vahşice paylaşılan
Kalmamışken kurtuluşa inancı olan
İnancını tazeliyordu o kahraman

Bir doğuş doğdu ki Samsun ufkundan
Adı Mustafa Kemal şanı Türk olan
Işığı gözlerinde, kudreti asil kandan
Türk İstiklali diyordu o kahraman

Bir uyanış; kadın, ihtiyar, tüm vatan
Amasya, Erzurum, Dörtyol ve de Van
Millet ordu olup cepheye akarken
En önde yürüyordu o kahraman

Zaferden zafere dalgalandı Albayrak
İstiklal filizlendi yaprak yaprak
Şehitleri bağrına basarken bu toprak
Cephede Gazi oluyordu o kahraman

Bir kahraman, bir destan, bir millet
Egeden denize döküldü işgal ve zillet
Türk milleti Gazi’ye duyarken minnet
Zafer milletimin diyordu o kahraman

Türk gençliği ayrılma Ata’nın izinden
Dünyaya bakmalısın onun gözünden
Karakterini benimse ta özünden
Her zaman doğmuyor o kahraman

Kahraman Mehmed’im Varolasın Sen / Mikdat Bal

Coştu şanlı ordum bu ateş sönmez
Dünya şahit olsun bayraklar inmez
Ebedi yurdumda ezanlar dinmez
Kahraman Mehmedim varolasın sen

Aziz vatanıma düşman giremez
Kimse hainlikten fayda göremez
Bu birliği bozup kaos veremez
Kahraman Mehmedim varolasın sen

Kış kıyamet karda kalkıp yürünür
Canı pahasına ülke korunur
Leşe dönmüş hain yerde sürünür
Kahraman Mehmedim varolasın sen

İnlerine doğru tanklar çevrilir
Havadan karadan ateş savrulur
Türk’ün heybetinden dağlar devrilir
Kahraman Mehmedim varolasın sen

Birdir tek millettir Türkü, Kürdümüz
Tektir bayrağımız, tektir yurdumuz
Yaşasın sağolsun şanlı ordumuz
Kahraman Mehmedim varolasın sen

Uyan Reis / Ahmet Turan Koçtürk

Bize mezar oldu dağın şanlı Maraş’ım
Karların altında kaldı gardaşım
Ol İki cihan serveri şimdi yoldaşın
Uyan reis uyan hal yaman oldu
Satılmış köpekler kahraman oldu

Acı zulüm bindin gardaş ecel atına
Sonsuzluğun sahibi aldı katına
Yayıldı matemin tüm yurt sathına
Uyan reis uyan hal yaman oldu
Satılmış köpekler kahraman oldu

Vatan için bir şanstı onun varlığı
Hayaliydi milletin kardeşliği dirliği
Senin için yaşatacağız Büyük Birliği
Uyan reis uyan hal yaman oldu
Satılmış köpekler kahraman oldu

Zindanda dolmamış çektiğin çile
İnançla yürüdün hak bildiğin yola
Gülünce gözlerin benzerdi güle
Uyan reis uyan hal yaman oldu
Satılmış köpekler kahraman oldu

Koçtürk’üm duygumu getirdim söze
Yaktın yürekleri çevirdin köze
Ülkünü yaşatmaktır düşüyor bize
Uyan reis uyan hal yaman oldu
Satılmış köpekler kahraman oldu.

Kahraman Yiğitleri Gördünüz mü? / Gezgin Eyüp

Omuz vermiş arkadaşın koluna
Beraberce çıkmışlar mevt yoluna
Ayrılmayız bizler haber oluna
Kahraman yiğitleri gördünüz mü?

Nasılda gülüyorlar kalleş inat
Halleri hainlere sesiz tokat
İntikamın alınır sen rahat yat
Kahraman yiğitleri gördünüz mü?

Mehmet’ime şehitlik nasip oldu
Gül yüzümüz biraz sararıp soldu
Şahadet gülistana giden yoldu
Kahraman yiğitleri gördünüz mü?

Matem havası düştü Dağlıca’ya
Mehmet’imin ismini saya saya
Feryadımız ulaştı yerden aya
Kahraman yiğitleri gördünüz mü?

Koç yiğitler şimdi cennet ahalisi
Şahadet ölümlerin en halisi
Rabbimden bu mükâfatın alisi
Kahraman yiğitleri gördünüz mü?

3 Yorum

  1. Çok teşekkür ederim proje ödevi hazırlıyordum hiç biyerde adam akıllı şiir yoktu bir tek burda buldum teşekkür ederim.İnşallah 100 alırım

  2. Çok güzel elinize sağlık çok begendim.Anca şehit acısı çeken biri bu kadar güzel yaabiir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir